Articole

Înapoi
Informativ

Experții La Strada oferă suport și expertiză în dezvoltarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru asigurarea drepturilor victimelor infracțiunilor

Centrul Internațional „La Strada” organizează un atelier de lucru scopul căruia este îmbunătățirea proiectului Concepției Mecanismului Național de Referire pentru asigurarea protecției și asistenței victimelor infracțiunilor (MNRV). Lucrările atelierului se desfășoară în cadrul Proiectului de asistență tehnică acordate Guvernului Republicii Moldova „Supporting national authorities to advance policy response to THB with full respect to HR and rights of trafficked persons", finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei.

 

Retrospectiva elaborării Concepției MNRV

În perioada anilor 2009 – 2016, în Republica Moldova a fost creat un model special de cooperare intersectorială, numit „Sistemul Naţional de Referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane” (SNR). Acest model de cooperare a fost elaborat cu implicarea experților „La Strada”, în conformitate cu recomandările internaționale pentru punerea în aplicare a drepturilor victimelor traficului de ființe umane. Drept bază juridică pentru crearea SNR a servit Strategia SNR (2009-2016),aprobată prin Hotărârea Parlamentului  Nr. 257 din  05.12.2008.

Încă la etapa de implementare a Strategiei SNR, acest model de cooperare intersectorială în asigurarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane, creat în Moldova, a fostrecunoscut de experții internațional ca fiind una dintre cele mai bune practici și modele de combatere a traficului de ființe umane pentru țările în curs de dezvoltare. La sfârșitul perioadei de acțiune a Strategiei SNR, rezultatele implementării au fost evaluate de către mai mulți experți, inclusiv externi. Aceștia au apreciat progresele realizate în implementarea Strategiei SNR şi au remarcat impactul pozitiv al acestui model asupra dezvoltării sistemului de protecție socială, în general.

Modelul de cooperare creat acum 10 ani necesită să fie dezvoltat, pentru a elimina problemele apăruteca urmare a schimbărilor fenomenului traficului de ființe umane, schimbărilor în legislația națională, reformelor din domeniile conexe, barierelor instituţionale, precum şi inerţiei relaţiilor sociale.

Convergența punctelor de vedere și colectarea sugestiilor pentru îmbunătățirea politicii naționale în domeniul social, în scopul realizării în practică a drepturilor victimelor infracțiunilor

Proiect Concepției MNRV a fost elaborat pentru adaptarea SNR, ca model de cooperare interdepartamentală și intersectorială, la nevoile în schimbare ale victimelor traficului și la nevoile victimelor altor categorii de infracțiuni, cărora, potrivit legislației, le sunt garantate asistența și protecția gratuită din partea statului. Acest proiect de document politica fost elaborat de un grup de lucru, format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM (MSMPS), reprezentanți ai Centrului Internațional „La Strada” și ai Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Moldova. La atelierul de astăzi, Concepția MNRV este prezentată în detaliu de către șefii subdiviziunilor MSMPS care nu au fost implicați direct în elaborarea documentului. Sugestiile lor pot servi la îmbunătățirea Concepției și pregătirea acestuia pentru consultări publice cu alte ministere şi societatea civilă, preconizată pentru a doua jumătate anului. Se preconizează că documentul va fi prezentat Guvernului pentru adoptarea oficială până la sfârșitul anului curent. 

Trebuie remarcat faptul că proiectul noii Concepții a MNRV prevede inovații semnificative pentru actualul sistem de asistență socială din țara noastră. Din discuțiile participanților la atelier este clar că acest document politic prevede includerea în lista beneficiarilor sistemului de asistență socială a tuturor victimelor infracțiunilor, menționate înLegea nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor”. Acesta deja este un element inovator și necesită o revizuire a întregului cadru de reglementare, crearea noilor tipuri de servicii, inclusiv sociale și psihologice, pentru mai multe categorii de victime ale infracțiunilor (traficului de ființe umane, violenței în familie, torturii, infracțiunilor privind viața sexuală, etc.).

Cooperare intersectorială, pentru un sistem viabil în sprijinul fiecărei victime

 Despre alte elemente noi pe care le presupune reforma MNRV a vorbit autoarea principală a proiectului Concepției, Tatiana FOMINA, expertă în domeniul politicilor publice, reprezentantă „La Strada: „Concepția MNRV vine cu soluții concrete pentru implementarea Legii nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ar urma să-și asume rolul de coordonator al cooperării interdepartamentale și intersectoriale, așa cum prevăd tratatele internaționale în domeniu și cadrul legal național. Acest rol implică adoptarea de către MSMPS a unor funcții de conducere, care sunt obligatorii pentru alte ministere și necesită eforturi considerabile de implementare. De asemenea, va fi necesară crearea mecanismului unic pentru identificarea victimelor infracțiunilor în afara procesului penal, ca beneficiari ai asistenței sociale, și crearea serviciilor noi pentru victime. Nu trebuie să uităm nici de educarea personalului în spiritul respectării drepturilor omului, nici de asigurarea unei legături eficiente dintre MNRV și alte mecanisme naționale responsabile de asigurarea drepturilor omului. Toate sunt elemente noi, dar inevitabile dacă vrem să garantăm cu adevărat un mecanism viabil, receptiv față de nevoile tuturor categoriilor de victime infracţiunilor”, a mai spus experta „La Strada”.

 

Telefoane de încredere