Articole

Înapoi
Informativ

Mecanismele de asigurare a drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală vor fi îmbunătățite

Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege care are drept scop asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală.

Pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în acest domeniu, dar și pentru a nu admite încălcarea drepturilor victimelor violenței sexuale la etapa de urmărire penală și la etapa examinării cauzelor în instanța de judecată se propun modificări la Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul de executare și Codul contravențional. 
 Modificările presupun:

- redefinirea noțiunii de viol;

- redefinirea noțiunii de consimțământ al victimei, exprimat în cazul infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală;

- revizuirea conceptului de acțiuni neconsimțite de natură sexuală, altele decât violul;

- modificarea prevederilor ce țin de încadrarea acțiunilor cu caracter sexual, altele decât violul, acțiunile perverse, acțiunile de corupere sexuală a minorului, care „ urmează să fie realizate prin exhibare, atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale.”

Menționăm, aceste incriminări vin să protejeze nu numai libertatea și inviolabilitatea sexuală, dar și percepția minorului referitoare la actele sexuale.

Pentru asigurarea compatibilității cu standardele internaționale în domeniu este necesară revizuirea unor dispoziții ale Codului penal. Convenția de la Lanzarote consacră acestei probleme o normă distinctă, într-un articol aparte. Articolul 23 din Convenția de la Lanzarote a urmărit scopul incriminării anume a faptelor de acostare, în scopuri sexuale, a copiilor de către persoane necunoscute, care nu au altă posibilitate de a afla de vreun copil și de a-l ademeni în scopuri sexuale, decât folosind tehnologiile de comunicare și informare;

Modificările vin și cu garantarea unui mecanism de asigurare a drepturilor procesuale ale victimelor infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală.

Proiectul de lege în partea ce vizează asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală a fost elaborat în baza constatărilor Raportului de compatibilitate a Normelor penale naționale referitoare la infracțiunile privind viața sexuală cu standardele internaționale în domeniu, realizat de Centrul Internațional „La Strada” în anul 2018, cu suportul Ambasadei SUA la Chișinău.

Menționăm că proiectul de lege a fost elaborat în scopul armonizării legislației penale la prevederile Convenției Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote), dar și la Statutul Curții Penale Internaționale. 

Proiectul urmează să fie remis Parlamentului pentru adoptare. 

Telefoane de încredere