Articole

Înapoi
Declarații

Exploatarea imaginii nud a copilului nu este ARTĂ, ci ABUZ

Cu referire la fotografiile nud ale unei minore, apărute în proiectul fotografic #protestpecovor al lui Alex Iordache, Centrul Internațional La Strada Moldova declară următoarele:

Distribuirea imaginilor nud ale unui copil reprezintă o încălcare gravă a mai multor drepturi ale copilului. Asemenea acțiuni afectează viața intimă și demnitatea copilului, îi compromit imaginea publică și încurajează cererea pentru alte conținuturi similare. Publicarea imaginilor de acest fel în spațiul public normalizează abordarea corpului copilului ca obiect erotic, care ar putea exprima senzualitate și desfăta simțurile pentru plăcerile corporale.

Fotografiile publicate în data de 7 octombrie pe pagina personală a fotografului Alex Iordache reprezintă imaginea unui copil care poate fi identificat de alte persoane în comunitatea în care locuiește, de semenii cu care interacționează. Pretinsa valoare artistică a unor astfel de fotografii nu poate compensa în niciun caz impactul emoțional și social pe care îl pot genera asupra copilului și dezvoltării sale pe termen lung. Crearea, publicarea și distribuirea imaginilor nud ale copiilor sunt încălcare flagrantă a dreptului copilului de a fi protejat de orice imixtiuni și atacuri, inclusiv în spațiul virtual. Faptul rămâne în vigoare mai ales atunci când fotografiile sunt propuse spre a fi apreciate ca lucrări de artă, de către o persoană publică ce se bucură de o bună reputație și de aprecierea unui număr impunător de persoane.

Nu în ultimă instanță, asemenea imagini reprezintă materiale de divertisment pentru abuzatorii sexuali. Aceștia colectează din mediul online sute de materiale fotografice și video reprezentând copii în ipostaze sexuale explicite, pentru a le distribui ulterior pe rețelele sociale ale pedofililor, pentru a-și satisface poftele sexuale sau pentru a obține bani în schimbul acestora. Acțiunile domnului Iordache sunt o încălcare conștientă a limitei dintre libertatea de exprimare și exploatarea sexualității unui copil, care nu fac decât să încurajeze abuzul sexual online și care trebuie stopate imediat.

Dintr-o altă perspectivă, publicarea unor asemenea fotografii încalcă un șir de prevederi legale ce au menirea de a proteja drepturile copilului:

-      art. 4 din Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, care stabilește interdicția difuzării informației ce conține date personale cu impact negativ asupra copiilor și anume: (1) În mijloacele de informare în masă se interzice publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal în cazurile în care: c) se prezintă fotografii ale copiilor sau materiale video despre aceștia în contextul unor fenomene sociale negative, ceea ce permite identificarea copiilor; d) informația respectivă jignește demnitatea copilului identificat și/sau lezează interesele sale superioare.

-      Art. 6 din Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994 și anume: Statul ocroteşte inviolabilitatea persoanei copilului, protejându-l de orice formă de exploatare.

-      Art. 50 alin. (4) din Constituția RM și anume: Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise.

În contextul celor menționate mai sus, solicităm să fie șterse imediat fotografiile ce reprezintă minori în ipostaze nud sau în context erotic și să fie stopată orice practică sau inițiativă similară.

Telefoane de încredere