Articole

Înapoi
Activitate

Servicii de reabilitare şi reintegrare a copiilor, victime ale exploatării sexuale

"Servicii de reabilitare şi reintegrare a copiilor, victime ale exploatării sexuale" este genericul seminarului internaţional, organizat de Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova, care şi-a ţinut lucrările în zilele de 10 –11 august curent. Având obiectivul general al seminarului schimbul de bune practici în domeniul reabilitării şi reintegrării copiilor, victime ale exploatării sexuale, cunoştinţele dobândite în cadrul seminarului urmează a fi utilizate în vederea dezvoltării şi pilotării modulelor de training pentru specialiştii avizaţi în domeniu. Seminarul a întrunit responsabili din acest segment din structurile de stat şi din societatea civilă, cum ar fi MMPSF, Direcția Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, CAP, CNPAC, CCF Moldova, IP, Centrul de criză „Sotis”(Bălţi), Centrul maternal „Pro Familia” (Căuşeni), Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (CentrulPsiho-Socio-Pedagogic) din cadrul DGETS din Chişinău.

În calitate de reprezentant al Reţelei Organizaţiilor Naţionale din domeniul Protecţiei Copilului şi Prevenirii Exploatării Sexuale şi Traficului de Copii din Republica Moldova, Centrul Internaţional „La Strada” implementează, în parteneriat cu CNPAC și CCF Moldova, proiectul de consolidare a capacităţilor „Includerea vocii copiilor, victime ale exploatării sexuale, în programele şi politicile naţionale”, proiect susţinut de Secretariatul International ECPAT, în cadrul programului Participarea Copiilor şi a Tinerilor (CYP). „Împreună cu alţi actori activi pe acest segment, ne propunem să susţinem facilitarea accesului la justiţie şi remedii pentru copiii, victime ale exploatării sexuale comerciale, prin desfăşurarea unei cercetări şi dezvoltarea unui program de reabilitare şi reintegrare, în particular a acestor copii, a subliniat în deschiderea seminarului Ana Revenco, preşedintele Centrului Internaţional „La Strada”. În pofida unor progrese în eforturile de a asigura drepturile copiilor, o serie de nevoi rămân neacoperite: dezvoltarea serviciilor specializate de reabilitare şi reintegrare pentru copiii implicaţi în exploatarea sexuală, producerea pornografiei; imperativul unor acţiuni comprehensive de prevenţie, intervenţie şi servicii de suport copiilor şi familiilor acestora; dezvoltarea programelor de consolidare a capacităţii îngrijitorilor copiilor, victime ale exploatării sexuale”.

„Seminarul actual este primul pas spre dezvoltarea unui Program de reabilitare şi reintegrare a copiilor, victime ale exploatării sexuale, scopul lui fiind facilitarea schimbului de bune practici, a precizat şi psihologul Tatiana Buianina de la Centrul Internaţional „La Strada”. Cu sprijinul experţilor internaţionali care au acceptat să participe la acest seminar, planificăm să elaborăm Programul şi să-l utilizăm pentru planificarea şi implementarea unor module de instruire adresate specialiştilor din sfera protecţiei sociale, asistenţei psihologice din teritoriu”.

În ce măsură vocile copiilor, victime ale exploatării sexuale, pot influenţa calitatea programelor şi a politicilor de reabilitare şi reintegrare? „În procesul de reabilitare a victimelor este important să fie auzită, în primul rând, opinia victimei. La fel de important este şi prezenţa unui sistem și a politicilor care asigură că personalul implicat în supravegherea victimelor exploatării sexuale este instruit pentru a lucra şi a veghea până la un nivel ce se întâmplă cu ei din punctul de vdere al traumei, pentru a ajuta beneficiarul să depăşească situaţia de criză”, consideră expertul internaţional Raymond McMorrow, specialist în domeniul sănătăţii în cadrul NWG Reţeaua pentru Copiii Exploataţi Sexual[1], având 35 de ani de experienţă în asistenţa şi protecţia copiilor din diverse medii sociale. În acelaşi context, Reut Guy, directorul organizaţiei „Fete şi Tineri în Situaţii de Risc Extrem”, membru al ELEM[2], crede că „pentru sistemul de reabilitare şi reintegrare a copiilor, victime ale exploatării sexuale, probabil cel mai important este păstrarea reflexibilității, păstrarea unei conştiinţe deschise pentru a înţelege situaţia lor. Băieţii şi fetele au nevoie nu doar de bunuri, obiecte, lucruri. Vieţile multora dintre ei sunt distruse şi noi trebuie să le reparăm. Asta este ceea ce trebuie să facem în primul rând”.

În cadrul seminarului s-a discutat de asemenea despre importanța valorificării opiniilor copiilor în procesul de reabilitare și reintegrare. În acest context, Centrul Internaţional „La Strada”, cu suportul Secretariatului International ECPAT în cadrul programului Participarea Copiilor şi a Tinerilor (CYP) și în parteneriat cu membrii Reţelei Organizaţiilor Naţionale din domeniul Protecţiei Copilului şi Prevenirii Exploatării Sexuale şi Traficului de Copii din Republica Moldova, a organizat în chiar ziua următoare, de 12 august, Atelierul „Includerea vocii copiilor, victime ale exploatării sexuale, în programele şi politicile naţionale”, care și-a propus consolidarea eforturilor Reţelei ECPAT-Moldova şi a partenerilor de a realiza acţiuni comune, campanii de lobby şi advocacy prin schimb de bune practici naţionale şi internaţionale în domeniu.

Ambele evenimente sunt organizate cu suportul generos al Agenţiei Suedeze pentru Ddezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA).

 


[1]NWG Reţeaua pentru Copiii Exploataţi  Sexual – organizaţie caritabilă, înfiinţată în Marea Britanie; peste 9.000 practicieni diseminează prin activităţile desfăşurate informaţii despre fenomenul exploatării sexuale şi trafic a copiilor în Marea Britanie.

[2]ELEM – ONG din Israel, oferă îngrijire copiilor aflaţi în dificultate şi situaţii de risc, implementează programe în peste 40 oraşe şi sate din Israel; Programul „Copii în situaţii de risc extrem” derulează din anul 1999 şi include lucrul cu copiii exploataţi în sfera sexuală; Programul „Treaz noaptea” identifică de asemenea copiii implicaţi în prestarea serviciilor sexuale, cu scopul de a-i ajuta pe copii să iasă din situaţia de risc şi să-şi reconstruiască viaţa.

Telefoane de încredere