Articole

Înapoi
Activitate

Moldova-Belarusi: itinerarii comune de activitate şi colaborare

O vizită de studiu a colegilor ONG-işti din Belarusi la Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova a avut loc între 3-4 iunie curent. Altminteri, schimbul reciproc de experienţă şi bune practici pe parcursul mai multor ani dintre „La Stradele” din cele două ţări are o „biografie” destul de bogată. De astă dată, un grup de colaboratori ai Asociaţiei Obşteşti Internaţionale „Perspective gender” din Belarusi au venit la Chişinău să se familiarizeze cu experienţa de organizare şi prestare a serviciilor telefonice în domeniul prevenirii violenţei în familie.

Dincolo de trecerea în revistă a strategiei şi direcţiilor principale de activitate în domeniul prevenirii violenţei în familie a celor două ONG-uri  (Centrul Internaţional „La Strada” şi AOI „Perspective gender”), a legislaţiilor în domeniu din cele două ţări, oaspeţii s-au familiarizat mai în detalii cu istoria creării şi organizării serviciului Telefonul de Încredere 0 8008 8008  în Moldova (premizele înfiinţării unui asemenea serviciu, dezvoltarea lui şi principalele rezultate ale activităţi pe parcursul anilor 2009-2014), formele de organizare şi instrumentele de documentare (sistemul de selectare a consultanţilor, formele de instruire şi perfecţionare profesională, principiile şi programul lor de lucru, sistemul de evidenţă a apelurilor), referirea beneficiarilor către structurile prestatoare de servicii specializate din sistemul naţional de asistenţă, dificultăţile specifice generate de activitatea de prevenire a violenţei în familie etc. Nu mai puţin preţioasă le-a fost oaspeţilor experienţa celor de la „La Strada”-Moldova privind organizarea şi desfăşurarea campaniilor sociale, adresate atât victimelor violenţei în familie, cât şi publicului larg (promovarea toleranţei ZERO faţă de orice tip de violenţă, cultivarea relaţiilor armonioase în cuplu etc.), precum şi practica de conceptualizare şi elaborare a cercetărilor, promovarea publicaţiilor şi materialelor informaţionale.

Toate acestea au fost de un real interes pentru colegii beloruşi, dat fiind faptul că un serviciu similar pentru victimele violenţei în familie a fost iniţiat şi în Belarusi în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică «Sporirea potenţialului naţional al statului privind contracararea violenţei în familie în Republica Belarusi”. Dar spre deosebire de Telefonul de Încredere din Moldova, care în toamna acestui an va împlini cinci ani de la înfiinţare, Linia Fierbinte naţională  8-801-100-8-801) din Belarusi funcţionează abia al doilea an.

De cealaltă parte, oaspeţii au împărtăşit şi ei din experienţa lor, deşi de mai puţini ani, de organizare şi promovarea a Liniei Fierbinţi beloruse, de organizare a campaniilor informaţionale, de consiliere a beneficiarilor, mărturisind despre lecţiile învăţate şi identificarea căilor de soluţionare a problemelor cu care se confruntă. „Beneficiarii serviciului nostru pot apela pentru consultaţii juridice, consiliere psihologică şi socială. Un accent deosebit noi punem pe consilierea psihologică. Ori sprijinul psihologului la momentul oportun poate ajuta victimele violenţei în familie să-şi reducă din stres în situaţia de criză şi să ia o decizie corectă privind acţiunile ei în continuare”, recunoaşte Irina Alkhovka, preşedintele AOI „Perspective gender”.

De altfel, misiunile ambelor ONG-uri au ai multe afinităţi. Activitatea AOI „Perspective gender”, ca şi cea a Centrului Internaţional „la Strada”, se axează pe promovarea unei egalităţi reale dintre femei şi bărbaţi, eradicarea discriminării pe principii de gen prin realizarea unor programe sociale de prevenire a violenţei gender, inclusiv traficului de fiinţe umane, violenţei casnice, a discriminării la locul de muncă şi a abuzului sexual.

Telefoane de încredere