Violenţa în familie și violența sexuală

Violenţa în familie este un fenomen complex, generat de probleme psihologice şi amplificat de condiţii educaţionale, economice şi sociale. De multe ori, violenţa în familie se asociază doar cu violenţa fizică, iar alte forme, ca violenţa psihologică, economică sau sexuală, sunt noţiuni mai puţin cunoscute. Conform Legii Nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, violenţa în familie reprezintă actele de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a altei persoane, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral; conform Convenţiei de la Istanbul, violenţă în familie ar însemna toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima.

Datele oferite de Biroul Naţional de Statistică (studiul Violenţa faţă de femei în familie, 2010), sunt mai mult decât elocvente. Astfel, 60 la sută dintre femei au raportat cel puţin o formă de manifestare a violenţei psihologice, fiecare a doua femeie a confirmat că a fost supusă unui control cu caracter de izolare socială din partea soţului; pe parcursul vieţii, prevalenţa violenţei fizice din partea actualului sau recentului soţ/partener este raportată de circa 40 la sută dintre femei.

Deşi s-au făcut paşi importanţi întru eradicarea acestui fenomen - printre care adotarea Legii Nr. 196, un pas important în semnarea, la 6 februarie 2017, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută şi drept Convenția de la Istanbul; semnarea şi ratificarea convenţiei CEDAW, una dintre primele convenţii semnate şi ratificate de Republica Moldova, cu privire la eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeilor, dar şi altor convenţii internaţionale-, Republica Moldova rămâne o ţară unde femeile continuă să fie discriminate în toate sferele vieţii. 

Din 2014, violența sexuală devine parte a eforturilor noastre de contracarare a violenţei împotriva femeii. Specialiștii „La Strada” cercetează subiectul, consultând constant femeile afectate de violență sexuală, specialiştii din teren şi justiţiarii, revizuind cadrul şi mecanismele legale curente şi efectuând cartografierea serviciilor disponibile. Scopul primordial al avocaţilor şi psihologilor care asistă victimele violenței sexuale rămâne asigurarea justiţiei restaurative și repunerea lor în drepturi.

Obiectivul nostru strategic pentru următorii 5 ani în domeniul violenţei faţă de femei şi violenţei în familie este de a asigura ca drepturile femeilor afectate de violenţă şi din grupurile de risc să fie respectate, protejate şi implementate la nivel practic.

Statistica Telefonul de Încredere

 • 25 635 apeluri recepționate la Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete
 • 11 130 femei afectate de violenţa în familie și violență sexuală, consiliate 
 • 1 500 profesionişti instruiţi 
 • 14 ani de activitate a Telefonului de Încredere pentru Femei și Fete
 • 4 000 elevi au studiat/ studiază diciplina ”Relații armonioase în familie”
 • 2070 intervenții către autorități și servicii specializate, realizate de către consiliere pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor Telefonului de Încredere pentru Femei și Fete

Pericole

 • Nivel sporit de toleranță la violența în bază de gen și la violența împotriva femeilor;
 • Neglijarea băieților și bărbaților ca potențiale victime ale violenței în familie;
 • Accesibilitatea scăzută la servicii de protecție și asistență pentru femeile afectate de violența în familie și violența sexuală;
 • Perpetuarea de către profesioniști a stereotipurilor în bază de gen în cazul violenței sexuale împotriva femeilor;
 • Deficiența mecanismelor de protecție legală a victimelor violenței sexuale;
 • Lipsa datelor calitative în politicile naționale.

Soluţii

 • Prevenire și intervenție timpurie prin informarea şi contribuţia la educarea publicului general şi a tinerilor (băieţi şi fete) privind preluarea rolului proactiv pentru a reduce toleranţa faţă de violenţa sexuală şi violenţa în familie;
 • Protecţie, siguranţă şi justiţie prin extinderea capacităţilor de răspuns la nevoile informaţionale, legale şi psihologice ale femeilor şi copiilor afectaţi de violenţa în familie şi violenţa sexuală, prin servicii directe şi prin referire la servicii specializate în întreaga ţară;
 • Consolidare de capacități prin oferirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor specialiştilor din teren şi prestatorilor de servicii de a oferi servicii femeilor şi copiilor afectaţi de violenţa în familie şi violenţa sexuală, bazate pe abordare individuală, centrată pe nevoi şi în timp util;
 • Date şi cercetări prin realizarea cercetărilor şi punerea la dispoziție a informaţiilor şi datelor calitative şi cantitative care reflectă cauzele şi evoluţiile în domeniile de interes;
 • Politici publice pentru ajustarea politicilor naţionale la standardele internaţionale de contracarare a violenţei sexuale şi violenţei în familie, pentru urgentarea unui mecanism de coordonare și susţinerea implementării adecvate a legilor la nivel central şi local. 

Servicii

 • Informare și orientare în cazurile de violență în familie și violență sexuală
 • Consiliere și suport emoțional
 • Consiliere juridică primară
 • Informație despre serviciile medicale disponibile
 • Redirecționarea către alte servicii, în funcție de necesități
 • Ghidare și susținere în procesul de raportare a cazului către organele de drept
 • Echipa de suport pentru victimele infracțiunilor privind viața sexuală
 • Asistența gratuită a avocatului și psihologului

 

Telefoane de încredere