Articole

Înapoi
Beneficiari

Nu suntem de vânzare, opriţi traficul de fiinţe umane!

„Nu suntem de vânzare – consolidând eforturile în lupta cu traficul de persoane” (Not for Sale – Joing Forces Against Trafficking in Human Beings) a fost tema conferinţei internaţionale, organizată de OSCE Viena în parteneriat cu Consiliul Europei între 17 şi 18 februarie curent. Conferinţa a fost prilejuită de finalizarea în 2013 a primului ciclu de monitorizare a Convenţiei, realizat Consiliului Europei privind acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane, realizat în cadrul mecanismului de monitorizare special creat (GRETA) – care a cuprins practic circa 30 de state europene, parte la Convenţie, inclusiv Republica Moldova.


Principalul scop al Conferinţei a fost de a evalua progresul obţinut şi de a discuta problemele existente/noile provocări privind implementarea respectivei Convenţii. Referindu-se la proble¬me¬le existente, vorbitorii au punctat de la schimbările care s-au produs în ultimul timp în fenomenul trafic de fiinţe umane, confuziile privind termenii „exploatarea prin muncă” şi „munca forţată” (ca element al traficului în scopul exploatării muncii), instruirea specialiştilor la un nou nivel până la intenţia de a criminaliza oferta traficului de fiinţe umane sub toate aspectele (prostituţia, cerşetoria, exploatarea în sfera economică – construcţii, agricultură), necesitatea revizuirii pe alocuri a actelor internaţionale referitoare la domeniul în cauză, dat fiind că traficanţii colaborează şi îşi coordonează acţiunile la nivel transfrontalier adesea mai bine şi mai operativ decât actorii anti-trafic. Vorbitorii s-au arătat de asemenea îngrijoraţi de creşterea cererii de organe şi ţesuturi umane, ceea ce conduce la extinderea traficului de fiinţe umane în scopul prelevării de organe.

 


Din partea Republicii Moldova la Conferinţă au participat Ecaterina Berejan, secretarul Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Ana Revenco, directorul Centrului de Combatere a Traficului de Persoane al MAI, şi Tatiana Fomina, manager Departament Juridico-Analitic, Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova. În alocuţiunea sa Ana Revenco s-a referit în special la experienţa Moldovei în identificarea victimelor traficului de fiinţe umane şi colaborarea organelor de drept cu societatea civilă, dar şi la problemele privind colaborarea poliţiei din Moldova cu colegii din ţările de destinaţie (stereotipuri învechite privind profilul victimei traficului, necunoaşterea noilor tendinţe ale fenomenului ş.a.), ceea ce face mai dificilă şi ineficientă urmărirea penală traficanţilor. La rândul ei, Tatiana Fomina a accentuat asupra necesităţii conceptualizării noţiunii „coordonare” prin transferul şi adaptarea aceleiaşi noţiuni, destul de cunoscute, din sfera economică, precum şi asupra convingerii că, în definitiv, conceptualizarea şi standardizarea diverselor abordări faţă de organizarea contracarării traficului de fiinţe umane va constitui un mare aport la dezvoltarea mecanismului de monitorizare GRETA.


Altminteri, mai mulţi vorbitori –Thorbjorn Jaglnad, Secretar General al Consiliului Europei, Ilias Chatzis, reprezentant UNDOC, Myria Vassiliadou, coordonator anti-trafic UE, Maria Grazia Giammarinaro, reprezentant special şi coordonator OSCE pentru combaterea traficului de fiinţe umane – au remarcat experienţa şi bunele practici ale Moldovei în contracararea traficului de fiinţe umane (identificarea victimelor la nivel local, asistenţă în reintegrare, efectul sinergetic în colaborare ş.a.). În consecinţă, reprezentantul UE pentru drepturile omului a chemat statele să atragă organizaţiile neguvernamentale la elaborarea politicilor de contracarare a traficului de fiinţe umane.În cadrul sesiunii finale reprezentantul UE pentru drepturile omului a chemat statele să atragă organizaţiile neguvernamentale la elaborarea politicilor de contracarare a traficului de fiinţe umane. S-a anunţat de asemenea că în viitorul apropiat va fi publicat un raport analitic al Consiliului Europei, care va defini noi domenii pentru proiectele din sfera contracarării traficului de fiinţe umane.

Telefoane de încredere