Articole

Înapoi
Activitate

Proiectul raportului implementării Strategiei naționale antitrafic, supus dezbaterilor în cadrul unei mese rotunde

Pe 23 noiembrie, la Chișinău a avut loc masa rotundă „Proiectul Raportului de evaluare a implementării Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (TFU) pentru anii 2018-2023”.

Reprezentanți ai autorităților administrative cu atribuții în domeniul antitrafic, organizațiilor interguvernamentale şi organizațiilor societății civile active în domeniu, deopotrivă actori cheie implicați în misiunea de a preveni și combate fenomenul traficului de ființe umane, s-au adunat pentru a discuta şi valida proiectul Raportului de evaluare a implementării ultimei Strategii naționale antitrafic și a trasa noi politici pentru următoarea Strategie.

Respectiv, agenda zilei a inclus prezentarea proiectului Raportului; discuții referitor la conținut şi elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea documentului prezentat; schimb de opinii și convergența punctelor de vedere asupra dezvoltării politicii naţionale în domeniu antitrafic.

Valeriu Berlinschi, reprezentantul Cancelariei de Stat, a transmis un cuvânt de salut celor peste 40 de reprezentanți ai comunității antitrafic, adunați la dezbaterea  Proiectului de evaluare a Strategiei: „Multumim CI „La Strada”, „Oxfam”, care au asigurat procesul de evaluare a Strategiei, implicând experta străină, pe Hanna Antonova, acest lucru fiind în spiritul recomandărilor Comitetului de Experți GRETA. Mulțumim pentru experiența pe care am avut-o în colaborarea cu toți actorii antitrafic din Republica Moldova. Mulțumim partenerilor de dezvoltare a politicilor. Cu siguranță, ne-am confruntat cu multe provocări, dar avem și rezultate palpabile în combaterea fenomenului de TFU. Mizăm în continuare pe unitatea actorilor implicați întru prevenirea și combaterea acestui fenomen”

Elena Botezatu, președinta Centrului Internațional La Strada, a salutat publicul adunat, menționând că e un raport cu totul deosebit, în sensul implicării unui expert în evaluare externă a implementării Strategiei, fiind pentru prima dată când se întâmplă acest lucru:

„Cred că e un context deosebit de important și critic. Pe de o parte, avem o criză economică, o criză energetică, ceea ce sporește vulnerabilitatea cetățenilor noștri, dar și a cetățenilor străini aflați pe teritoriul țării, la diferite forme de abuz și exploatare. Aceștia pot fi tentați să ia unele decizii mai prompte, să accepte unele oferte de muncă dubioase, periculoase; să devină victime a diferitor tipuri de infracțiuni, inclusiv a traficului de ființe umane.

Totodată suntem în mijlocul unei crize a refugiaților din calea războiului din Ucraina, o criză care ne-a provocat pe toți să revizuim modul în care intervenim pentru a putea combate orice formă de abuz și exploatare, la care pot fi expuse aceste categorii de persoane. A fost o provocare să integrăm o nouă categorie de beneficiari în toate serviciile pe care le prestăm pentru aceste categorii de persoane pentru a combate traficul de ființe umane. Sper să fie un eveniment util pentru toată comunitatea antitrafic, să genereze discuții, să avem un atelier cat mai interactiv, cu opinii valoroase asupra celor relatate”.

Mesaj de susținere și încurajare a  adresat și  Jose Antonio Mancera, reprezentant Oxfam GHT HSP PM, atenționând: „Traficul de fiinte umane are mai multe feţe - faţa unei femei, a unui copil sau a unui bărbat. Oricine și oriunde poate deveni victimă a TFU din cauza situației economice, circumstanțelor personale și altor factori, care cresc starea de vulnerabilitate, astfel persoanele căzând pradă traficanților.”

Hanna Antonova, experta străină, a spus că a fost o experiență cu multă responsabilitate evaluarea în care a fost antrenată: „Sper că acele constatări și recomandări furnizate să fie utile și să ajute părțile implicate  în noul exercițiu de planificare a politicilor pe această dimensiune.”

Printre opțiunile recomandate de expertă, în vederea continuității politicilor, ar fi: revizuirea și extinderea actualei Strategii; reformularea unui program pentru 3 – 5 ani sau elaborarea unui Program Național de Acțiuni pentru 2-3 ani.

Așa sau altfel, experta a sugerat o mai mare atenție pe domeniile: conducere, coordonare și monitorizare; elaborarea de politici antitrafic la nivel local; răspuns la recrutarea și exploatarea on-line; transformarea Republicii Moldova în țară de destinație și tranzit a TFU.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului național de combatere a traficului și violenței în bază de gen în Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina”, finanțat de Oxfam GB.

Telefoane de încredere