Traficul de fiinţe umane

La Strada, consideră traficul de ființe umane o încălcare a drepturilor omului și aceasta trebuie tratată corespunzător.

Conform legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane prin traficul de fiinţe umane se va înțelege recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia. Republica Moldova a creat un cadrul legal și instituţional de prevenire şi combatere, iar eforturile sunt coordonate de Comitetul National Antitrafic

Republica Moldova și-a asumat un șir de obligaţii cu privire la combaterea traficului de ființe umane, semnând și ratificând convenţii internaţionale şi regionale în acest sens, cum ar fi Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor (Protocolul de la Palermo), Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane și Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate. 

În ultimii ani, conform datelor furnizate de raportul UNODC pentru Republica Moldova, fenomenul traficului de ființe umane a scăzut pe segmentul traficului de ființe umane în general, dar a rămas neschimbat pe segmentul traficului de copii. În acest sens, Republica Moldova continuă să întreprindă eforturi pentru a minimiza fenomenul, bazându-se pe expertiza și profesionalismul principalilor actori implicați, aceastea fiind salutate în ultimul raport GRETA și în raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat SUA. Pe 22 mai 2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 461 a fost aprobată Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

 

Statistica Linia Fierbinte

 • 150 105 de apeluri recepţionate la Linia Fierbinte pentru Migrație Sigură și Anti-trafic
 • 31 990 de tineri au participat la seminare de promovarare a migraţiei sigure
 • 143 668 apeluri de consiliere privind migraţia sigură
 • 7 350 apeluri privind asistența prezumatelor victime ale traficului
 • 1 500 de profesionişti au fost instruiţi în identificarea, asistenţa şi protecţia victimelor traficului de ființe umane

Pericole

 • Criza regională a migrației;
 • Lipsa unor strategii de reglementare a migrației;
 • Situația economică precară a populației;
 • Lipsa oportunităţilor de angajare în câmpul muncii;
 • Probleme de protecţie și asistență a persoanelor traficate;
 • Lipsa unei strategii naționale anti-trafic, eficiente și durabile;
 • Conexiune insuficientă între politica națională anti-trafic și colectarea datelor.

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin axarea pe măsuri de informare, educare şi consiliere, ce derivă din noile tendinţe ale traficului de ființe umane;
 • Protecţie, siguranţă şi justiţie prin asigurarea accesului la serviciile de protecţie şi suport pentru toate persoanele traficate;
 • Politici publice prin axarea pe un document naţional strategic de politice anti-trafic;
 • Substituirea politicilor restrictive din sfera migraţiei forţei de muncă cu acorduri de colaborare şi protejare a drepturilor emigranţilor străini;
 • Combaterea cererii comerţului cu persoane;
 • Date, studii și cercetări privind traficul de ființe umane şi fenomenele asociate cu accent pe tendinţele timpului.

Servicii

 • Identificarea cazurilor de trafic; stabilirea statutului de victimă şi acţiuni asociate;
 • Linia Fierbinte Anti-trafic gratuită pentru migranţii vulnerabili şi baza de date pentru apeluri la Linia Fierbinte;
 • Asistență în organizarea recuperării din locul exploatării;
 • Portalul informaţional www.migratiesigura.md care vizează grupurile de risc; 
 • Programe educaţionale pentru grupuri profesionale; 
 • Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi informare a grupurilor de risc; 
 • Cercetări cu utilizarea de abordări şi metodologii bazate pe standarde înalte; 
 • Consultanţă şi expertiză în elaborarea politicilor publice în domeniu. 

 

Telefoane de încredere