Articole

Înapoi
Activitate

PRR în contextul Strategiei naţionale de protecţie a copilului 2014-2020

Potrivit mai multor statistici, fenomenul abuzului/exploatării sexuală a copiilor nu este nici pe departe unul în scădere, iar provocările apărute drept urmare a evoluţiei lui reclamă o reacţie  promptă şi constantă a instituţiilor responsabile pentru protecţia copilului. Analiza cazurilor asistate Centrul Internaţional „La Strada” sugerează că din momentul abuzului până la acela al identificării copilului în situaţia de exploatare trec în medie 428 zile, perioadă în care copiii singuri sau sub influenţa abuzatorilor normalizează modelul comportamental sexualizat. Tabloul comportamen­tal confuz, care maschează drama copiilor abuzaţi/exploataţi sexual, înaintează o serie de provocări în faţa specialiştilor implicaţi în procesul de reabilitare şi reintegrare

Acesta a fost argumentul lansării, în parteneriat cu Reţeaua Organizaţiilor Naţionale din domeniul Protecţiei Copilului şi Prevenirii Exploatării Sexuale şi Traficului de copii din Republica Moldova, a Proiectului „Includerea vocii copiilor-victime ale exploatării sexuale în programele şi politicile naţionale”, susţinut de Secretariatul Internațional ECPAT. Proiect în cadrul căruia a fost elaborat, consultat şi pilotat Programul de Reabilitare şi Reintegrare a copiilor victime a exploatării sexuale (PRR).

Anume în lumina motivelor expuse mai sus Centrul Internaţional „La Strada”, a organizat la 24 mai curent o masă rotundă cu genericul „Perspectivele şi potenţialul PRR în contextul implementării Strategiei naţionale de protecţie a copilului”. În cadrul evenimentului, mai mulţi actori principali din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi mediile academice, precum şi reprezentanţi ai organelor centrale şi locale, au discutat despre rolului PRR a copiilor victime ale exploatării/abuzului sexual în contextul implementării strategiei de protecţie a drepturilor copilului 2014-2020, al optimizării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identifica­rea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale vio­lenţei, neglijării, exploatării şi traficului şi al dezvoltării serviciilor de abilitarea a familiei în vederea susţinerii reintegrării copiilor abuzaţi/exploataţi sexual.

Iniţiativa vine să susţină de asemenea obiectivele Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014 – 2020, care prevede un şir de acţiuni orientate spre prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, precum şi Strategia naţională „Moldova 2020”. Participanţii la masa rotundă au mai făcut un schimb de păreri referitor la identificarea copiilor cu risc sporit pentru exploatare sexuală şi elaborarea planului individual de protecție a copilului în procesul de dezinstituţionalizare prin prisma PRR, la procesul de creare a serviciilor alternative adresate copiilor victime ale exploatării sexuale.

Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Familiei, în parteneriat cu organizaţiile membre a reţelei naţionale ECPAT. Reţeaua ECPAT din Moldova este formată din organizaţiile naţionale implicate în combaterea exploatării copiilor în sfera sexuală, trafic. De mai precizat că Reţeaua naţională a fost formată în septembrie 2006 şi a devenit afiliată Reţelei ECPAT în martie, 2007. Reţeaua naţională întruneşte 7 organizaţii a căror scop primar este promovarea şi protecţia drepturilor precum şi protecţia copiilor de exploatarea sexuală.

Telefoane de încredere