Resources

(RO) Fact sheet SigurOnline, ianuarie-martie 2018 2018 (RO) Masa rotundă_Convenzia de la Lanzarote_concluzii și recomandări 2018 (RO) Factsheet_SigurOnline, ianuarie-iunie 2018 2018 (EN) Organization Brief 2018 (RO) Telefonul Copilului. Factsheet I sem.2018 2018 (RO) Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet I sem. 2018 2018 (RO) Studiu comparativ "Schimbările determinate de disciplina optionala relatii armonioase în familie la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini" 2017 (RO) Raport sumar "Schimbările determinate de disciplina optionala relatii armonioase în familie la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini" 2017 (EN) EXECUTIVE SUMMARY "Changes caused by the optional course “Harmonious family relationships”, at the level of perceptions, stereotypes and attitudes" 2017 (EN) COMPARATIVE STUDY "Changes caused by the optional course “Harmonious family relationships”, at the level of perceptions, stereotypes and attitudes" 2017 (RO) Fact sheet SigurOnline, ianuarie-iunie 2017 (RO) Telefonul de Încredere pentru femei 0 8008 8008 RAPORT ANUAL 2017 2017 (RO) Raport Financiar La Strada 2014-2016 2017 (RO) Fact sheet SigurOnline, august-decembrie 2017 (RO) Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii 116 111 (Raport anual de activitate 2017) 2017 (RO) Dezvoltarea serviciilor destinate victimelor violenţei împotriva femeilor în Republica Moldova 2017 (RU) Развитие услуг для жертв насилия в отношении женщин. Республика Молдова 2017 (RO)Factsheet_LINIA FIERBINTE ANTI-TRAFIC 2017 (RO) Factsheet_Telefonul de Încredere 2017 (EN) Child Helpline 116 111 Activity report 2017 2017 (RO) Raport de activitate La Strada_2017 2017 (EN) La Strada ANNUAL REPORT_2017 2017 (EN) Summary Report Hotline, january - june 2016 (RO) Fact sheet SigurOnline, january-may 2016 (RO) Raport Linia Fierbinte, ianuarie - iunie 2016 2016 (RO) Raport Telefonul Copilului, 2014 - mai 2016 2016 Drumul "La Strada" - 15 ani 2016 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2016 (RO) Fact sheet SigurOnline 2016 (RO) Raport Telefonul Copilului, anul 2016 2016 (RO) Raport de activitate ”La Strada” 2016 (EN) Summary progress report - ”La Strada” 2016 (EN) Summary Report La Strada - Exploitation of Children 2015 (EN) Summary Report La Strada - Domestic Violence 2015 (EN) Summary Report La Strada - Traffic 2015 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2015 (RO) Fact sheet SigurOnline 2015 (RO) Fact sheet Telefonul de Încredere 2015 (RO) Raport sumar - Linia Fierbinte 2015 (RO) Raport sumar - Telefonul Copilului 2015 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic 2015 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2015 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2015 (RO) Raport Telefonul Copilului, 2014-2015 2015 (RO) Raport Telefonul de Încredere 5 ani, 2009-2014 2014 (EN) Report Hotline 2014 (EN) Summary Report La Strada - Exploitation of Children 2014 (EN) Summary Report La Strada - Domestic Violence 2014 (EN) Summary Report La Strada - Traffic 2014 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2014 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2014 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2014 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2014 (RO) Raport analitic 2012-2013, Telefonul de Încredere 2013 (EN) Report Hotline 2013 (EN) Summary Report La Strada - Exploitation of Children 2013 (EN) Summary Report La Strada - Domestic Violence 2013 (EN) Summary Report La Strada - Traffic 2013 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2013 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2013 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2013 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2013 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2013 (EN) Report Hotline 2012 (EN) Summary Report La Strada 2012 (EN) Summary Report La Strada - Domestic Violence 2012 (RO) Raport Programul "De la Egal la Egal" 2012 (RO) Raport Linia Fierbinte - Un deceniu de activitate 2012 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Exploatarea copiilor 2012 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2012 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Violenţa în familie 2012 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2012 (EN) Report Hotline 2011 2011 (EN) Report TrustLine 2011 (EN) Report Hotline 2010 (RO) Raport Telefonul de Încredere 2010 (EN) Report Hotline 2009 (EN) Report TrustLine 5 years, 2009-2014 2009 (EN) Report Hotline 2008 (RO) Raport sumar de activitate La Strada - Trafic de fiinţe 2008 (EN) Report Hotline 2007 (EN) Report Hotline 2006 (EN) Report Hotline 2005 (EN) Report Hotline 2004 (EN) Report Hotline 2003 (EN) Summary: Ensuring the rights of the victims of sexual crimes. Analysis of the judicial practice in the Republic of Moldova 2017 (En) Ensuring the rights of the victims of sexual crimes. Analysis of the judicial practice in the Republic of Moldova 2017 (RO) Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova 2017 (RO) Sumar: Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova 2017 (EN) Opinion by the European Center for Not-for-profit law on the special provisions of the draft law on noncommercial organizations of the Republic of Moldova 2017 (RO) Avizul Centrului European pentru Drept Necomercial privind prevederile speciale din proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale din Republica Moldova 2017 (EN) UPR Moldova 2016 Drumul ”La Strada” - 15 ani 2016 (EN) ”La Strada” Strategic Plan,summary 2016-2020 2016 (RO) Planul Strategic ”La Strada”, sumar 2016-2020 2016 (RO) Fișa sumară Plan Strategic 2016-2020 2016 (RO) 55 de întrebări despre "La Strada" 2006 (EN) 55 questions about "La Strada" 2006 (EN) Guidelines on Rehabilitation and (Re)integration of Trafficked Persons 2015 (EN) Ensuring access of victims of sexual violence to adequate legal and social protection 2015 (RO) Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la protecţie legală şi socială adecvată 2015 (EN) Ex-post independent evaluation of the implementation of the National Plan to prevent and combat trafficking in human beings 2014 (RU) Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 (EN) Current Practices Analysis Branded 2013 (RO) Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în special copii 2013 (EN) The impact of the Republic of Moldova anti-trafficking policy on the trafficked persons rights 2013 (EN) Hotline Service – a decade of activity 2012 (EN) Regional Guidelines on the Identification of Trafficked Persons 2012 (EN) Trafficking in persons for forced labour exploitation in the Republic of Moldova 2011  (RU) торговля людьми в целях эксплутации принудительного труда в PM 2011 (RU) Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 (RO) Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime – schimb de experienţă Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada” 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 (RU) Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми 2006 La Strada EXPRESS Ediţia nr.2, martie 2006
(EN) La Strada EXPRESS Issue 2, March 2006
2006
(RO) Îndrumar practic pentru asistenţi sociali și psihologi Ediţia a II-a 2005 La Strada EXPRESS Ediţia nr.1, februarie 2005
La Strada EXPRESS Issue 1, February 2005
2005
Практическое руководство для социальных работников и психологов Издание второе 2004 (RO) Concluzii și recomandări ale mesei rotunde_Convenția de la Lanzarote 2018 (RO) Raport privind implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 (EN) Implementation of the Lanzarote Convention by the Republic of Moldova 2017 (RO) Raport privind implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 (RO) Pliant - Ziua Europeană pentru Protecția Copiilor Împotriva Exploatării Sexuale și a abuzului sexual 2017 (EN) Flyer - European Day for the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 2017 (EN) Implementation of the Lanzarote Convention by the Republic of Moldova 2017 (EN) Implementation of the Lanzarote Convention by the Republic of Moldova 2017 (RO) Raport privind implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 (RO) Dosar neoficial 2016 (RO) Programul de reabilitare şi reintegrare a copiilor supuşi exploatării sexuale comerciale 2016 (RO) Program de lucru cu trauma din copilărie. Caietul copilului 2016 (RO) Îndrumar audierea copiilor victime 2011 (RO) Exploatarea sexuală comercială a copiilor. Îndrumar informaţional 2011 (EN) Overview of the child trafficking phenomenon in the Republic of Moldova 2010 (RO) Practici curente de audiere a copiilor. Raport de evaluare rapidă 2009 (RO) Studiu privind siguranța copiilor pe Internet 2018 (RO) Sumar: Studiu privind siguranța copiilor pe Internet 2018 (ENG) Summary: Child safety online 2017 (EN) Children`s safety online 2014 (RO) Studiu privind siguranţa copiilor online 2014 (EN) Children alone or safe online? 2011 (RO) Copiii din Republica Moldova: Si(n)guri online? 2011 (RU) Дети Республики Молдова: одни в виртуальном пространстве? 2011 (RO) Studiu comparativ "Schimbările determinate de disciplina optionala relatii armonioase în familie la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini" 2017 (RO) CAIETUL ELEVULUI "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Suport informațional "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Ghidul profesorului "Relații armonioase în familie" 2017 (RO) Curriculum "Relații armonioase în familie" 2017 (EN) THE TRUST LINE 0 8008 8008 5 years of activity 2014 (EN) Existing practices on access to justice for victims of domestic violence and the realization of their right to legal assistance in the Republic of Moldova Study report 2014 (EN) Opinions, perceptions and experiences of young people in families/couples experiencing domestic violence 2014 (RO) Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă juridică în Republica Moldova 2014 (RO) Studiu sociologic: Opinii, percepții și experiențe ale tinerilor privind violența în familiei/cuplu 2014 (RO) TrustLine 5 ani promovând drepturile victimelor violenţei în familie 2014  (RU) Cуществующая практика доступа к правосудию для жертв насилия в семье и реализация их права на юридическую помощь в Республике Молдова 2014 (EN) Study on observance of rights of domestic violence victims in the assistance and protection system of the Republic of Moldova 2013 (RO) Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în Sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova 2013
Hot Lines