Centru de resurse

Violenţă în familie

RAPORT DE EVALUARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 2022 Relaţii armonooare în familie. Ghidul profesorului pentru GIMNAZIU. (clasele a VIII-a - IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. VIII-IX классы 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. CURRICULUM pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. КУРРИКУЛУМ для ГИМНАЗИИ (VIII – IX классы) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. SUPORT INFORMAŢIONAL pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ для ГИМНАЗИЯ (VIII–IX КЛАССЫ) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. CAIETUL ELEVULUI pentru GIMNAZIU (clasele a VIII-a – IX-a) 2022 ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ТЕТРАДЬ УЧАЩЕГОСЯ для Гимназии (VIII – IX классы) 2022 RELAȚII ARMONIOASE ÎN FAMILIE. Cartea de vizită 2022 Răspunsul organelor de drept la cazurile de violenţă în familie în contextul crizei COVID-19 în Republica Moldova. Studiu aprofundat 2021 RAPORT ALTERNATIV MOLDOVA A 3-a Evaluarea Periodică Universală 2021 Nevoile femeilor afectate de violență în familie, violență în bază de gen și răspunsul sistemic la cazurile de violență în familie în contextul crizei COVID-19. Evaluare rapidă 2020 Raport de evaluare intermediară a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023 2020 Schimbările determinate de disciplina optională „Relatii armonioase în familie” la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini. Studiu comparativ 2017 Dezvoltarea serviciilor destinate victimelor violenței împotriva femeilor în Republica Moldova. Raport 2017 Relații armonioase în familie. Caietul elevului 2017 Relații armonioase în familie. Suport informațional 2017 Relații armonioase în familie. Ghidul profesorului 2017 Relații armonioase în familie. Curriculum pentru clasele X-XII 2017 Развитие услуг для жертв насилия в отношении женщин. Республика Молдова 2017 Schimbările determinate de disciplina optională „Relatii armonioase în familie” la nivel de percepţii, stereotipuri şi atitudini. Studiu comparativ. Sumar 2017 Practicile existente privind accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă juridică în Republica Moldova. Raportul studiului 2014 Opinii, percepții și experiențe ale tinerilor privind violența în familiei/cuplu. Studiu sociologic 2014 Promovând drepturile victimelor violenţei în familie. Telefonul de încredere la 5 ani de activitate 2014 Cуществующая практика доступа к правосудию для жертв насилия в семье и реализация их права на юридическую помощь в Республике Молдова 2014 Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în sistemul de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova 2013
Telefoane de încredere