Copii

Principiul care ghidează La Strada în munca sa cu copiii este să îi asculte, deoarece copiii știu cel mai bine de ce au nevoie.

Copiii au fost mereu una dintre preocupările La Strada. Inițial, aceștia au fost asistați în calitate de beneficiari secundari ai programului anti-trafic. În acest sens, una din reușitele centrului a fost elaborarea, în 2009, a Raportului de evaluare rapidă ”Practici curente de audiere a copiilor victime-martori în Republica Moldova”, axat pe fenomenul copiilor traficați, în special în scopul exploatării sexuale. Peste un an, în 2010, La Strada lansează prima campanie națională dedicată siguranței copiilor ”Să protejăm copiii de exploatarea sexuală”, care a evidențiat vulnerabilitatea copiilor în contextul fenomenului de turism sexual.

În aceeași ordine de idei, La Strada a deschis în 2012 o cameră special amenajată pentru audierea copiilor martori şi victime ale abuzului și exploatării sexuale; în 2013 a lansat platforma www.siguronline.md, iar în 2014 - Telefonul Copilului.

În activitatea sa privind protecția copilului, La Strada se conduce de convențiile internaționale în domeniu, care stabilesc principiile de bază implementate de statele care le ratifică. Astfel, în 2007, Republica Moldova a ratificat Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă. În 2012, în urma solicitărilor La Strada, a fost ratificată și Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote). Din hotârârile naționale în acest sens, menționăm Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, elaborată cu participarea La Strada, aprobată de Guvern în 2014.

Obiectivul nostru strategic pentru următorii 5 ani este de a contribui la dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea politicilor şi măsurilor naţionale de protecţie a copiilor, asigurându-ne că drepturile copiilor afectaţi de exploatare sexuală online şi abuz sexual şi grupurile de risc sunt protejaţi în Republica Moldova în practică.

Telefoane de încredere