Centru de resurse

(RO) Fact sheet SigurOnline, ianuarie-martie 2018 2018 (RO) Masa rotundă_Convenzia de la Lanzarote_concluzii și recomandări 2018 (RO) Factsheet_SigurOnline, ianuarie-iunie 2018 2018 (RO) Telefonul Copilului. Factsheet I sem.2018 2018 (RO) Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet I sem. 2018 2018 (RO) Studiu comparativ "Schimbările determinate de disciplina optionala relatii armonioase în familie la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini" 2017 (RO) Raport sumar "Schimbările determinate de disciplina optionala relatii armonioase în familie la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini" 2017 (RO) Fact sheet SigurOnline, ianuarie-iunie 2017 (RO) Telefonul de Încredere pentru femei 0 8008 8008 RAPORT ANUAL 2017 2017 (RO) Raport Financiar La Strada 2014-2016 2017 (RO) Fact sheet SigurOnline, august-decembrie 2017 (RO) Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii 116 111 (Raport anual de activitate 2017) 2017 (RO) Dezvoltarea serviciilor destinate victimelor violenţei împotriva femeilor în Republica Moldova 2017 (RU) Развитие услуг для жертв насилия в отношении женщин. Республика Молдова 2017 (RO)Factsheet_LINIA FIERBINTE ANTI-TRAFIC 2017 (RO) Factsheet_Telefonul de Încredere 2017 (RO) Raport de activitate La Strada_2017 2017 (RO) Fact sheet SigurOnline, january-may 2016 (RO) Raport Linia Fierbinte, ianuarie - iunie 2016 2016 (RO) Raport Telefonul Copilului, 2014 - mai 2016 2016 Drumul "La Strada" - 15 ani 2016 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2016 (RO) Fact sheet SigurOnline 2016 (RO) Raport Telefonul Copilului, anul 2016 2016 (RO) Raport de activitate ”La Strada” 2016 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2015 (RO) Fact sheet SigurOnline 2015 (RO) Fact sheet Telefonul de Încredere 2015 (RO) Raport sumar - Linia Fierbinte 2015 (RO) Raport sumar - Telefonul Copilului 2015 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic 2015 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2015 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2015 (RO) Raport Telefonul Copilului, 2014-2015 2015 Raport Telefonul de Încredere 5 ani, 2009-2014 2014 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2014 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2014 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2014 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2014 (RO) Raport analitic 2012-2013, Telefonul de Încredere 2013 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2013 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2013 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2013 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2013 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2013 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2012 (RO) Raport Linia Fierbinte - Un deceniu de activitate 2012 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2012 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2012 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2012 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2012 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2010 Linia Fierbinte. Raport sumar de activitate 2008 (RO) Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova 2017 (RO) Sumar: Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova 2017 (RO) Avizul Centrului European pentru Drept Necomercial privind prevederile speciale din proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale din Republica Moldova 2017 Drumul ”La Strada” - 15 ani 2016 (RO) Planul Strategic ”La Strada”, sumar 2016-2020 2016 (RO) Fișa sumară Plan Strategic 2016-2020 2016 (RO) 55 de întrebări despre "La Strada" 2006 (RO) Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la protecţie legală şi socială adecvată 2015 (RU) Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 (RO) Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în special copii 2013 (RU) торговля людьми в целях эксплутации принудительного труда в PM 2011 (RU) Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 (RO) Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime – schimb de experienţă Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada” 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 (RU) Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми 2006 (RO) Îndrumar practic pentru asistenţi sociali și psihologi Ediţia a II-a 2005 La Strada EXPRESS Ediţia nr.1, februarie 2005
La Strada EXPRESS Issue 1, February 2005
2005
Практическое руководство для социальных работников и психологов Издание второе 2004 (RO) Concluzii și recomandări ale mesei rotunde_Convenția de la Lanzarote 2018 (RO) Raport privind implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 (RO) Raport privind implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 (RO) Pliant - Ziua Europeană pentru Protecția Copiilor Împotriva Exploatării Sexuale și a abuzului sexual 2017 (RO) Raport privind implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 (RO) Dosar neoficial 2016 (RO) Programul de reabilitare şi reintegrare a copiilor supuşi exploatării sexuale comerciale 2016 (RO) Program de lucru cu trauma din copilărie. Caietul copilului 2016 (RO) Îndrumar audierea copiilor victime 2011 (RO) Exploatarea sexuală comercială a copiilor. Îndrumar informaţional 2011 (RO) Practici curente de audiere a copiilor. Raport de evaluare rapidă 2009 (RO) Studiu privind siguranța copiilor pe Internet 2018 (RO) Sumar: Studiu privind siguranța copiilor pe Internet 2018 (RO) Studiu privind siguranţa copiilor online 2014 (RO) Copiii din Republica Moldova: Si(n)guri online? 2011 (RU) Дети Республики Молдова: одни в виртуальном пространстве? 2011 (RO) Studiu comparativ "Schimbările determinate de disciplina optionala relatii armonioase în familie la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini" 2017 (RO) CAIETUL ELEVULUI "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Suport informațional "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Ghidul profesorului "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Curriculum "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă juridică în Republica Moldova 2014 (RO) Studiu sociologic: Opinii, percepții și experiențe ale tinerilor privind violența în familiei/cuplu 2014 (RO) TrustLine 5 ani promovând drepturile victimelor violenţei în familie 2014 (RU) Cуществующая практика доступа к правосудию для жертв насилия в семье и реализация их права на юридическую помощь в Республике Молдова 2014 (RO) Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în Sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova 2013
Telefoane de încredere