Articole

Înapoi
Activitate

Raportul de evaluare psihologică în ajutorul protecţiei victimelor violenţei în familie

15 psihologi din cadrul centrelor ce oferă servicii victimelor violenţei în familie (instituţii publice şi ONG-uri) s-au întrunit pe 16-17 iulie curent la Atelierul naţional de instruire „Raport de evaluare psihologică – un mijloc pentru asigurarea protecției victimelor violenței în familie”. Participanţii au fost selectaţi din rândul celor care au oferit anterior rapoarte de evaluare psihologică (constatare a stării psiho-emoţionale a victimei) sau au participat în calitate de specialişti în instanţa de judecată pentru a face declaraţii urmare a rapoartelor de evaluare prezentate.

Organizat de Centrul Internaţional „La Strada” în parteneriat cu OIM, Misiunea în Moldova, scopul Atelierului a fost uniformizarea structurii rapoartelor de evaluare psihologică, prezentate de psihologi la solicitarea reprezentanților organelor de drept şi a judecătorilor în vederea probării diferitelor forme de violență în familie, în special cea psihologică şi sexuală, când nu sunt însoţite de violenţa fizică. Ele sunt necesare instanţelor de judecată mai ales pentru intima convingere a judecătorului la adoptarea deciziei definitive pe marginea cazului de violenţă (în parte, când e prezentă doar violenţă psihologică). Ulterior, aceste rapoarte vor fi utilizate în Republica Moldova pentru dezvoltarea procesului de expertiză psihologică a victimelor violenţei în familie.

În cadrul Atelierului, expertul internațional Mihaela Mărginean Hurdubelea, psiholog clinician, psihoterapeut şi formator din România, a familiarizat audienţa cu diverse aspecte ale tematicii abordate – de la fundamentarea teoretică a violenţei în familie, evaluarea şi expertiza psihologică până la aspecte ce ţin de intervenţia şi evaluarea în criză (comunicarea, evaluarea clinică a copiilor, a femeii, victimă a violenţei în familie). Expertul a prezentat şi bunele practici de utilizare a rapoartelor de evaluare psihologică în scopul obţinerii tuturor mijloacelor posibile de protecţie a acestora. Psihologii au fost instruiţi asupra tehnicilor eficiente pentru colectarea materialului necesar la elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică, a identificării unui set minim de instrumente ce pot fi aplicate în cazul diferitelor categorii de probleme (violenţa psihologică şi/sau violenţa sexuală în familie), dar şi cum poate fi practic aplicat acest set de instrumente. Participanţii au fost antrenaţi de asemenea într-un şir de exerciţii practice de aplicare a informaţiilor şi s-au familiarizat cu modele de rapoarte de expertiză psihologică. În finalul Atelierului specialiştii-psihologi au convenit asupra unui model de raport de evaluare psihologică, ce urmează să fie discutat în Coaliţia „O viaţă fără violenţă” în vederea legitimizării unui standard uniformizat pentru întreaga republică.

Telefoane de încredere