Centru de resurse

Cercetarea, monitorizarea şi analiza dintotdeauna au avut un loc aparte în cadrul activităţii Centrului Internaţioal "La Strada". Vrem să credem că aşa ne onorăm şi calitatea de "watch-dog", mereu la straja respectării drepturilor femeilor şi copiilor în Republica Moldova. Şi planurile strategice ale "La Strada", de-a lungul timpului, au fost şi rămân a fi ancorate în date calitative, obţinute din cercetări şi analize ale fenomenelor.

Utilizând abordări şi metodologii de cercetare bazate pe standarde internaţionale, reuşim să înţelegem tendinţele şi provocările din domeniu şi să acţionăm în concordanţă directă cu acestea. În caz de necesitate, fără ezitare, oferim aceste informaţii şi persoanelor terţe.

Credem cu fermitate că schimbările pozitive în procesul de luare a deciziilor, la toate nivelele, vor fi vizibile şi eficiente doar atunci când acestea vor fi consolidate de informaţii şi date credibile.

Trafic de ființe umane

Cartografierea serviciilor existente în Republica Moldova pentru persoanele strămutate din Ucraina 2022 Evaluarea strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2022 Ghid de practici promițătoare. Protecția pe termen lung a persoanelor traficate 2021 Vulnerabilitatea migranţilor la trafic de fiinţe umane şi la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova 2020 SUMAR STUDIU. Vulnerabilitatea migranţilor la trafic de fiinţe umane şi la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova 2020 Новые тенденции в эволюции феномена торговли людьми в Республике Молдова в контексте внешних факторов влияния 2020 Tendințe în evoluția traficului de ființe umane în Republica Moldova şi factori externi de influență 2020 Migrația cetățenilor RM în scop de muncă – riscurile asociate traficului de ființe umane și muncii forțate. Concluzii și observații post-campanie națională de informare 2019 Funcţionarea Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de finite umane (SNR) în Republica Moldova. Lecţii învăţate şi perspective 2018 Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în particular copii. Analiza practicilor curente 2013 Торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда в PM. Проблемы и пути решения 2011 Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime - schimb de experienţă 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми. Сборник материалов 2006 Asistenţa socială victimelor traficului de persoane, în special femei. Îndrumar practic 2005 La Strada Express. Ed. nr.1, februarie 2005 2005 Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Издание второе 2004

Violenţă în familie

RAPORT DE EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 2022 Relaţii armonooare în familie. Ghidul profesorului pentru GIMNAZIU. (clasele a VIII-a - IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. VIII-IX классы 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. CURRICULUM pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. КУРРИКУЛУМ для ГИМНАЗИИ (VIII – IX классы) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. SUPORT INFORMAŢIONAL pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ для ГИМНАЗИЯ (VIII–IX КЛАССЫ) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. CAIETUL ELEVULUI pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ТЕТРАДЬ УЧАЩЕГОСЯ для Гимназии (VIII – IX классы) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. Cartea de vizită 2022 Răspunsul organelor de drept la cazurile de violenţă în familie în contextul crizei COVID-19 în Republica Moldova. Studiu aprofundat 2021 RAPORT ALTERNATIV MOLDOVA A 3-a Evaluarea Periodică Universală 2021 Nevoile femeilor afectate de violență în familie, violență în bază de gen și răspunsul sistemic la cazurile de violență în familie în contextul crizei COVID-19. Evaluare rapidă 2020 Raport de evaluare intermediară a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023 2020 Schimbările determinate de disciplina optională „Relatii armonioase în familie” la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini. Studiu comparativ 2017 Dezvoltarea serviciilor destinate victimelor violenței împotriva femeilor în Republica Moldova. Raport 2017 Relații armonioase în familie. Caietul elevului 2017 Relații armonioase în familie. Suport informațional 2017 Relații armonioase în familie. Ghidul profesorului 2017 Relații armonioase în familie. Curriculum pentru clasele X-XII 2017 Развитие услуг для жертв насилия в отношении женщин. Республика Молдова 2017 Schimbările determinate de disciplina optională „Relatii armonioase în familie” la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini. Studiu comparativ. Sumar 2017 Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă juridică în Republica Moldova. Raportul studiului 2014 Opinii, percepții și experiențe ale tinerilor privind violența în familiei/cuplu. Studiu sociologic 2014 Promovând drepturile victimelor violenţei în familie. Telefonul de încredere la 5 ani de activitate 2014 Cуществующая практика доступа к правосудию для жертв насилия в семье и реализация их права на юридическую помощь в Республике Молдова 2014 Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova 2013
Telefoane de încredere