Centru de resurse

Activitatea de cercetare, monitorizare şi analiză dintotdeauna a avut un loc aparte în cadrul activităţii Centrului Internaţioal "La Strada". Vrem să credem că aşa ne onorăm şi calitatea de "watch-dog", mereu la straja respectării drepturilor femeilor şi copiilor în Republica Moldova. Şi planurile strategice ale "La Strada", de-a lungul timpului, au fost şi rămân a fi ancorate în date calitative, obţinute din cercetări şi analize ale fenomenelor.

Utilizând abordări şi metodologii de cercetare bazate pe standarde internaţionale, reuşim să înţelegem tendinţele şi provocările din domeniu şi să acţionăm în concordanţă directă cu acestea. În caz de necesitate, fără ezitare, oferim aceste informaţii şi persoanelor terţe.

Credem cu fermitate că schimbările pozitive în procesul de luare a deciziilor, la toate nivelele, vor fi vizibile şi eficiente doar atunci când acestea vor fi consolidate de informaţii şi date credibile.

Trafic de persoane

(EN) Guidelines on Rehabilitation and (Re)integration of Trafficked Persons 2015 (EN) Ensuring access of victims of sexual violence to adequate legal and social protection 2015 (RO) Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la protecţie legală şi socială adecvată 2015 (EN) Ex-post independent evaluation of the implementation of the National Plan to prevent and combat trafficking in human beings 2014 (RU) Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 (EN) Current Practices Analysis Branded 2013 (RO) Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în special copii 2013 (EN) The impact of the Republic of Moldova anti-trafficking policy on the trafficked persons rights 2013 (EN) Hotline Service – a decade of activity 2012 (EN) Regional Guidelines on the Identification of Trafficked Persons 2012 (EN) Trafficking in persons for forced labour exploitation in the Republic of Moldova 2011  (RU) торговля людьми в целях эксплутации принудительного труда в PM 2011 (RU) Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 (RO) Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime – schimb de experienţă Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada” 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 (RU) Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми 2006 La Strada EXPRESS Ediţia nr.2, martie 2006
(EN) La Strada EXPRESS Issue 2, March 2006
2006
(RO) Îndrumar practic pentru asistenţi sociali și psihologi Ediţia a II-a 2005 La Strada EXPRESS Ediţia nr.1, februarie 2005
La Strada EXPRESS Issue 1, February 2005
2005
Практическое руководство для социальных работников и психологов Издание второе 2004
Linii fierbinţi