Articole

Înapoi
Declarații

D E C L A R A Ţ I E

Decizia Procuraturii Generale din 2 decembrie 2013 privind eliberarea de răspundere penală a persoanelor vinovate de comiterea infracţiunii de pornografie infantilă stârneşte îngrijorarea Centrului Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”. Aplicarea articolului 55 CP „Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională” în cazul infracţiunii de pornografie infantilă este o decizie nejustificată în raportul cu responsabilitatea statului de a proteja drepturile copilului şi de a descuraja cererea pentru materiale ce conţin imagini cu abuz sexual asupra copiilor.

Pornografia infantilă conduce la creşterea cererii materialelor cu caracter abuziv, astfel generând şi amplificând pericolul pentru sănătatea fizică şi integritatea copiilor. Consumatorul de pornografie infantilă contribuie direct la producerea şi multiplicarea acestor imagini, încurajând abuzul sexual asupra copiilor. Copiii care au participat la spectacole pornografice ajung în situaţii riscante de a fi identificaţi şi abuzaţi sexual în viaţa reală.

Din cercetările academice realizate, precum şi din relatările victimelor pornografiei infantile se ştie că numai cunoaşterea faptului că imaginile ce reflectă abuz sexual asupra copiilor nu pot fi şterse niciodată din Internet victimizează grav copilul. Trauma suferită este intensificată şi de faptul că abuzul din imagini poate fi accesat de un număr foarte mare de persoane, vizualizarea cărora revictimizează copilul prin gratificarea sexuală a spectatoruluii.

Pe lângă faptul că este o încălcare flagrantă a drepturilor copilului, pornografia infantilă prezintă şi un pericol social sporit prin accesibilitatea nedimensionată a acesteia, iar nepedepsirea penală conduce la desensibilizarea opiniei publice faţă de situaţiile de abuz sexual asupra copiilor, astfel societatea normalizând copilul ca „obiect sexual”, perpetuând practicile de abuz faţă de copii.

Astfel,

      în condiţiile în care Republica Moldova a întreprins mai multe eforturi în direcţia combaterii exploatării sexuale a copiilor, semnând şi ratificând Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării şi a abuzurilor sexuale şi dezvoltând şi mecanisme de implementare a legislaţiei naţionale, ajustate la prevederile acestei convenţii;
      în situaţia când rapoartele de activitate pentru perioada 2012-2013 a instituţiilor specializate pentru combaterea inclusiv şi a pornografiei infantile confirmă o creştere a fenomenului exploatare sexuală şi abuz sexual asupra copiilor,

Considerăm decizia Procuraturii Generale inechitabilă şi una ce alimentează fenomenul pornografiei infantile.

Pentru a preveni şi combate abuzul sexual asupra copiilor, considerăm necesară implementarea cât mai grabnică a următoarelor recomandări:

      1. Înăsprirea sancţiunilor pentru comiterea infracţiunilor pornografie infantilă şi recalificarea acesteia din categoria infracţiunilor mai puţin grave în categoria celor grave, astfel neadmiţând aplicarea articolului 55 „Liberarea de la răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională” CP.

 

2. Includerea unor prevederi legale în legislaţia naţională care să permită blocarea accesului la site-urile de pornografie infantilă.
3. Luarea la evidenţă şi monitorizarea persoanelor care au fost atrase la răspundere penală pentru pornografie infantilă.
4. Crearea serviciilor specializate pentru persoanele atrase la răspundere pentru infracţiuni cu caracter sexual împotriva copiilor.
5. Încurajarea operatorilor de tehnologii informaţionale să-şi ajusteze politica internă astfel încât să contribuie la excluderea accesului către site-urile cu pornografie infantilă.
6. Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a publicului pentru conştientizarea problemei abuzului sexual asupra copiilor şi încurajarea sesizării cazurilor de abuz prin mecanismele deja existente (butonul de raportare a abuzului de pe portalul ).


i The National Strategy for Child Exploitation Prevention and Interdiction. A report to the congress, US Department of Justice, 2010.

 

Declaraţia Centrului Internaţional “La Strada” este susţinută şi de următoarele organizaţii:

Centrul de Informare şi Documentare pentru Drepturile Copilului

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Centrul de Investigaţii Jurnalistice

Centrul de Asistenta Juridica pentru Persoane cu Dizabilităţi

Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului

Gender-Centru

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova

Centrul Acess Info

Telefoane de încredere