Copii

Principiul care ghidează La Strada în munca sa cu copiii este să îi asculte, deoarece copiii știu cel mai bine de ce au nevoie.

Copiii au fost mereu una dintre preocupările La Strada. Inițial, aceștia au fost asistați în calitate de beneficiari secundari ai programului anti-trafic. În acest sens, una din reușitele centrului a fost elaborarea, în 2009, a Raportului de evaluare rapidă ”Practici curente de audiere a copiilor victime-martori în Republica Moldova”, axat pe fenomenul copiilor traficați, în special în scopul exploatării sexuale. Peste un an, în 2010, La Strada lansează prima campanie națională dedicată siguranței copiilor ”Să protejăm copiii de exploatarea sexuală”, care a evidențiat vulnerabilitatea copiilor în contextul fenomenului de turism sexual.

În aceeași ordine de idei, La Strada a deschis în 2012 o cameră special amenajată pentru audierea copiilor martori şi victime ale abuzului și exploatării sexuale; în 2013 a lansat platforma www.siguronline.md, iar din aprilie 2023 organizația gestionează Serviciul de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, ce poate asigura înlăturarea materialelor ilegale din Internet, în cooperare cu companiile private din sectorul TIC și organele de poliție.

În activitatea sa privind protecția copilului, La Strada se conduce de convențiile internaționale în domeniu, care stabilesc principiile de bază implementate de statele care le ratifică. Astfel, în 2007, Republica Moldova a ratificat Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă. În 2012, în urma solicitărilor La Strada, a fost ratificată și Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote). Din hotărârile naționale în acest sens, menționăm Programul național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. De asemenea, Centrul La Strada a participat la elaborarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 și contribuie la elaborarea Planului național pentru siguranța on-line a copiilor pentru perioada 2023-2026.

Obiectivul nostru strategic pentru următorii 5 ani este de a contribui la dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea politicilor şi măsurilor naţionale de protecţie a copiilor, asigurându-ne că drepturile copiilor afectaţi de exploatare sexuală online şi abuz sexual şi grupurile de risc sunt protejaţi în Republica Moldova în practică.

 

Telefoane de încredere