Articole

Înapoi
Activitate

Instruiri continue pentru psihologi şi justiţiari

„Audierea copiilor victime-martori ai abuzului/exploatării sexuale” a fost tema seminarului desfăşurat în incinta Institutului Naţional de Justiţie între 22 – 24 octombrie curent. Organizat de Centrul Internaţional „La Strada”, în parteneriat cu OIM, Misiunea în Moldova, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe uman şi Institutul Naţional de Justiţie, seminarul-training a fost destinat specialiştilor implicaţi în investigarea cazurilor de trafic, abuz/exploatare sexuală (în special cazuri în care copii au fost victime-martori, prezentările şi lucrul în grup fiind axate pe formarea abilităţilor de audiere. Prima zi a fost destinată psihologilor, în celelalte două lor alăturându-li-se judecătorii şi procurorii şi în felul acesta creându-se posibilitate de a stabili relaţii de lucru în echipă.

Pe lângă noţiuni teoretice – delimitări conceptuale a fenomenului exploatare sexuală comercială a copiilor (ESCC), cadrul legal, etapele dezvoltării sexuale, sexualitate versus sexualizare  ş.a. – specialiştii de la Centrul Internaţional „La Strada” i-au familiarizat pe participanţii la seminar cu   o serie de cunoştinţe şi competenţe, practice ca pofilul victimei-martor a abuzului/exploatării sexuale , vulnerabilitatea copiilor în faţa acestei infracţiuni, dar şi rolul psihologului în cadrul audierii legale (Tatiana Buianina, psiholog), cu deosebirile şi similitudinile dintre consultaţia psihologică şi medierea audierii legale copiilor, importanţa participării copilului în procesul de urmărire penală şi rolul psihologului la această etapă, dar şi aşteptările legiuitorilor faţă de psiholog (Svetlana Chintea, psihoterapeut), cu proceduri speciale de audiere a copiilor victime-martori ai abuzului /ESCC, măsurile speciale de protecţie a lor (Natalia Bayram, avocat).

— Scopul principal a fost să convingem specialiştii ca atunci când investighează cazurile, să pună în prim plan protecţia victimelor copii, precizează Tatiana Buianina, psiholog la Centrul Internaţional „La Strada”. Dată fiind natura abuzului şi vârsta victimelor, a te ocupa de asemenea cazuri, fireşte, este dificil. Pentru asta esenţial e ca specialiştii să fie înarmaţi cu informaţii, competenţe şi abilităţi pe care să le poată folosi în interesul suprem al copilului, lucrând cu asemenea cazuri. Înţelegerea psihologiei victimelor traficului de fiinţe umane sau a copiilor exploataţi poate ajuta la construirea unei relaţii de încredere între intervievator şi victimă. Totuşi, a avea o relaţie de încredere nu e suficient ca victime să mărturisească experienţa traumatizantă prin care a trecut. Or, abilităţile de intervievare sunt foarte importante pentru obţinerea unor mărturii veridice. Şi în acest caz medierea specialistului intervievator ajută la procesul depunere a mărturiei victimelor, fără a resuscita amintirile dramatice, a-l traumatiza repetat.

De mai precizat că această acţiune este doar una din seria seminarelor, preconizate pentru a doua jumătate de an (24-26 septembrie, 6-7 şi 22-24 octombrie, 10-11 noiembrie), care se desfăşoară cu suportul misiunilor în Moldova a OIM şi OSCE, în parteneriatul menţionat mai sus. Prezentul seminar a întrunit specialişti din raioanele apropiate centrelor în care există Camere de Audiere a Copilului, ei fiind înarmaţi cu abilităţi pentru a intervieva în condiţii prietenoase copilului.

Telefoane de încredere