Articole

Înapoi
Informativ

Termeni de referință pentru selectarea unui expert/unei experte care va evalua implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane în Republica Moldova (2018-2023)

 

Poziția:                                                Consultant/Expert în domeniul traficului de ființe umane

Locația:                                               Chișinău, cu posibilitatea deplasărilor în localitățile din RM

Tipul și durata contractului:               Servicii de consultanță, 6 (șase) luni

Început:                                              Iulie, 2022

 

Context

Traficul de ființe umane (TFU) este un fenomen periculos aflat în continuă schimbare și care rămâne a fi o problemă serioasă pentru Republica Moldova. Escaladarea conflictului armat din Ucraina este o nouă provocare pentru răspunsul sistemului național anti-trafic (AT), deoarece afluxul masiv de migranți involuntari care au fugit de război și se află acum pe teritoriul Republicii Moldova (aproximativ 100.000, majoritatea femei și copii) este asociat cu riscuri de TFU și exploatare.

Încă din anul 2001, combaterea TFU se menține în vizorul Guvernului Republicii Moldova. În conformitate cu Legea privind prevenirea și combaterea TFU nr.241/2005 (art.7), Guvernul ar trebui să aprobe periodic un document de politică în acest domeniu. Secretariatul Permanent al Comitetului Național de Combatere a TFU (funcționând sub egida Cancelariei de Stat) este responsabil de planificarea, monitorizarea și evaluarea politicii naționale anti-trafic.

Actuala Strategie națională de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2018-2023 aprobată prin Hotărârea Guvernului (HG) nr.461/2018 și Planul național de acțiune (PNA) privind implementarea acesteia pentru anii 2021-2022, aprobat prin HG nr.319/2021, va expira la sfârșitul lunii iunie 2022 în legătură cu modificarea cerințelor față de documentele de politici publice.

Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice aprobat prin HG nr.386/2020 (p.57) a stabilit că, după expirarea perioadei de implementare a documentului de politică publică, trebuie să fie realizată o evaluare care să reflecte situația obiectivă domeniul de referință. Evaluarea ar trebui să fie efectuată de către Secretariatul Permanent (evaluare internă) sau de către un expert independent (evaluare externă).

În procesul evaluării, trebuie să fie respectate următoarele criterii:

1) relevanță – măsura în care politica publică este potrivită nevoilor țării;

2) eficacitate – gradul de realizare a obiectivelor stabilite;

3) eficiență – modalitatea de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

4) sustenabilitate – capacitatea de a menține performanța pe termen lung;

5) impact – schimbările pozitive și negative produse de documentul de politici publice.

În acest context, în cadrul Proiectului „Consolidarea răspunsului național de combatere a traficului și violenței în bază de gen în Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina”, finanțat de Oxfam GB, AO Centrul Internațional „La Strada” intenționează să sprijine Secretariatul Permanent în realizarea unei evaluări independente a implementării politicii naționale în domeniul AT în perioada 2018-2022.

Obiectivele serviciilor de consultanță

Actualul Proiect își propune să ofere Secretariatului Permanent expertiza necesară în consolidarea răspunsului național AT prin ajustarea structurală a Politicii Naționale AT la noile provocări apărute în contextul actualului conflict armat din Ucraina, precum și la noile cerințe de planificare, monitorizare și evaluare a politicilor publice stabilite prin HG nr.386/2020.

Sarcinile specifice includ:

1)      Evaluarea implementării politicii AT a Republicii Moldova în perioada 2018-2022 (Strategia națională de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2018-2023 şi planurile de acțiuni privind implementarea acesteia (pentru anii 2018-2020 aprobat prin HG nr.461/2018 și pentru anii 2021-2022 aprobat prin HG nr.319/2021) luând în considerare cerințele stabilite prin HG nr.386/2020, datele rapoartelor de monitorizare elaborate de Secretariatul Permanent, opiniile experților etc.;

2)      Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea eforturilor naționale în domeniul AT, în baza informațiilor colectate și luând în considerare reforma actuală a administrației publice și noile cerințe referitoare la documentele de politici publice.

O atenție deosebită va fi acordată recomandărilor experților naționali privind consolidarea răspunsului național AT în contextul conflictului armat din Ucraina. Constatările și recomandările raportului de evaluare vor fi utilizate pentru elaborarea politicii naționale AT pentru următoarea perioadă planificată ca informații de referință privind starea fenomenului TFU și răspunsul național în domeniul AT.

Sarcini specifice și rezultate scontate

Un raport privind implementarea politicii AT a Republicii Moldova (2018-2022), cu recomandări pentru următorul ciclu de politici ar trebui să fie elaborat și prezentat principalilor actori naționali din domeniul AT.

În strânsă cooperare cu La Strada, consultantul/expertul va fi responsabil pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

 

 

Sarcini

Rezultate/livrabile

Termene-limită

 

1

Elaborarea metodologiei de evaluare ținând cont de cerințele cadrului normativ național, inclusiv elaborarea modelelor de chestionare, proiectul de conținut al raportului etc.

 

Versiunea draft a metodologiei evaluării

15iulie

2

Consultarea versiunii draft a metodologiei evaluării cu reprezentantul „La Strada”

Metodologia de cercetare, aprobată

20 iulie

3

Colectarea datelor relevante, utile pentru evaluare (rapoarte de monitorizare internă și externă, rapoarte și cercetări privind TFU în Moldova, acte normative etc.), cu sprijinul „La Strada”

Pachetul de informații, colectat

25 iulie

4

Analiza pachetului de informații colectat și elaborarea primului draft al raportului

 

Versiunea preliminară a raportului de evaluare

25 august

5

Colectarea informației din teren despre:

a)    implementarea politicii naționale AT (2018-2022) luând în considerare criteriile de evaluare și nivelul de realizare a scopurilor, obiectivelor și indicatorilor stabilite în documentul de politică

b)    actualele provocări ale fenomenului TFU, inclusiv cele asociate conflictului armat din Ucraina;

c)     problemele legate de răspunsul național AT, inclusiv cele cauzate de actuala reformă a administrației publice și de noile cerințe față de documentele de politici publice;

d)    recomandările expertului privind îmbunătățirea politicii de stat în domeniul AT

- Lista principalilor actori din domeniul AT, intervievați

- Lista persoanelor victime ale TFU, intervievate (de preferință)

1 octombrie

6

Analiza datelor din teren, elaborarea proiectului raportului în baza cercetării preliminare și interviurilor, în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite

Versiunea draft a raportului cu recomandări

1 noiembrie

7

Coordonarea versiunii draft a raportului cu reprezentantul „La Strada”. Distribuirea proiectului de raportului principalilor actori naționali în domeniul AT

 

 

Principalii actori naționali în domeniul AT cunosc constatările și recomandările din raport

10 noiembrie

8

Desfășurarea unui eveniment public cu scopul de a valida rezultatele evaluării de către principalii actori din domeniul AT și pentru a colecta contribuțiile acestora la proiectul raportului

 

- Evenimentul public

- Prezentarea PPT

- Lista participanților

- Recomandările participanților colectate și analizate

25 noiembrie

9

Finalizarea și transmiterea raportului de evaluare, inclusiv recomandărilor detaliate pentru următorul document de politică

 

- Raportul de evaluare finalizat

1 decembrie

 

Calificare și experiență

Expertul trebuie să dea dovadă de:

• Experiență vastă în desfășurarea cercetărilor/ evaluărilor;

• Studii de licență sociologie, drept, dezvoltare internațională sau domenii conexe;

• Minimum 5 ani de cercetări relevante și/sau experiență în domeniul anti-trafic;

• Abilități analitice puternice și capacitate de a prezenta informațiile într-o manieră concisă și clară;

• Excelente abilități de comunicare și scriere;

• Abilitatea de a respecta termene-limită și de a lucra în echipă;

• Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă;cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

• Abilități de utilizare a calculatorului.

 

Condiții de depunere a dosarului

  • CV-ul și o scrisoare de intenție
  • Oferta financiară (sumele per livrabil și suma totală a contractului, NET, în USD);
  • Documente și link-uri ce confirmă experiența candidatului.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 17 iunie 2022.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa tfomina@lastrada.md cu subiectul „Ofertă servicii de evaluare a strategiei naționale anti-trafic".

 

Telefoane de încredere