Articole

Înapoi
Declarații

Discuțiile despre părțile intime ale corpului copilului nu sunt pentru divertisment

*На русском ниже*

Este o perioadă în care vorbim foarte mult despre responsabilitatea noastră socială față de refugiații din Ucraina pe care îi găzduim acum în Republica Moldova.

Fiecare exemplu de sprijin dezinteresat oferit persoanelor aflate în impas contează și poate deveni inspirație pentru a multiplica umanitatea. Totuși, să nu uităm să găsim echilibrul dintre bunele intenții și riscul de a lăsa loc pentru interpretări greșite în legătură cu starea de bine a uneia dintre cele mai vulnerabile categorii sociale afectate de criza războiului, copiii.

Cazul interacțiunii dintre vloggerul Emilian Crețu și unul dintre copiii familiilor de refugiați pe care le-a adăpostit în propria casă a stârnit revolta și îngrijorarea multor concetățeni de-ai noștri și reprezentanți ai societății civile. În contextul acestei situații, reiterăm importanța protecției tuturor copiilor de orice formă de abuz și asigurării unui spațiu sigur, chiar și în contextul unei crize umanitare masive.

Grija față de copiii străini, inclusiv refugiați, trebuie să țină cont de limitele personale ale copilului

În orice context, dar mai ales în situații de stres pentru copii, trebuie să depunem tot efortul pentru a menține clare limitele cercului persoanelor de încredere pentru minori. Pentru a-i putea dezvolta copilului capacitatea de reziliență față de un potențial abuz, e important să-i vorbim în termenii corespunzători despre limitele personale.

Experții în domeniul protecției copilului pun accent pe menținerea unei distanțe corespunzătoare între copil și adulții pe care nu îi cunoaște, mai ales când este vorba despre un copil de vârstă mică. Tocmai din acest motiv, discuțiile unui adult străin cu un copil despre părțile intime ale corpului trebuie să rămână în zona tabu. Iar publicarea unor astfel de discuții în mediul online, banalizarea lor sau, și mai grav, plasarea lor în zona divertismentului sau brandingului personal sunt exemple de comportament reprobabil, care pot distorsiona percepția copilului despre propriul corp, normalizând modele nesănătoase de educație sexuală a celor mici.

Autoritățile trebuie să gândească și să implementeze un mecanism clar și eficient de monitorizare a familiilor de refugiați plasați în sutele de case, apartamente și gospodării private din toată țara noastră

În contextul crizei refugiaților, statele trebuie să asigure standarde minime de cazare și azil copiilor, pentru a-i proteja de orice formă de abuz. Fiind semnatară a Convenției de la Lanzarote, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a lua măsuri pentru ca în cazurile plasamentului în familii-gazdă, să fie asigurată supravegherea continuă a minorilor. Altfel spus, miile de cupluri mame-copii cazate în aceste momente în case și apartamente private din toată Moldova trebuie să fie monitorizate în permanență de un reprezentant al autorităților cu competențe în domeniul protecției drepturilor copilului.

Îngrijitorii copilului trebuie să manifeste prudență sporită în contextul interacțiunii unui număr mare de persoane cu copiii lor

Organizațiile semnatare ale acestei declarații vin cu un apel către toți părinții copiilor și adolescenților, mai ales în calitatea lor de refugiați aflați în situație de plasament temporar pe teritoriul țării noastre: oricât de compleșitoare ar fi situația în care vă aflați, fiți atenți până unde permiteți persoanelor străine să-și manifeste grija și dorința de a vă ajuta pe dumneavoastră și pe copilul dumneavoastră. Rămâneți vigilenți la orice schimbări bruște în comportamentul copiilor dumneavoastră.

Reamintim că pentru a raporta orice tip de încălcare a drepturilor copiilor, puteți suna la Telefonul Copilului - 116 111.

Mesajele, întrebările, sesizările dumneavoastră despre situația copiilor aflați în situație de risc de trafic și/ sau exploatare sexuală le puteți lăsa pe platforma siguronline.md.

Linia Verde a Centrului Unic de Gestionare a Crizei privind fluxul de refugiați – 080080011.

 

Organizații semnatare:

Centrul Internațional „La Strada”

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)

Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)

 

***

 

Разговоры об интимных частях тела ребенка не для развлечения

 

Мы много говорим сейчас о нашей социальной ответственности перед беженцами из Украины, которых мы сейчас принимаем в Республике Молдова.

Каждый пример бескорыстной поддержки тех, кто находится в затруднении, имеет значение и может стать источником вдохновения и прояления гуманизма.

Однако очень важно сейчас не забывать находить баланс между добрыми намерениями и риском неправильных толкований о благополучии одной из наиболее уязвимых социальных групп, затронутых военным кризисом, детей.

Случай взаимодействия видеоблогера Эмилиана Крецу с одним из детей семей беженцев, которых он приютил в собственном доме, вызвал возмущение и беспокойство многих наших сограждан и представителей гражданского общества.

В контексте этой ситуации, мы хотели бы напомнить о важности защиты всех детей от любых форм нассилия и о необходимости обеспечении безопасного пространства даже в условиях масштабного гуманитарного кризиса.

 

Уход за детьми должен учитывать личные границы ребенка.

 В любых условиях, но особенно в стрессовых для детей ситуациях, мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить четкие границы круга доверенных лиц для несовершеннолетних. В целях развитья устойчивости ребенка к потенциальному насилию, важно говорить с ним о личных границах в подходящих для него терминах.

Специалисты по защите детей подчеркивают важность соблюдения надлежащей дистанции между ребенком и чюжим взрослым, особенно когда речь идет о маленьком ребенке. Именно поэтому разговоры ребенка с незнакомым ему взрослым об интимных частях тела должны оставаться табу.А публикация таких дискуссий в сети, их банальное обсуждение, или, что еще хуже, их перемещение в зону развлечения или личного брендинга – примеры предосудительного поведения, способного исказить восприятие ребенком собственного тела, нормализуя нездоровые модели полового воспитания детей.

 

Властям необходимо продумать и внедрить четкий и действенный механизм мониторинга семей беженцев, размещенных в сотнях домов и квартир по всей нашей стране.

В контексте кризиса беженцев государства должны обеспечить минимальные стандарты размещения и убежища для детей, чтобы защитить их от любых форм насилия. Как страна, подписавшая Лансаротскую конвенцию, Республика Молдова обязалась предпринять шаги для обеспечения постоянного надзора за несовершеннолетними в случаях помещения их в принимающие семьи.Другими словами, тысячи матерей с детьми из Украины, проживающих в настоящее время в частных домах и квартирах по всей Молдове, должны находиться под постоянным наблюдением представителя органов власти, обладающего компетенцией в области защиты прав ребенка.

Опекунам необходимо быть особенно осторожными при взаимодействии большого количества людей со своими детьми

Организации, подписавшие данную декларацию, обращаются ко всем родителям, опекунам детей и подростков, особенно беженцев, находящихся в ситуации временного размещения на территории нашей страны:

какой бы сложной ни была ваша ситуация, будьте осторожны, до какой степени вы позволяете незнакомым людям проявлять свою заботу и желание помочь вам и вашему ребенку.Будьте бдительны к любым внезапным изменениям в поведении ваших детей.

Напоминаем, что сообщить о любых нарушениях прав детей можно позвонив по телефону- 116 111.

Свои сообщения, вопросы, уведомления о детях, подвергающихся риску торговли людьми и/или сексуальной эксплуатации можете оставлять на сайте siguronline.md.

Горячая линия Единого центра кризисного управления по потоку беженцев - 080080011.

 

Подписавшие организации:

Международный центр Ла Страда

Национальный центр по предотвращению жестокого обращения с детьми (CNPAC)

Центр информации и документации по правам ребенка в Молдове (CIDDC)

Telefoane de încredere