Centru de resurse

Trafic de ființe umane

Cartografierea serviciilor existente în Republica Moldova pentru persoanele strămutate din Ucraina 2022 Evaluarea strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2022 Ghid de practici promițătoare. Protecția pe termen lung a persoanelor traficate 2021 Vulnerabilitatea migranţilor la trafic de fiinţe umane şi la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova 2020 SUMAR STUDIU. Vulnerabilitatea migranţilor la trafic de fiinţe umane şi la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova 2020 Новые тенденции в эволюции феномена торговли людьми в Республике Молдова в контексте внешних факторов влияния 2020 Tendințe în evoluția traficului de ființe umane în Republica Moldova şi factori externi de influență 2020 Migrația cetățenilor RM în scop de muncă – riscurile asociate traficului de ființe umane și muncii forțate. Concluzii și observații post-campanie națională de informare 2019 Funcţionarea Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de finite umane (SNR) în Republica Moldova. Lecţii învăţate şi perspective 2018 Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми 2014 Eficienţa mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în particular copii. Analiza practicilor curente 2013 Торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда в PM. Проблемы и пути решения 2011 Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова 2010 Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime - schimb de experienţă 2009 Ghid practic privind consilierea telefonică 2008 Положительный опыт в области оказания адекватной помощи всем категориям лиц пострадавших от торговли людьми. Сборник материалов 2006 Asistenţa socială victimelor traficului de persoane, în special femei. Îndrumar practic 2005 La Strada Express. Ed. nr.1, februarie 2005 2005 Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Издание второе 2004
Telefoane de încredere