Exploatarea sexuală a copiilor

Exploatarea sexuală comercială a copiilor presupune acţiuni infracţionale abuzive cu caracter sexual, care umilesc copiii şi prezintă un pericol grav pentru integritatea lor fizică şi psiho-socială. Printre cele mai răspândite forme ale exploatării sexuale comerciale ale copiilor se numără: implicarea copiilor în prostituţie; pornografia infantilă/imagini ce reflectă abuz sexual asupra copiilor; traficul de copii în scopul exploatării lor sexuale; turismul sexual; căsătoriile timpurii.

Ca şi traficul de persoane, exploatarea sexuală comercială a copiilor a devenit un fenomen transnaţional.

Din iulie 2012, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenţia de la Lanzarote, care are ca scop prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor; protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale şi ale abuzurilor sexuale; promovarea cooperării la nivel naţional şi internaţional împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Conform studiilor realizate de La Strada (în 2011 si 2014) privind siguranţa copiilor online putem afirma că lacunele din comportamentul online a copiilor şi adolescenţilor nu au dispărut, iar riscurile cu care se pot confrunta nu dau semne de a se fi diminuat. În acest sens, La Strada și-a propus în Planul Strategic pentru 2016-2020 să contribue în continuare la dezvoltarea și implementarea politicilor naționale de protecție a copiilor.

 

 

Pericole

 • Comportamentul riscant al copiilor în mediul online;
 • Lipsa cunoștințelor, atât a copiilor, cât și a părinților/tutorilor, despre siguranța în mediul online;
 • Lipsa de cunoștințe și instrumente pentru investigarea eficientă a cazurilor de exploatare sexuală online;
 • Lipsa unei strategii la nivel de stat cu privire la siguranța online a copiilor;
 • Lipsa informației și datelor privind comportamentul online al copiilor;
 • Existenţa unor norme sociale şi legale stigmatizante, care împiedică tratarea copilului ca şi un martor credibil, demn de un tratament adecvat vulnerabilităţii de care dă dovadă.

Statistici

 • 873 de adresări la consultantul Siguronline
 • 227 de copii victime ale exploatării sexuale, asistaţi de avocaţi şi psihologi "La Strada"
 • 3370 de adolescenţi informaţi privind navigarea în siguranţă

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin sporirea sensibilizării publice privind exploatarea sexuală a copiilor în scopuri comerciale şi reducerii vulnerabilităţii on-line a copiilor;
 • Protecție și justiție prin asigurarea accesibilităţii şi disponibilităţii serviciilor specializate pentru copiii afectaţi de exploatarea sexuală în scopuri comerciale;
 • Consolidarea capacităților prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale specialiştilor să reacţioneze eficient în cazuri de exploatare sexuală a copiilor în scopuri comerciale;
 • Politici publice asigurate prin organizarea de pledoarii pentru corespunderea cadrului legal naţional cu standardele europene, inclusiv crearea mecanismului naţional de coordonare/monitorizare;
 • Date și cercetări pentru contribuirea la procesul de luare a deciziilor la toate nivelele.

Servicii

 • Portal informaţional www.siguronline.md, sistem de raportare on-line şi capacităţi de consiliere online;
 • Programul educatorilor „De la egal la egal” pentru promovarea siguranţei on-line în rândul copiilor şi adolescenţilor;
 • Expertiză legală pentru Guvernul Republicii Moldova de eficientizare politicilor naţionale în domeniul drepturilor copilului;
 • Cameră de audiere prietenoasă copiilor şi intervievatori special instruiţi pentru victime martori vulnerabili (în cadrul sistemului de justiţie);
 • Reprezentare legală şi rapoarte de evaluarea psihologică în susţinerea victimelor martori în cadrul procesului de urmărire penală ;
 • Identificarea cazurilor de exploatare sexuală a copiilor şi sistem/reţea de referire;
 • Telefonul Copilului 116 111 cu acoperire naţională;
 • Asistenţă psihologică pentru minori (consiliere psihologică şi elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică);
 • Programe de consolidare a capacităţilor profesioniştilor privind identificarea pro-activă şi tratamentul copiilor, victime ale infracţiunilor cu caracter sexual (module de instruire, standard și individuale, pentru diferite categorii profesionale - reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, poliţişti, judecători, procurori, asistenţi sociali, psihologi ş.a.).

 

 

 

 

 

 

Linii fierbinţi