Articole

Înapoi
Declarații

DECLARAȚIA Centrului Internațional „La Strada” privind abordarea unui caz de abuz sexual online într-un material jurnalistic

La 22 februarie 2024, jurnalistul Adrian Prodan a publicat pe canalul său de Youtube un interviu cu o tânără întitulat “Sora a fost luată din familie şi de 4 luni nu ştiu nimic de ea, mama a dispărut, tata este reţinut", care povestește despre un caz de abuz sexual online, fără a proteja identitatea victimei minore și a respecta drepturile acesteia.

Jurnalistul a solicitat detalii despre victimă și acțiunile acesteia, astfel generând şi amplificând pericolul pentru sănătatea fizică şi integritatea copilului. Au fost divulgate numele, localitatea, date despre familie, ceea ce a expus copilul public și va avea consecințe nu doar imediate, ci și ulterioare asupra vieții copilului.

Mai mult decât atât, jurnalistul a difuzat informații despre un caz de rezonanță, în baza unei singure surse, fără a se documenta din cel puțin câteva surse, fără a verifica, informațiile prezentate, tratându-le a fi verifice. Informațiile difuzate, nefiind cercetate complex, pot denatura opinia publică și dezinformează despre natura faptelor.

Întrebările formulate au pus accent pe senzațional, dar nu pe reflectarea obiectivă a faptelor. Mai mult decât atât, jurnalistul deliberat a scos în evidență date cu caracter personal ce pot identifica copilul, în pofida faptului că această cauză e în proces de examinare și astfel de acțiuni, pot fi în detrimentul copilului.

Și nu în cele din urmă, acest material jurnalistic perpetuează stereotipurile care există în societate despre abuzul sexual online și gravitatea acțiunilor de exploatare sexuală comise față de copii, contribuind la desensibilizarea populației privind gravitatea acțiunilor de vizualizare, producere, distribuire ori comercializare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor.

  1. În contextul celor expuse, Centrul Internațional ,,La Strada” reafirmă următoarele:

Expunerea identității unui copil victimă a abuzului și ne-respectarea măsurilor de protecție prevăzute de lege sunt acțiuni inacceptabile și condamnabile. Aceste acțiuni nu doar că încalcă normele de etică profesională, dar au și consecințe grave asupra vieții copilului, atât în prezent, cât și în viitor.

Expunerea identității unui copil vulnerabil în mediul public poate duce la identificare, stigmatizare, ostracizare și traume psihologice profunde, afectându-i capacitatea de recuperare și reintegrare în societate. Nerespectarea măsurilor de protecție prevăzute de lege nu doar că pune în pericol siguranța copilului în prezent, dar poate afecta și procesul legal și de reabilitare pe termen lung.

  1. Așa precum o prevăd normele etice pentru jurnaliști, presa este responsabilă de ceea ce publică, chiar dacă declarațiile sunt atribuite altor surse. Abordarea cazurilor de rezonanță necesită o abordare extrem de meticuloasă, cu asigurarea verificității informațiilor reflectate. În mod special, cazurile în curs de examinare, necesită atenție sporită pentru documentarea materialelor cu fapte verifice, care nu vor denatura din realitatea celor întâmplate.
  2. Mass-media, formatorii de opinie, influencerii online au un rol important în educarea societății și în formarea opiniei generale privind subiectele de actualitate. Popularitatea online vine cu o responsabilitate socială care trebuie să prevaleze în abordarea jurnalistică a cazurilor cu și despre copii.

Prin urmare, Centrul Internațional „La Strada” îndeamnă toate instituțiile implicate și mediul jurnalistic să respecte cu strictețe principiile de protecție a copiilor și să acorde o atenție deosebită sensibilității și vulnerabilității acestora în orice acțiune sau comunicare publică. Centrul Internațional „La Strada” califică aceste acțiuni inadmisibile în raport cu un copil și condamnă cu vehemență realizarea și publicarea materialelor cu caracter abuziv asupra vieții și sănătății copiilor.

În contextul celor menționate mai sus,apelăm către reprezentanții media cu rugămintea de a da dovadă de mai mult discernământ și responsabilitate în reflectarea cazurilor în care sunt implicați copiii. Vă îndemnăm să continuați să puneți problema, să documentați amploarea, latura umană și aspectele sociale defectuoase, dar niciodată cu prețul bunăstării psihice a unui copil. Faptul că nu-i dați numele și adresa exactă nu este suficient pentru a-l proteja, atât timp cât acest copil are acces la sursele de informare și rămâne să stea în localitatea, unde de la bun început se simte în vizorul opiniei publice, sub o presiune psihică enormă.

Reiterăm că Centrul Internațional ,,La Strada” descurajează intervievarea martorilor și aparițiile/declarațiile publice pe seama victimelor abuzurilor și exploatării de orice fel, mai ales când este vorba despre copii.

În acest sens, avem publicate pe pagina web oficială a organizației și un set de recomandări pentru jurnaliști care pot fi consultate aici: https://lastrada.md/pic/uploaded/PPV_mass-media.pdf. Principiile directorii pe care le recomandăm presei sunt anonimatul, confidențialitatea și evitarea victimizării repetate a beneficiarilor organizației.

Totodată, solicităm:

- retragerea imediată a materialului de pe toate portalurile și rețelele publicate, precum și documentarea pe viitor a subiectelor ce vizează copiii, ținând cont de principiile de deontologie jurnalistică și de abordare profesionistă a cazurilor sensibile despre copii;

- autosesizarea instituțiilor de monitorizare media cu privire la cazul de încălcare gravă și evidentă a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (pct. 2.1, pct. 2.1.6, pct. 3.1.6, pct. 3.1.7) și comunicarea repetată a unor recomandări privind abordarea etică a cazurilor de abuz față de copii în presă.

Stimați jurnaliști, vă îndemnăm ca în realizarea materialelor media să vă focusați pe fenomen, pe factorii care au dus la declanșarea sau perpetuarea acestuia, pe lacunele cadrului legal și să puneți întrebări relevante, nu doar pentru trafic și vizualizări. Ratingurile fluctuează mereu și pot fi corectate prin politici editoriale și strategii de marketing. Dar consecințele unui material publicat, a unui titlu șocant sau ale unei declarații pot fi ireparabile pentru viața unui copil.

 

Telefoane de încredere