Articole

Înapoi
Declarații

Egalitatea femeilor înseamnă progres pentru toţi

Declarația „La Strada” Internaţional de Ziua Internaţională a Femeilor-2014,

De 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeilor, „La Strada” Internaţional, organizaţie lider a reţelei de ONG-uri europene, care activează pentru a asigura o lume fără trafic de fiinţe umane, pledează pentru împuternicirea şi integrarea deplină a femeilor la toate nivelele – economic, social și cultural.

Traficul de ființe umane nu este un fenomen neutru din punct de vedere al genului. Violența împotriva femeilor, stereotipurile referitoare la rolurile genurilor şi discriminarea pe piața forței de muncă – toate acestea sunt cauze primare ale traficului de ființe umane. Poziția socială a femeilor în majoritatea țărilor reţelei „La Strada” este caracterizată prin inegalitatea puterii în relațiile dintre bărbați și femei și prin cazuri frecvente de violență în familie. Această situație afectează poziția economică a femeilor, prin urmare este afectată de lipsa oportunităților pe piața muncii și, corespunzător, feminizarea sărăciei, care forțează femeile să migreze. Ele sunt mult mai deschise să accepte oferte promiţătoare de muncă în alte țări, ceea ce le face mai vulnerabile la exploatare, violență și abuz.

În timp ce recesiunea economică a agravat situația socială și economică deja precară a femeilor în țările de origine, ea are, de asemenea, un efect devastator asupra situației femeilor, lucrători migranți. Cererea globală redusă a forței de muncă are un efect atât asupra oportunităților de angajare a lucrătorilor migranți, cât şi asupra termenilor și condițiilor de muncă. În același timp, cererea redusă de muncă rezultată într-o competiție percepută sau reală cu cetățenii autohtoni, ceea ce stimulează xenofobia și discriminarea lucrătorilor migranți și a familiilor acestora. Țările de destinație adoptă politici restrictive pentru lucrătorii migranţi.

Deși unele sectoare, în care femeile, lucrători migranți sunt omniprezente, cum ar fi cel al sănătăţii și asistenţei la domiciliu, nu s-au caracterizat prin reducerea cererii, ca, de exemplu, în construcții și producție, la care bărbaţii sunt angajaţi adesea, angajările neoficiale în sectoarele în care lucrează femeile, statutul lor de multe ori ilegal sau temporar le face foarte vulnerabile la efectele crizei economice.

Acum, când societatea este preocupată să găsească propria soluţie de depăşire a crizei economice, „La Strada” Internaţional face apel către guverne și comunitatea internațională să profite de ocazia de a reforma structurile tradiționale, care ne-au adus această criză si să facă schimbări fundamentale în echilibrul de putere între țări, între angajatori și angajați și între bărbați și femei.

Îmbunătățirea și promovarea drepturilor femeilor nu va conduce la succese imediate, dar aceasta este singura modalitate de a crea în societatea mondială un nou echilibru de lungă durată, în care femeile sunt libere de violență, exploatare și abuz și abilitate să-şi determine viitorul propriu.

Telefoane de încredere