Articole

Înapoi
Activitate

Reabilitarea şi Reintegrarea copiilor abuzaţi/exploataţi sexual

 

"Reabilitarea şi Reintegrarea copiilor abuzaţi/exploataţi sexual" a fost subiectul trainingului desfăşurat de Centrul Internaţional „La Strada” în perioada 26-28 noiembrie 2015 la Chişinău, care a întrunit asistenţi sociali şi psihologi din mai multe oraşe şi raioane ale republicii. Treningul face parte dintr-o suită de mai multe activităţi, care alcătuiesc continuarea unui parteneriat dintre câteva organizaţii notorii în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului şi violenţei, inclusiv din domeniul academic, ce şi-a propus elaborarea unui Program-model de Reabilitare şi Reintegrare pentru copiii victime a exploatării sexuale. Toate ele vor fi organizate în cadrul Proiectului „Includerea vocii copiilor-victime ale exploatării sexuale în programele şi politicile naţionale”, implementat în parteneriat cu Reţeaua Organizaţiilor Naţionale din domeniul Protecţiei Copilului şi Prevenirii Exploatării Sexuale şi Traficului de copii din Republica Moldova[1] şi susţinut de către Secretariatul Internațional ECPAT[2] în cadrul programului Participarea Copiilor şi a Tinerilor (CYP).

În vederea facilitării dezvoltării Programului-model de Reabilitare şi Reintegrare, Centrul Internaţional „La Strada” iniţiase încă în vară un Seminar la care au fost invitaţi experţi internaţionali şi experţi naţionali (click aici). La acest seminar a fost setat cadrul general pentru PRR prin schimbul de bune practici şi lecţii învăţate. În continuare, un grup de experţi naţionali, reprezentând organizaţiile CNPAC, Centrul Internaţional „La Strada, CCF-Moldova, Centrul de Asistenţă şi Protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, Universitatea „A. Russo” din Bălţi (Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială), au elaborat Programul-model în cauză.

Actualul training a lansat etapa de pilotare a lui, specialiştii instruiţi având sarcina de a documenta şi evalua intervenţiile în etapele de reabilitare şi reintegrare a victimelor exploatării sexuale pe durata a 5 luni. Experţii proiectului vor asigura ghidarea şi supervizarea pe cazurile de exploatare sexuală în vederea asigurării unor proceduri standardizate de intervenţie în procesul de reabilitare şi reintegrare a beneficiarilor.

Rezultatele pilotării vor fi discutate în cadrul unui workshop, la care specialiştii Centrelor-pilot se vor întruni pentru a le colecta şi discuta. Bunele practici colectate, precum şi limitele constatate vor fi inserate în Programul de Reabilitare şi Reintegrare propriu-zis, variantă finală ce va fi pusă ulterior la dispoziţia instituţiilor de specialitate.

 


[1] Reţeaua ECPAT din Moldova este formată din organizaţiile naţionale implicate în combaterea exploatării copiilor în sfera sexuală, trafic. Reţeaua naţională a fost formată în septembrie 2006 şi a devenit afiliată Reţelei ECPAT în martie, 2007. Reţeaua naţională consistă din 7 organizaţii a căror scop primar este promovarea şi protecţia drepturilor precum şi protecţia copiilor de exploatarea sexuală.

[2] ECPAT International este o reţea globală constituită din organizaţii ne-guvernamentale care colaborează între ele în vederea eliminării exploatării sexuale a copiilor prin prostituţie, pornografie, traffic.

Telefoane de încredere