Articole

Înapoi
Informativ

Termeni de referință pentru producția unui videografic de informare a publicului larg

Centrul Internațional „La Strada” anunță concurs pentru selectarea unei companii media/echipe de producție care va elabora un material videografic de informare privind Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale.

Context

Centrul Internațional „La Strada” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la edificarea unei societăți în care drepturile omului sunt respectate. Principalii beneficiari ai Centrului sunt femeile și copiii, care sunt sau au fost afectați de pe urma traficului de ființe umane, violenței în familiei și violenței sexuale. La Strada are ca misiune asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestor femei și copii din Republica Moldova la toate nivelurile - individual, legislativ și executiv. Mai multe informații despre CI „La Strada” pot fi găsite pe pagina web www.lastrada.md.

Misiunea noastră este să contribuim la respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelurile – individual, legislativ şi executiv. Promovăm acest lucru printr-o abordare complexă a activităților noastre: informare şi educație, sprijin direct şi asistență acordate beneficiarilor, prin consolidarea capacităților profesioniștilor şi prin dezvoltarea politicilor.

Începând cu septembrie 2023, Centrul Internațional ,,La Strada” cu suportul UN Women Moldova asigură pilotarea Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 508/2023 din 19 iulie 2023. Acest Serviciu a fost dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Pentru a promova Serviciul integrat regional pentru victimele violenței sexuale, va fi elaborat un video informativ în format grafic, animat despre serviciile disponibile.

În context, CI „La Strada” anunță concurs de selectare a unei companii media sau echipe de producție, pentru producerea unui material video grafic, animat de informare și promovare a serviciilor oferite în cadrul Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața companiei media/ofertantului sunt următoarele:

 • Elaborarea conceptului/scenariului pentru video-ul grafic.
 • Elaborarea a cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare videografică a spotului.
 • producerea materialului videografic, după aprobarea conceptului, inclusiv planificarea, și executarea.
 • adaptarea materialul video la toți parametrii tehnici solicitați de platformele online de promovare și rețelele de socializare și transmiterea tuturor sursele aferente realizării acestuia.
 • elaborarea a 5 fotografii-cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului pe canalele de social media.

Cerințe față de produsul video

Materialul video va corespunde următoarelor cerințe: 

 • Va avea o durată de circa 1 – 1,5 minute.
 • Va fi elaborat cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de animație și producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
 • Va fi elaborat într-un un limbaj autentic, credibil și ușor de perceput pentru publicul-țintă.
 • Va fi elaborat într-un mod creativ și atractiv pentru publicul-țintă.
 • Va fi subtitrat în limba rusă și va conține elementele de branding și vizibilitate ale implementatorului și partenerilor Proiectului.
 • Va fi livrat către CI „La Strada” în format FullHD. 

Cerințe și criterii de eligibilitate a echipei de producție

CI „La Strada” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • Confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract.
 • Experiență dovedită în elaborarea produselor video similare (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor omului vor constitui un avantaj).
 • Abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru.
 • Reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj). 

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA inclus pentru persoanele juridice.
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).
 • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale.
 • Planul calendaristic de realizare a video-ului grafic.
 • Perioada de executare a serviciilor.

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de producere a video-ului grafic, conform unui calendar coordonat și aprobat de CI „La Strada”. Video-ul  va fi produs, aprobat și livrat nu mai târziu de 20 noiembrie 2023. 

Data limită de prezentare a dosarelor: 24 octombrie 2023, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail: comunicare@lastrada.md . Doar echipa selectată vor fi contactată pentru discutarea detaliilor contractuale.

Persoană de contact: Elena Căpățînă, comunicatoare, CI „La Strada”; tel.: 079 4543 44

Telefoane de încredere