Articole

Înapoi
Informativ

MEC a aprobat Standardele privind siguranta copiilor online

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Standardele privind siguranta copiilor online. Este rezultatul a peste 10 ani de advocacy a Centrului „La Strada. Moldova” în colaborare cu alte ONG-uri și autoritățile competente, un document la care s-a lucrat foarte mult și ca la carte, ca să ajutăm tinerii din toată țara să găsească soluții prielnice pentru un mediu virtual cât mai bun și sigur.

Studiile realizate în Republica Moldova despre siguranța online atestă ulizarea Internetului tot mai mult, copiii fiind expuși diferitor riscuri. Acest fenomen indică necesitatea dezvoltării unor acțiuni complexe privind implicarea instuțiilor de învățământ, dar și a familiei, inclusiv, a sectorului asociav, în informarea și crearea competențelor care să-i ajute să adopte un comportament responsabil, să navigheze fără riscuri și să semnaleze cazurile de abuz.

Acum cinci ani, pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și-a asumat angajamentul pentru unele acțiuni de promovare a siguranței copiilor online, atunci când a fost aprobat Planul de Acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și a adolescenților. Acest document de polici stabilește că una dintre obligațiile MEC este promovarea siguranței online prin realizarea anuală a unor acvități în comunitatea școlară, în contextul Zilei Siguranței Copiilor pe Internet și Lunarului Securității Cibernece. Cert este că în acest document lipsește o abordare sistemică a siguranței online în domeniul educației, iar acțiunile realizate indică eforturi fragmentare, fără o viziune clară de integrare a subiectului în contextul educațional.

Dezvoltarea rapidă a Internetului și a altor tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC) a dat naștere unui flux rapid de informații, produse și servicii digitale. Această dezvoltare, pe de o parte, contribuie la modernizarea procesului educațional și, în general, la creșterea economiei naționale, pe de altă parte, cere și acțiuni ferme de combatere a distribuirii conținuturilor și comportamentelor ilegale în spațiul online, care sunt periculoase pentru copii și adolescenți. Comisia Europeană propune un Cadru de referință pentru Competența digitală a cetățenilor, punând accentul pe 5 domenii de bază în care se regăsește și siguranța online.

Educația digitală este fundamentală în pregărea interacțiunii copiilor cu mediul virtual, precum și în prevenirea și combaterea diferitor forme de abuz online. Pandemia de Covid 19 a grăbit procesul de digitalizare și a sporit esențial gradul de acces al tinerilor la tehnologii.

Transformările menționate, în plan internațional și național, au influențat procesul de elaborare a Standardelor pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online (Standarde) de către Centrul La Strada. Standardele au scopul să asigure un minim necesar de acțiuni pe care trebuie să le dezvolte instuțiile de învățământ general, pentru a consolida efortul de promovare a siguranței online și creare a unui mediu sigur și protejat pentru copii/elevi, stabilirea criteriilor de informare a cadrelor didacce, părinților și a copiilor/elevilor despre siguranța online, cu regularitate.

Standardele au fost elaborate în conformitate cu recomandările Consiliului Europei pentru promovarea educației privind cetățenia digitală, recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Cadrul European pentru competențe digitale, Planul de Acțiuni privind Educația Digitală, elaborat și aprobat de Comisia Europeană.

Standardele reprezintă un document amplu ce cuprinde următoarele domenii-cheie:

- guvernarea școlii;

- formarea personalului didacc;

- politici și proceduri;

-implicarea părinților;

-educația pentru siguranța online;

-tehnologii și infrastructură securizată, pentru a susține sistemul educațional în elaborarea și implementarea măsurilor menite să contribuie la siguranța copiilor/elevilor în mediul online, prin dezvoltarea unui angajament față de siguranța online, la nivel local, urmărind abilitarea comunității școlare să interacționeze poziv în mediul online, fără riscuri, pentru siguranța și bunăstarea copilului.

Implementând acțiuni sistemice, în fiecare școală, copiii din Republica Moldova vor fi mai puțin vulnerabili față de riscurile online, beneficiind de sprijin în școală, unde vor fi ajutați să prevină situațiile de risc și să soluționeze unele probleme apărute în mediul online.

În perioada august 2021-mai 2022, Standardele elaborate au fost supuse pilotării în 6 instuții 6 de învățământ . Centrul La Strada, care a dezvoltat aceste Standarde, în colaborare cu MEC, șiau dorit să evalueze cunoșnțele, atudinile și competențele elevilor, părinților în domeniul protecției și siguranței online, dar și pregărea instuțiilor de învățământ pentru implementarea Standardelor, inclusiv, să ajusteze și să aprobe aceste Standarde.

Pentru realizarea acvităților de evaluare, a fost contractată compania SOCIOPOLIS, care a elaborat o abordare complexă, axată pe evaluarea cunoștințelor, atudinilor și competențelor elevilor, părinților, cadrelor didactice și pe pregărea instuțiilor de învățământ pentru implementarea Standardelor (studiul inițial, Baseline), precum și impactul Standardelor asupra schimbărilor, la nivel de cunoșnțe, atudini și practici ale elevilor, părinților, cadrelor didacce, precum și a schimbărilor în cadrul instuțiilor de învățământ, în rezultatul pilotării acestora.

În contextul aprobării Standardelor, Centrul Internațional „La Strada” vа acorda în continuare suport MEC în procesul de implementare a Standardelor, în toate instuțiile de învățământ, va continua formarea cadrelor didactice și a altor profesioniș (responsabili de siguranța online, psihologi școlari) din instuțiile de învățământ la capitolul protecția și siguranța copiilor online etc. 

Telefoane de încredere