Exploatarea sexuală a copiilor

Exploatarea sexuală a copiilor presupune acţiuni infracţionale abuzive cu caracter sexual, care umilesc copiii şi prezintă un pericol grav pentru integritatea lor fizică şi psiho-socială. Printre cele mai răspândite forme ale exploatării sexuale a copiilor se numără: implicarea copiilor în prostituţie; pornografia infantilă/imagini ce reflectă abuz sexual asupra copiilor; traficul de copii în scopul exploatării lor sexuale; turismul sexual; căsătoriile timpurii.

Ca şi traficul de persoane, exploatarea sexuală a copiilor a devenit un fenomen transnaţional.

Din iulie 2012, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenţia de la Lanzarote, care are ca scop prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor; protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale şi ale abuzurilor sexuale; promovarea cooperării la nivel naţional şi internaţional împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Conform studiilor realizate de La Strada (în 20112014 și 2017) despre siguranţa copiilor în mediul online, putem afirma că lacunele din comportamentul online al copiilor şi adolescenţilor nu au dispărut, iar riscurile cu care se pot confrunta nu s-au diminuat. În acest sens, La Strada și-a propus în Planul Strategic pentru 2016-2020 să contribuie în continuare la dezvoltarea și implementarea politicilor naționale de protecție a copiilor.

 

 

Pericole

 • Comportamentul riscant al copiilor în mediul online;
 • Lipsa cunoștințelor - atât ale copiilor, cât și ale părinților/tutorilor - despre siguranța în mediul online;
 • Lipsa de cunoștințe și instrumente pentru investigarea eficientă a cazurilor de exploatare sexuală online;
 • Lipsa unei strategii de stat cu referire la siguranța copiilor în mediu online;
 • Lipsa informației și datelor privind comportamentul online al copiilor;
 • Existenţa unor norme sociale şi legale stigmatizante, care împiedică tratarea copilului ca martor credibil, demn de un tratament adecvat vulnerabilităţii de care dă dovadă.

Statistici

 • 1720 adresări la consultantul Siguronline.md
 • 352 copii victime ale exploatării sexuale, asistaţi de avocaţii şi psihologii "La Strada"
 • 4956 adolescenţi din toată țara informaţi despre navigarea în siguranţă pe Internet

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin sensibilizare a opiniei publice privind exploatarea sexuală a copiilor în scopuri comerciale şi reducerea vulnerabilităţii copiilor în mediul online;
 • Protecție și justiție prin asigurarea accesibilităţii şi disponibilităţii serviciilor specializate pentru copiii afectaţi de exploatarea sexuală în scopuri comerciale;
 • Dezvoltarea capacităţilor specialiştilor de a reacţiona eficient în cazuri de exploatare sexuală comercială a copiilor;
 • Politici publice asigurate prin organizarea de pledoarii pentru racordarea dintre cadrul legal naţional și standardele europene, inclusiv prin crearea mecanismului naţional de coordonare/monitorizare;
 • Date și cercetări calitative pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor la toate nivelele.

Servicii

 • Portal informaţional www.siguronline.md, sistem de raportare on-line şi capacităţi de consiliere online;
 • Expertiză legală pentru Guvernul Republicii Moldova, de eficientizare a politicilor naţionale în domeniul drepturilor copilului;
 • Cameră de audiere prietenoasă copiilor şi intervievatori specializați în audierea copiilor victime/martori vulnerabili (în cadrul sistemului de justiţie);
 • Reprezentare legală şi rapoarte de evaluarea psihologică în susţinerea victimelor/martorilor în cadrul procesului de urmărire penală ;
 • Identificarea cazurilor de exploatare sexuală a copiilor şi servicii de referire;
 • Asistenţă psihologică pentru minori (consiliere psihologică şi elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică);
 • Programe de consolidare a capacităţilor profesioniştilor privind identificarea pro-activă şi tratamentul copiilor, victime ale infracţiunilor cu caracter sexual (module de instruire, standard și individuale, pentru diferite categorii profesionale - reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, poliţişti, judecători, procurori, asistenţi sociali, psihologi ş.a.).

 

 

 

 

 

 

Telefoane de încredere