Articole

Înapoi
Activitate

Relaţii armonioase în şcoală şi în familie

În unsprezece şcoli din trei raioane (Ştefan Vodă, Anenii Noi şi Orhei) şi două municipii (Chişinău şi Bălţi) Centrul Internaţional „La Strada” va pilota un curs opţional „Relaţii armonioase în cuplu”, destinat elevilor din clasele liceale şi desfăşurat în baza unui suport metodologic, elaborat de experţi naţionali şi practicieni în domeniul dezvoltării relaţiilor non-violente, precum și pedagogi experimentați din țară. Cursul este divizat în 3 module şi cuprinde informaţii generale privind familia ca instituţie socială, aspecte gender şi multiculturale, dar şi aspecte privind cuplul şi familia, abordând abilităţi concrete de relaţionare necesare la etapa iniţierii relaţiilor şi avertizând tinerii asupra fenomenului violenţă în familie, în special, asupra semnelor de manipulare şi abuz la etapa iniţierii relaţiilor. Scopul general al disciplinei rezidă în formarea competenţelor de a dezvolta relaţii de cuplu durabile prin însuşirea de noi cunoştinţe, evaluarea propriei experienţe şi experimentarea modelelor noi de relaţionare în situaţii simulate, formarea de atitudini şi abilităţi de relaţionare în cuplul premarital, iar în ultimă instanţă, formarea toleranţei zero faţă de violenţa în familie.

Anterior propunerii spre pilotare, Centrul Internaţional „La Strada”, pe parcursul anului trecut, a analizat materialele existente în domeniu, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, a elaborat suportul educaţional şi a validat conţinutul curricular în cadrul a două ateliere de lucru consultative, cu implicarea a 25 profesori de educaţie civică şi dirigenţie din republică. Întregul set (curriculumul şi Ghidul metodic) a fost perfecţionat şi definitivat în cadrul unei întruniri de lucru între experţi naţionali şi reprezentanţii Centrului, precum  și recenzat de patru experţi naţionali, recomandările cărora au fost integrate în versiunea finală a materialelor. Înaintat Ministerului Educaţiei spre avizare, cursul şi întreaga concepţie metodologică au fost recomandate procedurii de pilotare în scopul definitivării setului de materiale.

Conţinutului educaţional al cursului reprezintă o ofertă curriculară centrală de disciplină opţională, proiectată pentru durata unui an şcolar şi poate fi predat în oricare dintre clasele de liceu, demersul didactic ajustându-se la particularităţile de vârstă ale elevilor. În acest sens, şcoală este vizualizată ca o instituţie în care se manifestă abilităţile de relaţionare, noţiunile şi conceptele se abordează interdisciplinar, sistemul de relaţii existente oglindeşte valorile şi deprinderile emoţional-atitudinale ale actorilor educaţiei. Profesorii și elevii, ca parteneri în procesul de educaţie non-violentă, vor contribui la îmbunătățirea materialelor pilotate, utilizând instrumentele şi tehnicile de evaluare a lecțiilor, propuse de specialiştii Centrului. La încheierea pilotării materialele cursului vor fi revizuite şi actualizate, ca să fie ulterior transmise Ministerului Educaţiei pentru a fi propuse spre avizare Consiliului National pentru Curricula.

Între 4 – 6 aprilie curent, un grup de 11 profesori experimentați, selectați pentru pilotarea cursului în perioada 7 aprilie – 25 mai, au și fost instruiţi la un atelier organizat de Centrul Internaţional „La Strada”, în cadrul căruia şi-au aprofundat cunoştinţele în domeniul relaţiilor de cuplu între tineri, urmând să-l desfăşoare câte 2 ore săptămânal în format de curs opţional.

Amploarea violenţei în relaţiile dintre tineri, experienţa acumulată de Centrul Internaţional „La Strada” în prevenirea acestui fenomen, inclusiv printre elevi, conştientizarea rolului mediului educaţional în formarea tinerilor a şi determinat conceptualizarea cursului. Relaţii armonioase în cuplu se propune a fi un curs opţional, suportul lui educaţional poate fi util şi în pro­iec­tarea activităţilor în cadrul altor discipline conexe: dirigenţie, educaţie civică, cursuri opţionale, acti­vi­tăţi de profilaxie, organizate de psihologul şcolar, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare, prin care cadrele didactice îşi propun să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de relaţionare armonioasă în cuplu. Realizarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea unei societăţi democratice în Republica Moldova, societate în care drepturile omului să fie protejate indiferent de gen, vârstă sau statut marital.

Activitatea  face parte din  programul „Femeile și copiii împotriva violenței: asigurarea protecției drepturilor omului”, implementat în Republica Moldova de Centrul Internaţional “La Strada” cu suportul financiar al Fundaţiei OAK. (click – Relaţii armonioase în cuplu, romrus)

Telefoane de încredere