Centru de resurse

Cercetarea, monitorizarea şi analiza dintotdeauna au avut un loc aparte în cadrul activităţii Centrului Internaţioal "La Strada". Vrem să credem că aşa ne onorăm şi calitatea de "watch-dog", mereu la straja respectării drepturilor femeilor şi copiilor în Republica Moldova. Şi planurile strategice ale "La Strada", de-a lungul timpului, au fost şi rămân a fi ancorate în date calitative, obţinute din cercetări şi analize ale fenomenelor.

Utilizând abordări şi metodologii de cercetare bazate pe standarde internaţionale, reuşim să înţelegem tendinţele şi provocările din domeniu şi să acţionăm în concordanţă directă cu acestea. În caz de necesitate, fără ezitare, oferim aceste informaţii şi persoanelor terţe.

Credem cu fermitate că schimbările pozitive în procesul de luare a deciziilor, la toate nivelele, vor fi vizibile şi eficiente doar atunci când acestea vor fi consolidate de informaţii şi date credibile.

Trafic de persoane

Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la protecţie legală şi socială adecvată 2015 Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în particular copii. Analiza practicilor curente 2013 Торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда в PM. Проблемы и пути решения 2011 Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime - schimb de experienţă 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми. Сборник материалов 2006 Asistenţa socială victimelor traficului de persoane, în special femei. Îndrumar practic 2005 La Strada Express. Ed. nr.1, februarie 2005 2005 Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Издание второе 2004
Telefoane de încredere