Articole

Înapoi
Beneficiari

Ziua Mondială împotriva traficului de persoane

Anul acesta, Republica Moldova, consemnează, alături de comunitatea internaţională antitrafic, Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane. Aprobată la 14 noiembrie 2013 de Adunarea Generală a ONU la iniţiativa Republicii Belarus, ea este consemnată pentru prima dată în lume şi presupune în primul rând solidaritatea tuturor statelor în combaterea acestui fenomen, care constituie o violare grosolană a drepturilor omului şi aduce o gravă atingere demnităţii şi integrităţii fiinţei umane. În acelaşi timp, instituind această dată, Naţiunile Unite încurajează guvernele şi autorităţile de orice nivel, actorii antitrafic să-şi conjuge eforturile în acţiuni de promovare a toleranţei ZERO faţă de reţelele de criminalitate transnaţională organizată, precum şi în vederea unor măsuri eficiente de protecţie, asistenţă şi integrare socială a victimelor traficului de fiinţe umane. La răscrucea mileniilor doi şi trei fenomenul dat a afectat majoritatea statelor lumii, Republica Moldova fiind una din ţările de origine şi, mai recent, de tranzit.

Ca semnatară a Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi a Protocolului adiţional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a preveni şi combate traficul de persoane prin dezvoltarea unui cadru legislativ şi instituţional, punând în valoare politici naţionale, mecanisme şi acţiuni ce şi-au câştigat recunoaşterea multor organisme internaţionale active în domeniu ca bune practici demne de preluat de către alte ţări. În acest context, un merit deosebit aparţine şi societăţii civile.

Centrul Internaţional „La Strada”, ca unul dintre actorii antitrafic activi din republică, gestionează o Linia Fierbinte naţională 0 800 77777 şi un portal  www.siguronline.md, create anume pentru informarea populaţiei despre migraţia sigură şi prevenirea traficului de fiinţe umane sub diversele lui forme. Din apelurile beneficiarilor acestor două surse desprindem că a crescut mult gradul de informare prin Internet a diverselor categorii ale populaţiei, în special copii şi tineri, dar în acelaşi timp Internetul a devenit şi sursă de care fac uz şi tot mai multe persoane rău intenţionate.

Acesta este şi considerentul din care Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane a fost consemnată de Centrul Internaţional „La Strada” prin lansarea unui Studiu privind siguranţa copiilor online în Republica Moldova (click aici) şi printr-o serie de activităţi, realizate de echipa de voluntari a Centrului. Studiul reia tema siguranţei copiilor şi adolescenţilor online, după trei ani, găsind-o tot atât de importantă în sensul protecţiei copiilor de abuzuri dăunătoare şi riscurile implicării în industria pornografiei infantile, iar în ultimă instanţă a exploatării sexuale prin intermediul Internetului. Acelaşi subiect – al informării despre riscurile traficului de persoane şi siguranţei copiilor online – a fost abordat de educatorii-voluntari, în cadrul Programului „De la egal la egal”, printr-o serie de activităţi interactive (dezbateri, concurs de desene, jocuri tematice etc.) şi la tabăra de vară pentru elevi „Dumbrava” din Voloviţa, Soroca. Altminteri, într-un răstimp de 10 ani, voluntarii Centrului au desfăşurat peste 3.500 de acţiuni de informare şi prevenire privind riscurile traficului de fiinţe umane, la care au participat peste 5.000 de elevi şi profesori. Activităţile cu tematica prevenirii traficului de fiinţe umane în rândul copiilor şi adolescenţilor nu sunt deloc întâmplătoare. Dintre ele 500 de cazuri de trafic de fiinţe umane, asistate de Centrul Internaţional „La Strada”, circa 100 de victime identificate sunt copii.  Ţinând cont de abilitatea cu care traficanţii îşi transferă acţiunile lor criminale şi în spaţiul virtual, unde victime devin tot mai des copii şi adolescenţii, Centrul Internaţional „La Strada” a iniţiat chiar o nouă direcţie de activitate – prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor, o derivată a traficului de fiinţe umane. Toate acestea atât în contextul respectării drepturilor omului, cât mai ales a promovării interesului suprem al copilului.

La acelaşi capitol, al contracarării traficului de persoane, se înscriu numeroasele campanii de sensibilizare a publicului despre riscurile traficului de fiinţe umane, prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor, numeroase conferinţe, inclusiv internaţionale, traininguri şi seminare pentru diferite grupuri profesionale, moduluri de bune practici la nivel internaţional etc., toate acestea menite să sensibilizeze diverse entităţi profesionale şi sociale privind pericolul traficului de fiinţe umane, migraţia în siguranţă, securitatea copiilor online ş.a. La data consemnării Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, Linia Fierbinte a Centrului înregistra peste 44.000 de apeluri telefonice precum şi peste 500 de persoane-cazuri de trafic de fiinţe umane, identificate şi asistate. Mai multe spoturi de publicitate socială, cercetări şi studii ale fenomenului, expertize ale actelor normative şi legislative, caravane de sensibilizare a populaţiei şi peste 300.000 exemplare producţie tipografică (broşuri, publicaţii metodice şi materiale informative ce vizează fenomenul) ţintesc un scop bine determinat: o societate sensibilă la fenomenul trafic de persoane şi exploatare sexuală comercială a copiilor, la orice tip de violenţă faţă de femei şi copii, societate în care există condiţii favorabile pentru (re)integrarea victimelor acestor abuzuri, bazată pe principiul respectării drepturilor omului.

Telefoane de încredere