Centru de resurse

Activitatea de cercetare, monitorizare şi analiză dintotdeauna a avut un loc aparte în cadrul activităţii Centrului Internaţioal "La Strada". Vrem să credem că aşa ne onorăm şi calitatea de "watch-dog", mereu la straja respectării drepturilor femeilor şi copiilor în Republica Moldova. Şi planurile strategice ale "La Strada", de-a lungul timpului, au fost şi rămân a fi ancorate în date calitative, obţinute din cer¬ce¬tări şi analize ale fenomenelor.

Utilizând abordări şi metodologii de cercetare bazate pe standarde internaţionale, reuşim să înţelegem tendinţele şi provocările din domeniu şi să acţionăm în concordanţă directă cu acestea. În caz de necesitate, fără ezitare, oferim aceste informaţii şi persoanelor terţe.

Credem cu fermitate că schimbările pozitive în proce¬sul de luare a deciziilor, la toate nivelele, vor fi vizibile şi eficiente doar atunci când acestea vor fi consolidate de informaţii şi date credibile.

Trafic de persoane

(EN) La Strada EXPRESS Issue № 2, March 2006 2016 (EN) Guidelines on Rehabilitation and (Re)integration of Trafficked Persons 2015 (EN) Ex-post independent evaluation of the implementation of the National Plan to prevent and combat trafficking in human beings 2014 (EN) La Strada EXPRESS Issue no. 6, December 2014 2014 (RU) Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 (EN) Current Practices Analysis Branded 2013 (RO) Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în special copii 2013 (EN) The impact of the Republic of Moldova anti-trafficking policy on the trafficked persons rights 2013 (RU) Влияние политики Республики Молдова В сфере противодействия торговле людьми на права лиц, пострадавших от торговли людьми 2013 (EN) Hotline Service – a decade of activity 2012 (EN) Regional Guidelines on the Identification of Trafficked Persons 2012 (EN) Trafficking in persons for forced labour exploitation in the Republic of Moldova 2011 (RU) Tорговля людьми в целях эксплутации принудительного труда в PM 2011 (EN) Overview of the child trafficking phenomenon in the Republic of Moldova 2010 (RU) Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 (EN) La Strada EXPRESS Issue № 5, November 2009 2009 (RU) La Strada EXPRESS Выпуск № 5, ноябрь 2009 2009 (RO) Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime 2009 (RU) La Strada EXPRESS Выпуск № 4, июнь 2008 2008 (EN) La Strada EXPRESS Issue  3, April 2007 2007 (RU) La Strada EXPRESS Выпуск № 3, 2007 2007 (RU) La Strada EXPRESS Выпуск № 2, март 2006 2006 (RU) Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми 2006 (EN) La Strada EXPRESS Issue 1, February 2005 2005 (RU) La Strada EXPRESS Выпуск №1, февраль 2005 2005 (RO) Îndrumar practic pentru asistenţi sociali și psihologi Ediţia a II-a 2005

Violenţă în familie

(EN) Ensuring access of victims of sexual violence to adequate legal and social protection 2015 (RO) Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la protecţie legală şi socială adecvată 2015 (EN) THE TRUST LINE 0 8008 8008 5 years of activity 2014 (EN) Existing practices on access to justice for victims of domestic violence and the realization of their right to legal assistance in the Republic of Moldova Study report 2014 (EN) Opinions, perceptions and experiences of young people in families/couples experiencing domestic violence 2014 (RO) Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie în R.Moldova 2014 (RO) Studiu sociologic: Opinii, percepții și experiențe ale tinerilor privind violența în familiei/cuplu 2014 (RO) TrustLine 5 ani promovând drepturile victimelor violenţei în familie 2014 (RU) Cуществующая практика доступа к правосудию для жертв насилия в семье и реализация их права на юридическую помощь в Республике Молдова 2014 (EN) Study on observance of rights of domestic violence victims in the assistance and protection system of the Republic of Moldova 2013 (RO) Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în Sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova 2013 (EN) La Strada EXPRESS Issue № 4, June 2008 2008 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008
Linii fierbinţi