Exploatarea sexuală a copiilor

Exploatarea sexuală și abuzul sexual

Exploatarea sexuală și abuzul sexual fac parte dintre cele mai grave forme de violență împotriva copilului. Violența împotriva copiilor ia multe forme și poate avea un efect devastator asupra sănătății mentale, psihologice și fizice a copiilor, asupra educației și bunăstării lor, asupra vieții și comunităților lor. Anual, milioane de copii din întreaga lume, fete și băieți, se confruntă cu fenomenul violenței sexuale și a exploatării sexuale în propria familie, la școală sau în comunitate, indiferent de vârsta sau mediul familial din care provin. Evoluțiile în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicare au influențat considerabil fenomenul de abuz și exploatare sexuală a copiilor. Tehnologiile au devenit un facilitator în comiterea crimelor sexuale asupra copiilor, în producerea și diseminarea materialelor ce reprezintă abuz sexual asupra copilului, în ademenirea copiilor în scopuri sexuale, dar și în exploatarea lor sexuală. Conform UNICEF, aproximativ două milioane de copii sunt folosiți în „industria sexului” în fiecare an, cu sute de mii de imagini de copii abuzați sexual, postate în spațiul virtual. Puțini dintre acești copii au fost identificați. Cei mai mulți sunt anonimi, abandonați și probabil încă abuzați. Nu există statistici despre amploarea abuzului sexual împotriva copiilor la nivel global, dar este bine cunoscut faptul că există o mare discrepanță între numărul cazurilor semnalate și numărul real de cazuri. Majoritatea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor sunt comise de o persoană din cercul de încredere al copilului sau din mediul său social.

Din iulie 2012, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția de la Lanzarote, care are ca scop prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor; protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale și ale abuzurilor sexuale; promovarea cooperării la nivel național și internațional împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Studiile realizate de Centrul La Strada despre siguranța copiilor în mediul online ne indică că copiii utilizează Internetul și tehnologiile de la o vârstă tot mai mică, iar fără suportul și ghidarea corespunzătoare din partea familiei, educatorilor, comunității, se pot expune unui spectru larg de riscuri pentru bunăstarea lor emoțională. În acest sens, La Strada și-a propus în Planul Strategic pentru 2022-2026 să contribuie în continuare la dezvoltarea și implementarea politicilor naționale de protecție a copiilor pe dimensiunea de prevenire și combatere a abuzului și exploatării sexuale față de copii, inclusiv în mediul online.

 

Pericole

 • Expunerea copiilor în mediul online la situații care ar putea să le provoace daune sau suferințe.
 • Cunoștințe și abilități insuficiente a copiilor de a naviga în siguranță online.
 • Specialiștii responsabili de protecția copilului (medici, profesori, asistenți sociali, polițiști) au capacități reduse de a recunoaște semnele abuzului sexual, iar procedurile de raportare a cazurilor suspecte sunt vag cunoscute de către specialiști.
 • Lipsa unui sistem unic de colectare de date și a unor cercetări calitative a datelor existente duce la imposibilitatea evaluării obiective a diferitelor aspecte ce vizează abuzul și exploatarea sexuală.
 • Programe insuficiente de formare a capacităților organelor de drept în investigarea infracțiunilor cu caracter sexual asupra minorilor, inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
 • Lipsa unui mecanism de răspuns național pentru prevenirea și combaterea abuzului și exploatării sexuale online asupra copiilor.
 • Existența unor norme sociale și legale stigmatizante, care împiedică tratarea copilului ca martor credibil, demn de un tratament adecvat vulnerabilității de care dă dovadă.

Statistici

 

 

 • 8912adresări pe Siguronline.md
 • 765 copii victime ale abuzului și exploatării sexuale, asistați de avocații și psihologii "La Strada"
 • 25 659 adolescenți din toată țara informați despre navigarea în siguranță pe Internet

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin sensibilizare a opiniei publice privind abuzul și exploatarea sexuală a copiilor și reducerea vulnerabilității copiilor în mediul online.
 • Protecție, siguranță și justiție prin asigurarea accesibilității și disponibilității serviciilor specializate pentru copiii afectați de abuz și exploatare sexuală online și offline.
 • Dezvoltarea capacităților specialiștilor de a reacționa eficient în cazuri de abuz și exploatare sexuală, inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
 • Politici publicepentru ajustarea politicilor naţionale la standardele internaţionale în vederea prevenirii și combaterii abuzului și exploatării sexuale față de copii, inclusiv facilitate de tehnologii informaționale.
 • Date și cercetări calitative pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor la toate nivelele.

Servicii

 • Portal informaţional www.siguronline.md, sistem de raportare on-line şi capacităţi de consiliere online.
 • Expertiză legală pentru Guvernul Republicii Moldova, de eficientizare a politicilor naţionale în domeniul drepturilor copilului.
 • Cameră de audiere prietenoasă copiilor şi intervievatori specializați în audierea copiilor victime/martori vulnerabili (în cadrul sistemului de justiţie).
 • Reprezentare legală şi rapoarte de evaluarea psihologică în susţinerea victimelor/martorilor în cadrul procesului de urmărire penală.
 • Identificarea cazurilor de exploatare sexuală a copiilor şi servicii de referire.
 • Asistenţă psihologică pentru minori (consiliere psihologică şi elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică).
 • Programe de consolidare a capacităţilor profesioniştilor privind identificarea pro-activă şi tratamentul copiilor, victime ale infracţiunilor cu caracter sexual (module de instruire, standard și individuale, pentru diferite categorii profesionale - reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, poliţişti, judecători, procurori, asistenţi sociali, psihologi ş.a.).

 

 

 

 

 

 

Telefoane de încredere