Articole

Înapoi
Activitate

Zilnic, împotriva violenţei în bază de gen

 

Deja al nouălea an la rând, între 25 noiembrie şi 7 decembrie, în Republica Moldova se desfăşoară Campania „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”. Anul acesta startul Campaniei l-a dat Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu o conferinţă de presă cu acelaşi generic, întreaga Campanie fiind axată preponderent pe informarea victimelor violenţei în familie despre drepturile lor, dar şi pe imperativul consolidării eforturilor societăţii civile, statului şi organizaţiilor internaţionale în vederea respectării drepturilor şi protecţiei acestora. Deşi statul şi societatea civilă au realizat mai multe acţiuni importante pentru a îmbunătăţi reacţia socială la problema violenţei în familie, mai rămân încă multe de realizat. În acest context, o importanţă deosebită o are ratificarea şi semnarea de către Republica Moldova a Convenţiei de la Istanbul, care prevede instituirea unor servicii specializate atât pentru victimele violenţei în familie, cât şi pentru agresori. Mai multe structuri ale guvernului, cât şi organizaţii neguvernamentale au fost implicate activ în pregătirea terenului pentru ratificare, realizarea căreia se aşteaptă în 2015. Or, potrivit Convenţiei respective, în Republica Moldova mai este nevoie de servicii pentru consiliere familială, de elaborarea standardelor de calitate şi a regulamentelor privind prestarea acestor servicii, iar semnarea şi ratificarea Convenţiei ar obliga statul să întreprindă măsuri concrete întru asigurarea lor.

Centrul Internaţional „La Strada” rămâne de mai mulţi ani un aliat fidel al Campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen” prin implicare activă în promovarea mesajului TOLERANŢA ZERO faţă de VIOLENŢĂ, mesaj împărtăşit şi în cadrul celor peste 7.000 de apeluri din ultimii 5 ani la Telefonul de Încredere 0 8008 8008. Acelaşi mesaj va constitui subiectul altor acţiuni desfăşurate în această perioadă, cum ar fi prezentarea titlului „5 ani alături de victimele violenţei în familie” – un raport aniversar al serviciului naţional Telefonul de Încredere, prin intermediul căruia victimele acestui fenomen sunt susţinute să preia controlul asupra propriilor vieţi şi să se bucure de drepturile lor legale, Caravana proiecţiilor filmului artistic „Culorile” în regiuni (o peliculă pentru tinerii aflaţi la începutul unei relaţii de cuplu, care atenţionează tinerele îndrăgostite cum să detecteze primele semne de violenţă ale unui viitor soţ), lansarea unui spot video ce abordează problema violenţei sexuale în cuplu şi, respectiv, sensibilizarea publicului larg faţă de această formă de violenţă, mai puţin recunoscută, informarea tinerilor prin intermediul reţelelor de socializare despre dezvoltarea aceloraşi relaţii non-violente în cuplu, precum şi alte activităţi.

Tot în contextul acestei Campanii se înscrie şi un studiu privind accesul victimelor violenţei în familie la justiţie, realizat recent de Centrul Internaţional „La Strada”. Studiul relevă că acestea cunosc prea puţin despre competenţele autorităţilor şi instituţiilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie, despre faptul că Legea nr. 45 prevede posibilitatea de a li se oferi asistenţă juridică calificată şi gratuită, garantată de stat. Studiul mai arată că de multe ori autorităţile locale preferă să nu înregistreze oficial actele de violenţă în familie, victimelor venindu-le ulterior mai greu să probeze actele de violenţă în instanţa de judecată; în multe cazuri judecătorii joacă rolul „pacificatorului conflictului de familie”, acordând nejustificat termen de împăcare în acţiunile de desfacere a căsătoriei pe motiv de violenţă în familie. Tot mai actuală şi inechitabilă rămâne a fi problema ne­exe­cutării Ordonanţei de protecţie, toate acestea generând neîncrederea victimelor violenţei în familie în actul de justiţie şi dosind fenomenul în spaţiul privat. În acest sens este insuficient să fie declarat dreptul la accesul liber la justiţie, acest drept trebuie să mai fie şi real asigurat.

Centrul Internaţional “La Strada” rămâne în continuare deschis oricăror parteneriate în domeniul prevenirii violenţei în familie şi protecţiei victimelor acestui fenomen, fiind de gardă altminteri nu numai în perioadele desfăşurării unor campanii cu subiectul în cauză, dar chiar zilnic.

Telefoane de încredere