Articole

Înapoi
Activitate

Seminar pentru ofițeri: investigarea infracţiunilor privind viaţa sexuală

Centrul Internațional ,,La Strada”, cu suportul Oxfam în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției a organizat, pe 4 noiembrie, cea de-a doua activitate de suport informațional echipelor de intervenție în cazuri de violență sexuală . De această dată, beneficiarii instruirii au fost ofițerii de investigație din cadrul BIRO.

Activitatea derivă din prioritățile autorităților naționale de a asigura o abordare sistemică a fenomenului violenței sexuale, în vederea asigurării unui răspuns eficient al organelor de resort.

Potrivit Doinei CAZACU, directoare a Programului Femei, CI „La Strada”: „Acum, când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat, este  important să cunoaștem și să aplicăm standardele si prevederile general acceptate în vederea unui  răspuns profesionist și corect de investigare a cauzelor de violență sexuală, în mod special.”

Sursa a menționat că anchetatorii invitați la această activitate se pot considera privilegiați, întrucât în cazul infracțiunilor privind viața sexuală vor putea apela direct la echipele multidisciplinare pentru ajutor, intervenție si asistență.

Subiectul infracțiunilor privind viața sexuală a fost abordat, în cadrul seminarului,  din perspectiva mai multor componente, analizate de la general la particular.

Respectiv, Daniela MISAIL-NICHITIN a vorbit publicului despre Comiterea actelor de violenţă sexuală şi prevalenţa acestora în RM, cu referire la profilul făptașilor și al victimelor; impactul și trauma produse de violenţa sexuală asupra victimelor; despre consimţământ şi interpretarea acestuia.

Marin MAXIAN, formator, Direcția dezvoltare profesională, Academia „Ștefan cel Mare”, MAI a abordat  răspunsul organelor de drept în cazurile de violență sexuală, în special - competenţa şi acţiunile organului de constatare; comunicarea cu victima; documentarea acţiunilor; mituri  cu referire la documentarea infracţiunilor privind viaţa sexuală.

De cealaltă parte, la același subiect s-a referit și  Grigore MOGA, dar cu accent pe importanța investigației; mituri cu referire la declarațiile false, inclusiv ale victimei; aspecte ale cercetării la faţa locului și tehnici de interviu.   

Rolul expertizei medico-legale ca material probator a fost abordat cu Andrei PĂDURE, dr. hab. în medicină, conf. univ.

Spre final, participanții la seminar au făcut cunoștință cu echipa de intervenție a CI „La Strada”, la aspectele de activitate ale căreia s-a referit Viorica PAPUC-POMANĂ, psihologă. Menirea acestei echipe este de a contribui la un răspuns consolidat în cazuri de violență sexuală, conform unui cadru conceptual comun de intervenție.

Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență sexuală e necesară, în condițiile în care,  urmare a analizei cauzelor penale în domeniul infracțiunilor privind viața sexuală, se observă un răspuns ineficient din partea autorităților.

Grație acestei instruiri, speră organizatorii, va fi posibilă investigarea și documentarea cazurilor printr-o abordare complexă. Or, conlucrarea strânsă între polițiști și specialiștii din domeniul psihologiei, medicinei, dar și ONG va duce la abordarea  cazurilor din perspectiva evaluării riscurilor și asigurarea unei protecții și asistențe corespunzătoare pentru victime. De asemenea, abordarea în echipă, va spori încrederea victimelor în organele de drept și va încuraja raportarea cazurilor de violență sexuală în scopul atragerii la răspundere a făptuitorilor. 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, cu suportul Oxfam GB, în cadrul proiectului ,,Consolidarea răspunsului național de combatere a traficului de persoane și a violenței în bază de gen în Republica Moldova în contextul conflictului armat în Ucraina”. 

Telefoane de încredere