Articole

Înapoi
Informativ

Grupul de experți GRETA și-a publicat cel de-al treilea raport de evaluare pentru Republica Moldova

Grupul de experţi independenţi privind combaterea traficului de persoane din cadrul Consiliului Europei (GRETA) vin cu o serie de recomandări pentru autoritățile Republicii Moldova în sensul protecției drepturilor victimelor traficului.

Într-un raport publicat recent, GRETA îndeamnă statul nostru să garanteze accesul la justiție al victimelor traficului de ființe umane, asigurându-se că primesc asistență specializată și juridică gratuită într-un stadiu incipient, informații despre dreptul lor la despăgubire și protecția împotriva intimidării în timpul sau după procedurile de anchetă și judiciare.

Experții evaluează și progresele realizate de țara noastră în implementarea Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane începând din anul 2016, punând un accent deosebit pe accesul la justiție al victimelor și eficacitatea remedierii prejudiciilor cauzate acestora.

Raportul identifică mai multe deficiențe care ar trebui soluționate. Deși legislația moldovenească prevede că victimele infracțiunilor au dreptul la asistență juridică gratuită, în practică ele depind în mare măsură de serviciile ONG-urilor. În plus, există o serie de bariere care împiedică accesul victimelor la despăgubiri din partea făptașilor, inclusiv dificultăți în executarea acestor ordine.

Raportul conține și o serie de recomandări pentru facilitarea și garantarea accesului la despăgubiri pentru victimele traficului de persoane, inclusiv prin colectarea de dovezi cu privire la prejudiciul suferit de victime și la câștigurile financiare din exploatarea acestora, utilizând pe deplin legislația privind înghețarea și confiscarea bunuri infracționale și revizuirea cadrului legislativ pentru compensarea cheltuielilor de stat.

Mai multe detalii găsiți aici: https://cutt.ly/XhbUQTC

Telefoane de încredere