Centru de resurse

SigurOnline Hotline. Infografic, trimestrial_2023 2023 Echipa de Asistență a Copilului. Infografic, sem. I_2023 2023 SigurOnline. Infografic, sem. I_2023 2023 Linia Fierbinte Anti-trafic. Infografic, sem.I_2023 2023 Infografic. Abuzul sexual online asupra copilului, anul 2023 2023 Infografic. Serviciul Hotline_2023 2023 Infografic Echipa de Asistență a Copilului, anul 2023 2023 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, 2022 2022 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet 2022 Intersecție, zona sigură online. Factsheet 2022 SigurOnline. Factsheet 2022 RAPORT DE ACTIVITATE al serviciului de asistență telefonică pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor 0 8008 8008 2022 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.I_2021 2021 SigurOnline. Factsheet, sem. I_2021 2021 Raport de activitate Telefonul de Încredere, sem.I_2021 2021 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. I_2021 2021 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, sem. I_2021 2021 Raport financiar La Strada 2020 2021 SigurOnline. Factsheet, sem. II_2021 2021 Intersecție, zona sigură online. Factsheet, sem.II_2021 2021 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. II_2021 2021 Raport anual de activitate Telefonul de Încredere 2021 Raport de activitate Telefonul de Încredere, sem.II_2021 2021 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.II_2021 2021 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, sem. II_2021 2021 Echipa de Suport pentru Femei și Fete. Factsheet_2021 2021 La Strada. Raport anual 2021 2021 SigurOnline. Factsheet, sem. I_2020 2020 Migrația cetățenilor Republicii Moldova în scop de muncă: riscuri asociate TFU și muncii forțate_Raport Campanie 2020 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, sem. I_2020 2020 Raport de activitate Telefonul de Încredere, sem.I_2020 2020 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.I_2020 2020 Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete. 10 ani de încredere. 10 ani de ajutor 2020 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, sem. II_2020 2020 Intersecție, zona sigură online. Factsheet 2020 SigurOnline. Factsheet, sem. II_2020 2020 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.II_2020 2020 Raport de activitate Telefonul de Încredere, sem.II_2020 2020 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. II_2020 2020 Raport anual Telefonul de Încredere_2020 2020 Echipa de Suport pentru Femei și Fete. Factsheet_2020 2020 Raport Anual de Activitate al CI La Strada 2020 SigurOnline. Factsheet, sem. I_2019 2019 Raport de activitate Telefonul de Încredere, sem.I_2019 2019 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. I_2019 2019 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.I_2019 2019 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, sem. I_2019 2019 Intersecție, zona sigură online. Factsheet 2019 Echipa de Asistență a Copilului. Infografic COSESA 2019 SigurOnline. Factsheet, sem. II_2019 2019 Raport de activitate Telefonul de Încredere, sem.II_2019 2019 Raport anual Telefonul de Încredere_2019 2019 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.II_2019 2019 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. II_2019 2019 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. I_2020 2019 Raport financiar La Strada 2019 2019 SigurOnline. Factsheet_ianuarie-martie 2018 2018 SigurOnline. Factsheet, sem. I_ 2018 2018 Telefonul Copilului. Factsheet, sem. I_2018 2018 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem. I _ 2018 2018 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. I_2018 2018 SigurOnline. Factsheet, sem. II_2018 2018 Raport de activitate Telefonul Copilului 2018 Echipa de Asistență a Copilului. Factsheet, sem.II_2018 2018 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet, sem. II_2018 2018 Raport de activitate Telefonul de Încredere 2018 Raport financiar La Strada 2018 2018 Telefonul de Încredere. Factsheet, sem. II_2018 2018 Raport anual de activitate La Strada 2018 SigurOnline. Factsheet, sem. I_ 2017 2017 Raport de activitate Telefonul de Încredere 2017 SigurOnline. Factsheet, sem. II_2017 2017 Raport de activitate Telefonul Copilului 2017 Linia Fierbinte Anti-trafic. Factsheet 2017 Telefonul de Încredere. Factsheet 2017 Raport anual de activitate La Strada 2017 Raport financiar La Strada 2017 2017 SigurOnline. Factsheet, sem I_2016 2016 Raport de activitate Linia Fierbinte, sem.I_ 2016 2016 Raport de activitate Telefonul Copilului, sem. I_ 2016 2016 Drumul „La Strada". Cartea celor 15 ani de muncă pentru dreptate 2016 Raport de activitate Telefonul de Încredere 2016 SigurOnline. Factsheet 2016 Raport de activitate Telefonul Copilului 2016 Raport anual de activitate „La Strada” 2016 Raport Financiar La Strada 2014-2016 2016 Raport de activitate Programul "De la Egal la Egal" 2015 Telefonul de Încredere. Factsheet 2015 Raport de activitate Linia Fierbinte. Sumar 2015 Raport de activitate Telefonul Copilului. Sumar. 2015 Raport de activitate_Prevenirea Traficului de ființe umane, în special femei și copii. Sumar 2015 Raport de activitate_Prevenirea violenţei în familie. Sumar 2015 Raport de activitate_ Prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor. Sumar 2015 Raport de activitate Telefonul Copilului 2015 Raport de activitate Telefonul de Încredere_ 2009-2014 2014 Raport de activitate Programul "De la Egal la Egal". Sumar 2014 Raport de activitate_Prevenirea violenţei în familie. Sumar 2014 Raport de activitate_ Prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor. Sumar 2014 Raport de activitate_ Prevenirea trafic de fiinţe umane, în special femei și copii. Sumar 2014 Raport analitic Telefonul de Încredere_2012-2013 2013 Raport de activitate Programul "De la Egal la Egal" 2013 Raport de activitate Telefonul de Încredere 2013 Raport de activitate_Prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor: Sumar 2013 Raport de activitate_Prevenirea traficului de fiinţe umane, în special femei și copii. Sumar 2013 Raport de activitate_ Prevenirea violenţei în familie. Sumar 2013 Raport de activitate Programul De la Egal la Egal 2012 Raport de activitate Linia Fierbinte. Un deceniu de activitate 2012 Raport de activitate_Combaterea exploatării sexuale comerciale a copiilor. Sumar 2012 Raport de activitate_ Prevenirea traficului de fiinţe umane, în special femei și copii. Sumar 2012 Raport de activitate_Prevenirea violenţei în familie. Sumar 2012 Raport de activitate Telefonul de Încredere 2012 Raport de activitate Telefonul de Încredere 2010 Raport de activitate al CI La Strada. Sumar_2008 - 2009 2008 Avizul Centrului European pentru Drept Necomercial privind prevederile speciale din proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale din Republica Moldova 2017 Cartografierea serviciilor existente în Republica Moldova pentru persoanele strămutate din Ucraina 2022 Evaluarea strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2022 Ghid de practici promițătoare. Protecția pe termen lung a persoanelor traficate 2021 Vulnerabilitatea migranţilor la trafic de fiinţe umane şi la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova 2020 SUMAR STUDIU. Vulnerabilitatea migranţilor la trafic de fiinţe umane şi la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova 2020 Новые тенденции в эволюции феномена торговли людьми в Республике Молдова в контексте внешних факторов влияния 2020 Tendințe în evoluția traficului de ființe umane în Republica Moldova şi factori externi de influență 2020 Migrația cetățenilor RM în scop de muncă – riscurile asociate traficului de ființe umane și muncii forțate. Concluzii și observații post-campanie națională de informare 2019 Funcţionarea Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de finite umane (SNR) în Republica Moldova. Lecţii învăţate şi perspective 2018 Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în particular copii. Analiza practicilor curente 2013 Торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда в PM. Проблемы и пути решения 2011 Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime - schimb de experienţă 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми. Сборник материалов 2006 Asistenţa socială victimelor traficului de persoane, în special femei. Îndrumar practic 2005 La Strada Express. Ed. nr.1, februarie 2005 2005 Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Издание второе 2004 Abuzul și exploatarea online a copiilor. Analiza practicilor judiciare din Republica Moldova 2023 EXPLOATAREA SEXUALĂ ȘI ABUZUL ONLINE AL COPIILOR Relatările supraviețuitoarelor din Republica Moldova 2021 Ce este exploatarea sexuală online a copiilor? Ghid pentru profesioniști 2019 Implementarea prevederilor Convenției de la Lanzarote de către Republica Moldova. Concluzii și recomandări de la masa rotundă, februarie 2018 2018 Implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova. Studiu complet 2017 Implementarea Convenției Lanzarote în Republica Moldova 2017 Ziua Europeană pentru Protecția Copiilor Împotriva Exploatării Sexuale și a abuzului sexual. Pliant 2017 Exploatarea sexuală și abuzul sexual față de copii. Implementarea Convenției de la Lanzarote de către Republica Moldova_ Sumar executiv 2017 Dosar neoficial 2016 Programul de reabilitare şi reintegrare a copiilor supuşi exploatării sexuale 2016 Program de lucru cu trauma din copilărie. Caiet de lucru cu copilul 2016 Audierea copiilor victime-martori ai exploatării sexuale comerciale. Îndrumar practic 2011 Ce știm despre exploatarea sexuală comercială a copiilor. Suport informaţional 2011 Practici curente de audiere a copiilor în Republica Moldova. Raport de evaluare rapidă 2009 Impactul pilotării Standardelor pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online 2022 SIGURANȚA COPIILOR PE INTERNET. Cercetare privind experiențele online ale copiilor din Republica Moldova și riscurile la care se expun 2021 SIGURANȚA COPIILOR PE INTERNET. SUMAR. 2021 SIGURANȚA COPIILOR ÎN MEDIUL ONLINE Ghid pentru cadrele didactice din învățământul primar 2021 SIGURANȚA COPIILOR ÎN MEDIUL ONLINE Ghid pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial 2021 Siguranța online a copiilor. Studiu de politici publice 2020 Siguranța online a copiilor în școală. Politici și practici în domeniul educațional 2020 Siguranța online a copiilor. Sinteză de politici 2020 Siguranța copiilor pe Internet. Studiu complet 2018 Siguranța copiilor pe Internet. Sumar 2018 Cât de inofensiv este SEXTINGul în rândul copiilor. Ghid pentru profesioniști. 2018 Studiu privind siguranţa copiilor online 2014 Copiii din Republica Moldova: Si(n)guri online? 2011 Дети Республики Молдова: одни в виртуальном пространстве? Исследование о безопасности детей в сети Интернет 2011 RAPORT DE EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 2022 Relaţii armonooare în familie. Ghidul profesorului pentru GIMNAZIU. (clasele a VIII-a - IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. VIII-IX классы 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. CURRICULUM pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. КУРРИКУЛУМ для ГИМНАЗИИ (VIII – IX классы) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. SUPORT INFORMAŢIONAL pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ для ГИМНАЗИЯ (VIII–IX КЛАССЫ) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. CAIETUL ELEVULUI pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ТЕТРАДЬ УЧАЩЕГОСЯ для Гимназии (VIII – IX классы) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. Cartea de vizită 2022 Răspunsul organelor de drept la cazurile de violenţă în familie în contextul crizei COVID-19 în Republica Moldova. Studiu aprofundat 2021 RAPORT ALTERNATIV MOLDOVA A 3-a Evaluarea Periodică Universală 2021 Nevoile femeilor afectate de violență în familie, violență în bază de gen și răspunsul sistemic la cazurile de violență în familie în contextul crizei COVID-19. Evaluare rapidă 2020 Raport de evaluare intermediară a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023 2020 Schimbările determinate de disciplina optională „Relatii armonioase în familie” la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini. Studiu comparativ 2017 Dezvoltarea serviciilor destinate victimelor violenței împotriva femeilor în Republica Moldova. Raport 2017 Relații armonioase în familie. Caietul elevului 2017 Relații armonioase în familie. Suport informațional 2017 Relații armonioase în familie. Ghidul profesorului 2017 Relații armonioase în familie. Curriculum pentru clasele X-XII 2017 Развитие услуг для жертв насилия в отношении женщин. Республика Молдова 2017 Schimbările determinate de disciplina optională „Relatii armonioase în familie” la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini. Studiu comparativ. Sumar 2017 Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă juridică în Republica Moldova. Raportul studiului 2014 Opinii, percepții și experiențe ale tinerilor privind violența în familiei/cuplu. Studiu sociologic 2014 Promovând drepturile victimelor violenţei în familie. Telefonul de încredere la 5 ani de activitate 2014 Cуществующая практика доступа к правосудию для жертв насилия в семье и реализация их права на юридическую помощь в Республике Молдова 2014 Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova 2013 Evaluarea funcționalității echipelor comune de intervenție în cazurile de violență sexuală 2023 Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor în context umanitar. RAPORT ANALITIC 2022 Particularităţile fenomenului violenţei sexuale în Republica Moldova 2019 Servicii specializate pentru femei afectate de violența sexuală. Raport privind bunele practici din Europa 2019 Normele penale naționale referitoare la infracțiunile privind viața sexuală cu standardele internaționale în domeniu. Raport de compatibilitate 2018 2018 Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova 2017 Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova. Sumar 2017 Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la protecţie legală şi socială adecvată 2015
Telefoane de încredere