Articole

Înapoi
Activitate

„La Strada” a supus dezbaterilor studiul preliminar de cercetare a răspunsului național la criza persoanelor strămutate din Ucraina, cu identificarea riscurilor TFU

Prezentarea rezultatelor studiului „Cartografierea serviciilor existente în Republica Moldova pentru persoanele strămutate din Ucraina. Identificarea riscurilor de exploatare și trafic de ființe umane (TFU)” a fost tema unei mese rotunde organizate în scopul validării raportului de cercetare.

Reprezentanți ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, ai autorităților responsabile de răspunsul național efectiv la criza refugiaților și împotriva traficului de ființe umane și-au dat întâlnire luni, pe 28 noiembrie, pentru a vedea cum arată, dintr-o parte, activitatea lor din ultimele nouă luni în vederea asistenței persoanelor fugărite de războiul din Ucraina și prevenirii cazurilor TFU.

Lilia Pascal, Şefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, Ministerul Muncii şi Protecției Sociale: „Este foarte dificil de a monitoriza și a face anumite analize, de a face față și a da apreciere la ceea ce se întâmplă de fapt în cadrul întâlnirilor cu persoanele respective, de a monitoriza aceste centre de plasament, și de a înțelege problemele și provocările pe care le avem la nivel instituțional, cât și problemele și provocările axate nemijlocit pe persoanele regugiate din Ucraina”.

Echipa, calitatea specialiștilor este punctul cheie în acest domeniu, iar „La Strada” este un brand în tot ceea ce ține de prevenirea și combaterea TFU, a violenței în familie, violenței sexuale, protecția copiilor în spațiul on-line, a menționat, Aurelia Bulat, directoare adjunctă la Agenția Națională Asistență Socială, moderatoarea evenimentului.

În cuvîntul său de salut, Elena Botezatu, directoarea CI „La Strada” a menționat: „E un studiu care a fost realizat în context umanitar, în care mii de persoane afectate de războiul din Ucraina, fie au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, fie au decis să rămână aici pentru o anumită perioadă de timp, fiind, astfel, expuse la anumite grade de exploatare. În context internațional a fost înregistrat un număr mai mare de cazuri în care persoanele strămutate sau care au statut de refugiat, au fost afectate de TFU, la orice etapă la care se află în fuga lor din țara afectată de război și în țara în care își găsesc adăpost.

Scopul acestui exercițiu realizat a fost de a identifica lacunele existente în domeniul social pentru serviciile prestate prezumatelor victime ale TFU sau victimelor TFU, dar și de a formula recomandări, astfel încât să se asigure o protecție mai bună pentru aceste categorii de persoane, care ajung în țările de destinație sau în țările în care își găsesc adăpostire cu un spectru mult mai vast de necesități decât cele pe care le au obișnuitele victime ale TFU.

„Aceasta este o provocare pentru întreg sistemul social, inclusiv pentru sistemul anti-trafic din RM, care timp de ani de zile a fost obișnuit să analizeze situația din perspectiva țării care nu este de destinație, de obicei, ci una de origine a victimelor TFU. Iată că războiul a făcut să ne revedem modalitatea de răspuns, devenind, de fapt, o țară de tranzit sau chiar de destinație pentru eventualele victime a traficului – cetățeni străini. Credem că e un context potrivit, inclusiv din perspectiva etapei la care suntem, planificarea elaborării unui nou document de politici publice, în cazul în care a expirat Strategia Națională în domeniul prevenirii și combaterii TFU, (un document amplu, care prevedea actiuni pe diferite dimensiuni ale acestui fenomen).

Fiind la o etapă de analiză a rezultatelor pe ultimii ani, pe de altă parte, se planifică anumite acțiuni în acest domeniu”, a mai spus sursa, specificând că e important să ținem cont și de noul context, unul umanitar și noua categorie de beneficiari care trebuie integrată în toate serviciile prestate. Or, calitatea răspunsului e în corcondanță cu cel care a existat până la criza umanitară și care se construiește în baza infrastructurii existente.

Cartografierea va arăta, respectiv, în ce măsură infrastructura existentă e viabilă și adaptată noii realități.

Raportul a fost prezentat de Diana Cheianu – Andrei, expertă națională. Din start, aceasta a menționat:

„Suntem țara care găzduiește cel mai mare număr de persoane strămutate pe cap de locuitor. În ultimele nouă luni, peste 650 mii de persoane strămutate forțat au traversat hotarul RM. Avem persoane într-o situație de vulnerabilitate mai mare, care au rămas pe teritoriul RM și pentru a răspunde necesităților tuturor acestor persoane strămutate, în ajutorul autorităților RM au venit peste 90 de parteneri externi. O parte din ei activau în RM, alții au venit ca răspuns la acest flagel, pentru a consolida efortul de asistență umanitară a țării noastre. Nu am mai avut asemenea experiențe și e clar că au fost și greșeli, dar sperăm să fie omise pe viitor. În timpul studiului ne-am focusat pe particularitătile serviciilor pentru femeile și copiii strămutați, dar și identificarea riscurile de exploatare și trafic, pentru îmbinătățirea sistemului și pentru a-l face mai eficient.”

În procesul realizării studiului au fost folosite date calitative și cantitative, fiind consultate statistici, rapoarte recente, realizate 25 de interviuri individuale aprofundate, inclusiv în cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație și Biroul Național pentru Azil și Migrație, Agenția ONU pentru refugiați, UNICEF, prestatori de servicii solciale, prestatori specializați pe prevenirea TFU, autoritățile centrale și locale. De asemenea au fost completate chestionare în cadrul a cinci centre de plasament, inclusiv specializate.

Cele mai mari provocări identificate în urma mapării, potrivit studiului, țin de lipsa numărului de specialiști calificați, suprasolicitarea sistemului și a resurselor, cadrul legal neadaptat categoriilor de beneficiari etc. Toate acestea, cel puțin până la moment, au fost atenuate de gradul de empatie și unitate națională de care au dat dovadă cetățenii și autoritățile.

Experții „SocioPolis Consultancy SRL” recomandă autorităților, agenților internaționali, organizațiilor internaționale, OSC, mai multe ajustări în acest sens, de ordin legal(acordarea unui statut legal persoanelor strămutate din Ucraina, ceea ce ar însemna drepturi, dar și obligațiuni); de coordonare mai strânsă și sistemică; metodice; practice; de colaborare regională și internațională pentru a eficientiza sistemul antritrafic național, dar și internațional.

De asemenea experții recomandă ample campanii de informare și sensibilizare întru prevenirea cazurilor de trafic de ființe umane.

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Prevenirea și răspunsul la vulnerabilitatea refugiaților la abuz și exploatare în Republica Moldova”, finanțat de War Child (Olanda).

Telefoane de încredere