Articole

Înapoi
Activitate

Dar pe copii cine-i ascultă, cine-i aude?

Facilitarea schimbului de bune practici naţionale şi internaţionale în domeniul reflectării vocii copiilor în activitățile de lobby și advocacy, cu scopul elaborării și implementării unei campanii comune a fost scopul Atelierului Includerea vocii copiilor, victime ale exploatării sexuale, în programele şi politicile naţionale, organizat de Centrul Internaţional „La Strada” pe 12 august curent. Principalul obiectiv scontat era valorificarea experienței naționale și internaționale în procesul elaborării conceptului campaniei şi identificarea acțiunilor organizaţiilor participante în cadrul acestei campanii. Participanţii la atelier au fost invitaţi să mediteze din timp asupra obiectivelor specifice care ar putea fi atinse prin campania comună din acest an, destinatarii și beneficiarii campaniei, instrumentele disponibileşi rolul fiecărei organizații participante la atelier.

În cadrul atelierului Mariana Yevsyukova a prezentat cadrul strategic a ECPAT Internațional, „Children at theHeart”,  precum și experiența Secretariatului Internaţional ECPAT în domeniul colectării și promovării vocii copiilor în procesul elaborării politicilor și programelor care îi vizează. Împărtășind  experiența Republicii Moldova, reprezentanţii mai multor organizaţii naţionale, printre care CCF, CIDDC, CNPAC, Terre des Hommes și Centrul Internaţional „La Strada” au prezentat campaniile de lobby și advocacy în centrul cărora a fost plasată opinia copiilor.

De ce Moldova şi de ce această tematică a fost întrebarea pe care am adresat-o reprezentantului ECPAT Internaţional Mariana Yevsyukova.

— Programul pe care îl reprezint „Participarea Copiilor şi a Tinerilor” şi care este susţinut de SIDA se axează pe obiectiv mai puţin obişnuit: de a-i împuternici pe copii să fie ei înşişi agenţii, avocaţii drepturilor lor. Dar şi să le ofere acces la realizarea drepturilor acestora – acces la justiţie, la serviciile de reintegrare şi reabilitare, acces la compensaţii. Analizând partenerii noştri din toate ţările, partenerii din Moldova s-au dovedit a fi printre cei care sunt capabil a realiza asemenea proiecte. În plus, pe de o parte, aici este necesitate de a elabora programe specializate (analizând situaţia am constatat că asemenea servicii pentru copii şi trebuie dezvoltate), pe de altă parte, ne concentrăm pe asemenea parteneri ca „La Strada, CCF, CNPAC, organizaţii care au potenţial de a dezvolta astfel de programe şi lucrează nemijlocit cu copii care au avut de suferit în urma exploatării sexuale. Anume această combinată ne-a determinat să alegem Moldova pentru implementarea proiectului. Programul este menit şi pentru a sensibiliza societatea despre problemele în dezbatere şi a-i susţine pe copii. Dacă vom conștientiza necesitatea de a pune copilul în prim plan, astfel încât necesitățile acestuia să fie în centrul activităţii noastre, atunci vom obţine rezultate care ne vor demonstra că tot ce facem contribuie, ajută la reabilitare şi reintegrare.

Atelierul a constituit prima etapă în procesul de elaborare a unei campanii de sensibilizare şi/(sau advocacy, care urmează a fi lansată în luna noiembrie cu ocazia Zilei Mondiale a Combaterii Abuzului și Violenței împotriva Copiilor.

— Unul dintre elemente principale ale proiectului este efectuarea unei cercetări pe subiectul accesului victimelor exploatării sexuale comerciale la justiţie şi la servicii de reabilitare şi recuperare, susţin e Liliana Rotaru, preşedinte CCF Moldova. Vrem să ne consultăm cu copiii, să le cunoaştem opinia, pentru ca prin vocea lor să informăm decidenţii politici despre ceea ce cred copiii, de ce servicii au nevoie, cu ce s-au confruntat, care sunt cerinţele lor faţă de autorităţi, aşa încât autorităţile să poată să ţină cont de aceste sugestii şi să găsească soluţii. Îmi doresc foarte mult ca această consultare să nu fie formală şi răspunsurile să nu rămână doar pe hârtii pe masa autorităţilor. Vreau ca răspunsurile lor să se transforme în acţiuni.

Telefoane de încredere