Articole

Înapoi
Informativ

Linia Fierbinte: în al 15-lea an de activitate cu peste 60.000 de apeluri

De o frumoasă realizare s-au bucurat consultanţii de la Linia Fierbinte a Centrului International „La Strada” (0 800 77777, cu apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova, si (+ 373 22) 23 33 09, pentru apeluri de peste hotare) în prima zi de toamnă – serviciul a intrat în al cincisprezecelea an de activitate  cu peste 60 de mii de apeluri. Lansată la 1 septembrie 2001, Linia Fierbinte este una dintre primele în ţară care oferea şi oferă în continuare consultanta/consiliere, şapte zile in săptămână, 24 din 24 de ore, iar din 2013 cu program între 8:00 şi 20:00. Menită să pună la dispoziţia populaţiei informaţie pertinentă privind migraţia în siguranţă şi riscurile traficului de fiinţe umane, să sensibilizeze responsabilii şi publicul larg privind diferite aspecte ale migraţiei, drepturile lucrătorilor migranţi, Linia Fierbinte rămâne pe parcursul unui deceniu şi jumătate unul din instrumentele cele mai importante în şirul resurselor de informare a populaţiei şi poate asigura consilierea a 3 persoane concomitent.

În general, la Linia Fierbinte se poate adresa orice cetăţean din oricare colt al republicii, care doreşte să obţină informaţii suplimentare privind migraţia sau plecarea la muncă peste hotare, precum şi migranţii în dificultate sau persoanele aflate în căutarea apropiaţilor (rudelor, prietenilor), cunoscuţilor dispăruţi şi bănuiţi a fi victime ale traficului de fiinţe umane, dar si victimele însele. Tot la telefonul 0 800 77777 se adresează des reprezentanţii grupurilor profesionale (lucrători sociali, cadre didactice şi medicale, mass media, reprezentanţi ai organelor de drept, ONG-urilor, organizaţiilor internaţionale etc.) pentru a se informa asupra fenomenului sau a solicita suport informaţional, inclusiv seminare, treninguri, activităţi de prevenire în rândul tineretului s.a.

Consultaţiile sunt din cele mai diverse: informaţii privind plecarea în siguranţă la lucru peste hotare, la studii/sistemul au-pair, în turism, regimul VIZA (verificarea legalităţii firmei de angajare în câmpul muncii sau turistice, procedura şi documentele generale pentru obţinerea vizei în tara in care persoana doreşte să plece), legislaţia unui şir de state privind lucrătorul migrant, căsătorie cu un străin, adrese de contact ale instituţiilor abilitate să acorde asistenţă migranţilor în dificultate sau victimelor traficului de fiinţe umane (misiuni diplomatice, organizaţii pentru migranti, umanitare şi de caritate), precum  şi sfaturi utile, recomandări cum să recunoşti situaţiile dubioase şi riscurile de a nimeri în mrejele traficanţilor. În acelaşi timp, consultanţii de la Linia Fierbinte oferă consiliere şi informaţii cu caracter SOS, adică asistenta informaţionala pe cazuri de trafic, facilitarea accesului victimelor traficului de fiinţe umane la asistenta necesara. (click aici – statistica sunetelor)

Din totalul celor peste 60.000 de apeluri cele mai multe (peste 50 la suta) au vizat informaţii privind plecarea la lucru peste hotare. Urmate fiind de apeluri de consiliere specifică (angajarea la muncă peste hotare, urmând o oferă concretă – 12%) şi de apelurile ce au vizat identificarea şi asistenţa prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane (căutare /recuperare şi/sau repatriere/reintegrare etc.) – 10%. Alte 6% din apeluri ţin de statutul migrantului peste hotare, câte 3% reflectă cooperarea cu grupuri profesionale şi, respectiv, informaţiile privind fenomenul trafic de fiinţe umane. Mai nou, consultanţii de la Linia Fierbinte oferă informaţii şi consultaţii prin sckype (Consultant 0800 77 777).

Analizate din alte unghiuri de vedere, aproximativ 63% din numărul lor total sunt apeluri parvenite de la femei, iar 37% de la bărbaţi. Altminteri, femeile solicită consultaţii/informaţii nu numai pentru ele personal, dar si pentru soţi, copii, partenerul de viaţă, rude, prieteni, vecini.

La acelaşi capitol, al realizărilor, se mai înscriu circa 2.300 de traininguri, întruniri şi seminare informative pentru grupurile de risc, care au adunat peste 57 mii de ascultători desfăşurate de formatorii şi voluntarii Centrului International „La Strada”, inclusiv de consilierii Liniei Fierbinţi.

Telefoane de încredere