Articole

Înapoi
Informativ

Raportul alternativ către Comitetul CEDAW, despre restanțele Republicii Moldova la capitolul eliminării formelor de discriminare împotriva femeilor

Experții „La Strada”, alături de colegii de la Centrul de Drept al Femeilor, Asociația Promo-LEX și mai mulți membri din cadrul Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, au pus umărul la elaborarea Raportului alternativ de conformitate a Republicii Moldova la prevederile Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).

În mod special, am venit cu comentarii pe marginea aspectelor legate de abuzul sexual împotriva femeilor și fetelor din țara noastră. De curând, Raportul a fost publicat pe pagina web a Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

Lăsăm mai jos doar câteva concluzii, unele dintre cele mai dureroase, pe care am ținut neapărat să le aducem la cunoștința Comitetului CEDAW:

  • Deși au fost elaborate recomandări metodologice privind investigarea infracțiunilor cu caracter sexual, victimele violenței sexuale continuă să fie supuse interogărilor repetate, suferă din cauza presiunilor și manipulările din partea abuzatorului cu care continuă să fie confruntate direct; sunt nevoite să facă față suspiciunilor de rea credință din partea profesioniștilor etc.
  • Guvernul RM nu a aprobat Regulamentul de activitate a comisiei interdepartamentale privind despăgubirea financiară garantată de stat pentru prejudiciul cauzat victimelor infracțiunilor; nu a stabilit expres taxele pentru serviciile de consiliere psihologică furnizate de subdiviziunile teritoriale de asistență socială; nu a adoptat nicio decizie privind condițiile preferențiale de închiriere a spațiilor și clădirilor de utilitate publică de către ONG-uri, care activează în domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor.
  • Legislația națională, inclusiv cadrul instituțional, nu asigură funcționarea unei rețele de instituții publice sau private specializate în acordarea asistenței victimelor infracțiunilor sexuale. Victimele agresiunii sexuale primesc aceleași servicii de asistență ca și victimele oricăror altor tipuri de violență în familie.

Acestea sunt doar o mică parte din lacunele înregistrate de statul nostru în domeniul de referință. Raportul integral poate fi găsit aici

Telefoane de încredere