Articole

Înapoi
Activitate

Membrii Comisiilor locale pentru protecția drepturilor copilului au fost instruiți în prevenirea și protecția copiilor în cazurile de violență din spațiul digital

Circa 80 de membri ai Comisiilor raionale, municipale și locale pentru protecția drepturilor copilului din întreaga țară și-au consolidat capacitățile, în cadrul unui ciclu de instruiri, privind riscurile asociate expunerii copiilor în spațiul online, precum și măsurile de identificare, raportare și răspuns promt, centrat pe asigurarea interesului superior al copilului.

Seria de ateliere a avut loc la 4, 14 și 15 decembrie curent și s-au desfășurat în colaborare cu Cancelaria de Stat și cu suportul UNICEF Moldova în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire și protecție a fetelor și băieților împotriva violenței sexuale în mediul online, inclusiv a violenței în bază de gen”, implementat de Centrul Internațional „La Strada”.

În deschiderea sesiunii din 15 decembrie, directoarea Programului Copii al Centrului Internațional „La Strada”, Veronica Maevschi, a menționat că tehnologiile online oferă multe posibilităţi de comunicare și învățare, dar pe lângă aceste oportunități ele prezintă și anumite riscuri.

Potrivit ei, pentru a proteja copiii în spațiul online este necesar efortul și implicarea tuturor – al părinților, autorităților, profesorilor și profesioniștilor în domeniul protecției drepturilor copiilor pentru a preveni riscurile și a interveni prompt atunci când copiii se confruntă cu o situație de abuz în Internet.

Referindu-se la adresările de la copii parvenite pe platforma www.siguronline.md, Veronica Maevschi a menționat că numărul situațiilor de violență online cu care se confruntă copiii în mediul digital este în creștere, 60% sunt recepționate din partea copiilor de 13-15 ani, iar 11% din aceștia au raportat o situație de abuz online.

Reprezentanta Cancelariei de Stat, Alexandra Zamșa, s-a referit la vulnerabilitatea fetelor și băieților în spațiul online și a remarcat sensibilitatea subiectului. În context, a mulțumit partenerilor implicați în instruirea profesioniștilor din diverse domenii cum să reacționeze în situații de abuz online asupra copiilor.

Despre amploarea fenomenului și riscuruile asociate a vorbit și reprezentanta UNICEF Moldova, Diana Miron, care a subliniat necesitatea consolidării eforturilor comune pentru protecția copiilor de orice formă de violență și asigurarea bunăstării acestora.

Printre subiectele abordate în cadrul celor trei ateliere au fost analiza datelor și cifrelor despre vulnerabilitatea copiilor la abuz online, identificarea cazurilor de abuz sexual în mediul digital și recomandări de intervenție, metode de prevenire a violenței online față de copii în instituțiile de învățământ, implementarea Standardelor pentru protecția și siguranța în mediul online, raportarea cazurilor de violență împotriva copiilor etc.

Discuțiile s-au axat pe amploarea fenomenului în Republica Moldova, dar și pe specificul abuzului sexual în mediul online și modul cum acesta afectează copilul.

Amintim că în luna iunie curent, Centrul Internațional „La Strada” cu suportul UNICEF Moldova a lansat proiectul „Consolidarea mecanismului de prevenire și protecție a fetelor și băieților împotriva violenței sexuale în mediul online, inclusiv a violenței în bază de gen”, menit sa consolideze răspunsul sistemic la violența sexuală împotriva băieților și fetelor în mediul online, inclusiv violența în bază de gen. Proiectul își propune sa răspundă lacunelor identificate în prevenirea și protecția fetelor și băieților împotriva violenței sexuale în mediul online, prin asigurarea unei abordări cuprinzătoare bazate pe intervenția timpurie, protecția și dezvoltarea capacităților.

Situațiile de violență online asupra copiilor pot fi raportare pe platforma www.siguronline.md, care oferă informare, ghidare, suport emoțional și referire, la necesitate, către serviciile de asistență psihologică și juridică gratuită pentru copiii care au suferit de pe urma unui abuz sexual în mediul online.

Instruirile au fost posibile datorită suportului financiar oferit de Guvernul Republicii Federale Germania Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), prin intermediul Deutsche Botschaft Chişinău și Kfw Development Bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoane de încredere