Telefoane utile

LINIA FIERBINTE PENTRU MIGRAȚIE SIGURĂ ȘI ANTI-TRAFIC

0 800 77777
apeluri de pe teritoriul Republicii Moldova
+373 22 23 33 09
apeluri de peste hotare

Credem că dreptul persoanei de a călători nu poate fi îngrădit în vreun fel. Tot ce ne dorim este ca deplasarea oricărei persoane să fie în condiţii de siguranţă. De aceea, fără zile de odihnă, pe parcursul unui deceniu şi jumătate, consultanţii de la Linia Fierbinte Anti-Trafic rămân alături de cetăţeni, ghidându-se în activitatea lor de interesul suprem al cetățeanului.

În prezent, în Republica Moldova, Linia Fierbinte Anti-Trafic este cel mai cunoscut serviciu telefonic, menit să informeze fiecare doritor despre migraţia în siguranţă şi despre cum pot fi evitate riscurile traficului de persoane. Şapte zile din şapte, depunem toate eforturile pentru a-i proteja pe migranţi de orice încercare de încălcare a drepturilor lor.

Cine poate suna la Linia Fierbinte Anti-Trafic?

 1. orice cetăţean din oricare colţ al republicii, care doreşte să obţină informaţii suplimentare, privind migraţia în siguranţă sau plecarea la muncă peste hotare;
 2. migranţii în dificultate;
 3. rudele sau prietenii persoanelor bănuite a fi victime ale traficului de ființe umane;
 4. victimele traficului de ființe umane;
 5. prezumatele victime ale traficului de ființe umane;
 6. reprezentanţii grupurilor profesionale (lucrători sociali, cadre didactice şi medicale, mass-media, reprezentanţi ai organelor de drept, ONG-urilor, organizaţiilor internaţionale etc.), pentru a se informa despre fenomen sau pentru a solicita suport informaţional, inclusiv seminare, traininguri, activităţi de prevenire în rândul tineretului etc.

 

www.migratiesigura.md

 

TELEFONUL DE ÎNCREDERE PENTRU FEMEI ȘI FETE

0 8008 8008
apeluri de pe teritoriul Republicii Moldova

Atunci când vrei să ajuţi o prietenă sau dacă eşti tu în situaţia în care partenerul te agresează emoţional, verbal sau fizic, este esenţial să-ţi redescoperi sentimentul propriei demnităţi, să-ţi cunoşti drepturile şi să ştii cine te-ar putea ajuta sau unde poţi apela.

Sună-ne şi discută anonim cu cineva din echipa de consultanţi de la Telefonul de Încredere, pentru a fi informată despre drepturile şi responsabilităţile tale, sau pentru a-ţi reface starea psiho-emoţională, dacă ai suferit urmare a violenţei în familie.

Cine poate suna la Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete?

 1. victimele violenţei în familie, indiferent de statut social sau vârstă;
 2. femei şi fete victime ale violenţei sexuale;
 3. rudele/prietenii persoanelor care suferă de violenţă în familie;
 4. vecinii familiilor în care există violenţă;
 5. reprezentanţii grupurilor profesionale (asistenţi sociali, angajați ai organelor de drept, medici, cadre didactice etc.).

Pentru apeluri de peste hotare, formați + 373 22 24 06 24.

Activăm non-stop. La solicitarea persoanei care apelează, acesteia îi va fi păstrată confidenţialitatea.

SigurOnline

siguronline.md

Situațiile de violență online pot fi raportate la www.siguronline.mdcare oferă servicii de informare, ghidare, suport emoțional și referire, la necesitate, către serviciile de asistență psihologică și juridică gratuită pentru copiii care au suferit de pe urma unui abuz sexual în mediul online.

De asemenea, pe portal poate fi raportat orice material video sau foto în care apar minori în ipostaze sexuale, care din aprilie 2023 funcționează și ca serviciu de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor ce poate asigura înlăturarea materialelor ilegale din Internet, în cooperare cu companiile private din sectorul TIC și organele de poliție.

Existăm pentru a oferi un sprijin real şi imediat:

 • Informare despre utilizarea în siguranță a internetului de către copii.
 • Consiliere individuală în situații de risc de exploatare sexuală a copiilor în mediul online.
 • Raportarea cazurilor de abuz sexual asupra copiilor, săvârșite în mediul online, cât și a materialelor ce constituie abuz sexual asupra copiilor.
 • Servicii de asistență psihologică și juridică pentru copiii victime sau martori.
 • Ghidarea specialiștilor privind protecția copiilor, care sunt sau au trecut printr-o situație de abuz sexual în mediul online.

 

www.siguronline.md