Articole

Înapoi
Activitate

Parlamentele Europei unite în combaterea violenţei sexuale împotriva copiilor

Cea de-a 23-a reuniune a Reţelei „Parlamentarilor de contact pentru oprirea violenţei sexuale împotriva copiilor”*  şi-a ţinut lucrările pe 20 mai curent la Chişinău, fiind găzduită de legislativul Moldovei şi având ca reprezentant al Reţelei respective pe deputatul Valeriu Ghileţchi, președinte al Comisiei Afaceri Sociale, Sănătate şi Dezvoltare Durabilă a Consiliului Europei. Delegaţii la reuniune, reprezentanţi ai parlamentelor, structurilor  guvernamentale şi ONG-urilor din mai multe state europene şi din Republica Moldova, experţi în domeniu, s-au referit la bunele practici, dar şi lacunele care mai persistă vis-a-vis de strategiile, politicile şi mecanismele de protecţie a copiilor de abuzurile sexuale şi exploatării sexuale. a copiilor, toate acestea în contextul Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale (Convenţia Lanzarote).

Cu o prezentare la tema „Abordarea traficului şi exploatării sexuale a copiilor” la reuniune a participat şi Daniela Misail-Nichitin, director de programe a Centrului Internaţional „La Strada”, care s-a referit la cele mai stringente şi importante aspecte reglementate de Convenţia Lanzarote, precum şi la realizările obţinute, dar şi lacunele asupra cărora Republica Moldova mai urmează să depună eforturi susţinute. „Violenţa sexuală asupra copiilor în Republica Moldova este un sector cu multe lacune şi pericole pentru societate. Mediul online şi lipsa unui program educaţional la nivel de ţară ce ar asigura nevoile informaţionale ale copiilor în procesul învăţământului primar şi secundar îi face pe copii foarte vulnerabili la diferite forme de violenţă şi abuzuri în mediul online. În Moldova ne confruntăm cu o lipsă totală de programe/măsuri de evaluare şi prevenire a riscurilor comiterii infracţiunilor sexuale asupra copiilor”, a reiterat Daniela Misail-Nichitin. Un studiu realizat de Centrul International „La Strada” pe un eşantion reprezentativ de 939 de copii exclusiv, utilizatori ai Internetului din 235 localităţi, arată că 13,3% dintre intervievaţi au fost expuşi vizionării imaginilor pornografice, alte 12% nu ştiu cum să reacţioneze în situaţii jignitoare/supărătoare, iar 11% dintre intervievaţi (printre care 29% copii cu vârsta de 12 ani) s-au confruntat cu propuneri indecente făcute de persoane pe care le-au cunoscut prin intermediul Internetului.

Referindu-se la articolul 6 din Convenţie „Educaţia pentru copii”, Daniela Misail-Nichitin a mai precizat că, anticipând nevoia educaţiei pentru folosirea responsabilă a dispozitivelor conectate la Internet, Centrul Internaţional „La Strada” a întreprins un şir de activităţi pentru promovarea utilizării responsabile a Internetului de către copii prin dezvoltarea a trei componente: lansarea şi menţinerea portalului www.siguronline.md, care oferă informaţii utile copiilor şi părinţilor despre măsurile de protecţie in mediul online,  este şi un instrument de raportare a conţinutului ilegal şi dăunător copiilor, precum şi gestionarea unei linii telefonice de consiliere şi informare pentru copii şi adulţi  (Telefonul Copilului 116 111). Un şir de campanii de sensibilizare şi seminare informative, activităţi de conştientizare şi promovare a avantajelor utilizării corecte a noilor tehnologii de informare şi comunicare, dar şi a riscurilor la care se expun, alte acţiuni de prevenire a abuzurilor online completează resursele educative şi de prevenţie promovate de echipa Centrului Internaţional „La Strada”.

Nu mai puţin importante în acelaşi context sunt şi acţiunile de sensibilizare a mediului privat privind problema exploatării sexuale a copiilor, de instruire a specialiştilor unor companii turistice, hoteluri, transportatori avia privind identificarea potenţialelor cazuri de exploatare sexuală a copiilor, toate menite să responsabilizeze mediul privat prin măsuri de autoreglementare, cum ar fi adoptarea unui Cod de conduită.

În calitate de recomandări Centrul Internaţional „La Strada” consideră important ajustarea cadrului legal şi elaborarea documentelor de politici (strategie naţională, plan de acţiuni naţional) menite să transpună în practică prevederile Convenţiei Lanzarote, crearea unui grup intersectorial ce ar coordona şi monitoriza acţiunile în domeniul protecţiei copiilor de abuzuri şi exploatare sexuale.

Reuniunea a  fost deschisă  de  Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova.


* Rețeaua Parlamentelor unite în combaterea violenței sexuale împotriva copiilor este o inițiativă a Comisiei Afaceri Sociale, Sănătate şi Dezvoltare Durabilă (ASSDD) inițiată în 2010, având ca scop promovarea, ratificarea și implementarea Convenției de la Lanzarote în 47 de state membre ale Consiliului Europei. În prezent Convenţia a fost ratificată de 37 membri din Consiliul Europei. Republica Moldova a semnat şi ratificat Convenţia Lanzarote pe 19 decembrie 2011.

Telefoane de încredere