Articole

Înapoi
Informativ

Termeni de referință pentru producția unui spot video de promovare a siguranței online în comunitatea școlară

Centrul Internațional „La Strada” anunță concurs pentru selectarea unei companii media/echipe de producție care va elabora un material video privind rolul comunității școlare în promovarea siguranței copiilor în mediul online.

Context

Centrul Internațional „La Strada” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la edificarea unei societăți în care drepturile omului sunt respectate. Principalii beneficiari ai Centrului sunt femeile și copiii, care sunt sau au fost afectați de pe urma traficului de ființe umane, violenței în familiei și violenței sexuale. La Strada are ca misiune asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestor femei și copii din Republica Moldova la toate nivelurile - individual, legislativ și executiv. Mai multe informații despre CI „La Strada” pot fi găsite pe pagina web www.lastrada.md.

În perioada iunie - octombrie 2021, CI „La Strada”, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și cu suportul financiar al Consiliului Europei, implementează un acord de colaborare, scopul căruia este să sensibilizeze comunitatea școlară cu privire la importanța siguranței copiilor în mediul online. Unul dintre obiectivele specifice ale Proiectului „Combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova”este de a încuraja comunitățile școlare să se implice activ în prevenirea și protecția copiilor de riscurile din mediul online.

În acest context, CI „La Strada” anunță concurs de selectare a unei companii media sau echipe de producție, pentru producerea unui material video destinat comunității școlare (părinților, profesorilor, învățătorilor, psihologilor școlari și managerilor instituțiilor școlare). Spotul va amplifica vocea specialiștilor din domeniul educației care vin să susțină necesitatea unui răspuns prompt al școlii la nevoia de siguranță a copiilor în mediul online.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața companiei media/ofertantului sunt următoarele:

 • Elaborarea conceptului/scenariului pentru materialul video
 • Elaborarea a cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare video/grafică a spotului
 • producerea materialului video, după aprobarea conceptului, inclusiv planificarea, selectarea/recrutarea participanților/actorilor, identificarea locațiilor pentru filmare și post- producția
 • adaptarea materialul video la toți parametrii tehnici solicitați de platformele online de promovare și rețelele de socializare și transmiterea tuturor sursele aferente realizării acestuia
 • elaborarea a 5 fotografii-cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului pe canalele de social media

Cerințe față de produsul video

Materialul video va corespunde următoarelor cerințe:

 • Va fi un instrument de sensibilizare și motivare a comunității școlare în sprijinul drepturilor, stării de bine și siguranței copiilor în mediul digital;
 • Va avea o durată de cel mult 3 minute;
 • Va fi elaborat cu utilizate tehnologiilor avansate de producție video, care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
 • Va fi elaborat într-un limbaj autentic și credibil pentru publicul-țintă; fără excese de dramatism, efecte vizuale și sonore
 • Va fi subtitrat în limba rusă și va conține elementele de branding și vizibilitate ale implementatorului și partenerilor Proiectului
 • Va fi livrat către CI „La Strada” în format FullHD

 

Cerințe etice

În cazul în care la filmarea materialului video vor participa copii, compania media selectată (Prestatorul) va asigura respectarea următoarele principii:

 • Prioritatea numărul unu o constituie interesul superior al copiilor care participă la filmări.
 • Participarea la filmări a copiilor trebuie să fie aprobată și confirmată prin acorduri scrise cu reprezentanții legali ai copilului
 • Participarea la filmări trebuie să fie etică.
 • Participarea la filmări trebuie să fie voluntară, orice participant la filmări are dreptul să se retragă oricând.
 • Nicio persoană nu trebuie să fie vătămată în vreun fel sau altul, ca urmare a consimțământului exprimat de a participa la filmări;
 • Bunăstarea psiho-emoțională și securitatea participanților la filmări și a membrilor echipei de proiect va constitui o prioritate

 

Cerințe și criterii de eligibilitate a echipei de producție

CI „La Strada” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • Confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract;
 • experiență dovedită în elaborarea produselor video similare (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor omului vor constitui un avantaj)
 • abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru
 • reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj)

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA inclus pentru persoanele juridice.
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc);
 • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale
 • planul calendaristic de realizare a materialului video

Perioada de executare a serviciilor

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de producere a materialului video, conform unui calendar coordonat și aprobat de CI „La Strada”. Materialul video va fi produs, aprobat și livrat nu mai târziu de 20 august 2021.

Data limită de prezentare a dosarelor:28 iunie 2021, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail:comunicare@lastrada.md sau atrifan@lastrada.md

Doar echipa selectată vor fi contactată pentru discutarea detaliilor contractuale.

Persoană de contact: Ana Trifan, specialistă comunicare, CI „La Strada”; tel.: 079 02 78 54

Activitatea face parte din cadrul Proiectului „Combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova” al Consiliului Europei și este implementată de CI La Strada în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Telefoane de încredere