Traficul de fiinţe umane

Conform Legii Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane nr.241/2005, prin traficul de fiinţe umane (traficul de persoane) se va înțelege recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin amenințare cu forţa sau prin folosirea forței ori a unor alte mijloace de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia. 

Republica Moldova și-a asumat un șir de obligaţii cu privire la combaterea traficului de ființe umane, semnând și ratificând actele de drept internaţional şi regional în acest domeniu, cum ar fi Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor (Protocolul de la Palermo) adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate şi  Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane.

În conformitate cu obligațiile asumate, Republica Moldova a creat un cadru legal și instituțional de prevenire şi combatere a traficului, iar eforturile actorilor implicaţi sunt coordonate de Comitetul național pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Secretariatul permanent.

Potrivit datelor oficiale pentru anii 2017-2020 furnizate de autoritățile Republicii Moldova pentru raportul global cel mai recent al UNODC privind traficul de persoane, marea majoritate a victimelor traficului identificate în perioada specificată au fost cetățeni ai Republicii Moldova.

O analiză efectuată a formelor de exploatare în aceeași perioadă a evidențiat o scădere a cazurilor de exploatare sexuală și o creștere a cazurilor de exploatare prin muncă. În aceeași perioada La Strada (Moldova) a remarcat tendințe noi de creștere a numărului de cazuri de exploatare a cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, care:

¾    traversează țară ca parte a fluxurilor migraționiste mixte de tranzit către țările UE;

¾    vin să lucreze în Moldova în legătură cu lipsa forței de muncă în interiorul țării, cauzată de emigrație masivă a cetățenilor Republicii Moldova.[1]

¾    Noi riscuri și provocări ale fenomenului traficului de ființe umane sunt remarcate de experți în legătură cu criza refugiatelor cauzată de invazia trupelor ruse în Ucraina.

În acest sens, Guvernul Republicii Moldova continuă să întreprindă eforturi pentru a minimiza fenomenul, bazându-se pe expertiza și profesionalismul principalilor actori implicați şi pe recomandările mecanismelor de monitorizare externe a eforturilor Guvernului, inclusiv menționate în ultimul Raport GRETA[2] și în Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat SUA.[3] 

La Strada (Moldova) oferă suportul Guvernului în domeniu anti-trafic de la înființarea sa în 2001.Printre realizările noastre recente în acest domeniu, ar trebui să menționăm elaborarea:

-         proiectului Ghiduluiprivind identificarea victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane în fluxuri migratorii mixte, care a fost aprobat oficial prin ordinul Ministerului Afacerilor interne nr.485/2022;

-         Raportului de evaluare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023;[4]

-         Raportului de studiu „Cartografierea serviciilor existente în Republica Moldova pentru persoanele strămutate din Ucraina. Identificarea riscurilor de exploatare și trafic de ființe umane”.[5]

 

 

[1] http://lastrada.md/pic/uploaded/Tendinte%20TFU%20rom_TFU.pdf

[2] https://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1360&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/Raportul-Grupului-de-Experti-privind-Lupta-contra-Traficului-de-Fiinte-Umane-de-Evaluare-pentru-Republica-Moldova-GRETA-Runda-a-treia-de-evaluare-Acces-la-justitie-i-remedii-efective-pentru-victimele-traficului-de-fiinte-umane

[3] https://www.antitrafic.gov.md/public/files/MOLDOVA_REPUBLIC_OF_--_2023_TIP_Report_Country_Narrative.pdf

[4] https://lastrada.md/pic/uploaded/evaluarea_Strateg_Tationale_ro_TFU_2022.pdf

[5] https://lastrada.md/pic/uploaded/Cartografierea_serv_exist_MD_ro.pdf

Statistica Linia Fierbinte

 • 219 585 de apeluri recepţionate la Linia Fierbinte pentru Migrație Sigură și Anti-trafic
 • 31 990 de tineri au participat la seminare de promovarare a migraţiei sigure
 • 169 732 apeluri de consiliere privind migraţia sigură
 • 7 481 apeluri privind asistența prezumatelor victime ale traficului
 • 1 500 de profesionişti au fost instruiţi în identificarea, asistenţa şi protecţia victimelor traficului de ființe umane

Pericole

 • Criza regională a migrației;
 • Lipsa unor strategii de reglementare a migrației;
 • Situația economică precară a populației;
 • Lipsa oportunităţilor de angajare în câmpul muncii;
 • Probleme de protecţie și asistență a persoanelor traficate;
 • Lipsa unei strategii naționale anti-trafic, eficiente și durabile;
 • Conexiune insuficientă între politica națională anti-trafic și colectarea datelor.

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin axarea pe măsuri de informare, educare şi consiliere, ce derivă din noile tendinţe ale traficului de ființe umane;
 • Protecţie, siguranţă şi justiţie prin asigurarea accesului la serviciile de protecţie şi suport pentru toate persoanele traficate;
 • Politici publice prin axarea pe un document naţional strategic de politice anti-trafic;
 • Substituirea politicilor restrictive din sfera migraţiei forţei de muncă cu acorduri de colaborare şi protejare a drepturilor emigranţilor străini;
 • Combaterea cererii comerţului cu persoane;
 • Date, studii și cercetări privind traficul de ființe umane şi fenomenele asociate cu accent pe tendinţele timpului.

Servicii

 • Identificarea cazurilor de trafic; stabilirea statutului de victimă şi acţiuni asociate;
 • Linia Fierbinte Anti-trafic gratuită pentru migranţii vulnerabili şi baza de date pentru apeluri la Linia Fierbinte;
 • Asistență în organizarea recuperării din locul exploatării;
 • Portalul informaţional www.migratiesigura.md care vizează grupurile de risc; 
 • Programe educaţionale pentru grupuri profesionale; 
 • Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi informare a grupurilor de risc; 
 • Cercetări cu utilizarea de abordări şi metodologii bazate pe standarde înalte; 
 • Consultanţă şi expertiză în elaborarea politicilor publice în domeniu. 

 

Telefoane de încredere