Articole

Înapoi
Informativ

Practicile judiciare în cauzele de abuz și exploatare sexuală online a copiilor, analizate și prezentate de Centrul Internațional „La Strada”

Centrul Internațional „La Strada” a lansat public Cercetarea ,,Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor. Analiza practicilor judiciare din Republica Moldova”. Evenimentul de astăzi a reunit practicieni în domeniul juridic, inclusiv, procurori, judecători, avocați, reprezentanț ai mediului academic, ai instituțiilor și autorităților publice, precum și parteneri de dezvoltare.

În deschiderea mesei rotunde, directoarea executivă „La Strada”, Elena Botezatu, a menționat că documentul prezentat și-a propus să analizeze limitările și provocările în practica curentă de investigare, urmărire penală și examinare judiciară a cauzelor de abuz și exploatare sexuală online și să formuleze unele recomandări de soluționare a acestor deficiențe.

”În acest scop, a fost analizat cadrului legal național și internațional, dar și 96 de hotărâri definitive și irevocabile ale Curții Supreme de Justiție, inclusiv hotărârile definitive ale Curților de apel și ale primelor instanțe emise în cauze de abuz și exploatare sexuală online a copiilor. Sperăm că datele cercetării și recomandările furnizate vor oferi suport în procesele în curs de derulare pe agenda ministerelor de resort, pentru amendarea cadrului legislativ, pentru îmbunătățirea practicilor de investigație și examinare a cauzelor, pentru formarea continuă a reprezentanților organelor de drept și justiție în acest domeniu”, a specificat Elena Botezatu.

La rândul său, Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a subliniat actualitatea subiectului abordat din perspectiva agendei de dezvoltare a tehnologiilor informaționale, dar și de respectare și asigurare a interesului suprem al copilului în lanțul justiției naționale.

Un alt aspect remarcat ca fiind foarte important, Daniela Misail-Nichitin a menționat aderarea, în luna aprilie curent, a Republicii Moldova la Rețeaua globală INHOPE - International Association of Internet Hotlines, care întrunește peste 50 de servicii Hotline de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor din întreaga lume. În același timp, Secretarul de Stat a exprimat recunoștință Centrului Internațional „La Strada” pentru parteneriatul stabilit cu Inspectoratul General al Poliției în funcționarea mecanismului de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor.

La rândul său, Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Stanislav Copețchi a mulțumit CI „La Strada” pentru analiza efectuată pe care a calificat-o ca fiind foarte importantă pentru practicienii dreptului penal din perspectiva de explicare și îmbunătățire a mecanismului de contracarare a abuzului sexual asupra minorilor.

De asemenea, oficialul a reiterat interesul Ministerului Justiției în îmbunătățirea legislației naționale în asigurarea protecției sporite a copiilor în mediul online, precum și combaterea abuzului și exploatării acestora în spațiul digital.

În cadrul discuțiilor, participanții la masa rotundă au analizat și consultat principalele concluzii, recomandări de îmbunătățire a practicilor de investigare, urmărire penală și examinare judiciară a acestor cauze, formulate în baza analizei sentințelor judecătorești definitive și irevocabile realizate în contextul prezentei cercetări.

Amintim că în perioada anilor 2019-2020, Centrul Internațional „La Strada” a coordonat elaborarea Compendiul privind Normele/instrumentele juridice internaționale și naționale în domeniul combaterii abuzului și exploatării sexuale a copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare, care reflectă cele mai recente constatări privind evoluția și tendințele fenomenului de abuz și exploatare sexuală a copiilor, atât la nivel global, cât și în Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacității Republicii Moldova în combaterea abuzului și exploatării sexuale online a copiilor”, implementat de Centrul Internațional ,,La Strada” cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 

Telefoane de încredere