Articole

Înapoi
Activitate

Cursul „Relaţii armonioase în cuplu” acceptat de pedagogi şi elevi

Cursul opţional „Relaţii armonioase în cuplu” este unul binevenit şi necesar tinerilor din sistemul de învăţământ liceal – aceasta a fost principala concluzie a Mesei rotunde din 18 iunie curent, organizată de Centrul Internaţional „La Strada” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. Misiunea ei a fost de a evalua impactul cursului asupra percepțiilor și atitudinilor elevilor privind relaționarea în cuplu, de a identifica bunele practici și lecțiile învățate în scopul minimalizării riscurilor şi a face o primă totalizare a fazei de pilotare a cursului în cele 11 clase de-a XII-a din tot atâtea instituţii de învăţământ din 3 raioane (Anenii Noi, Ştefan Vodă, Orhei) şi din municipiile Chişinău şi Bălţi. De menţionat, că până a urma faza pilotării, cursul „Relaţii armonioase în cuplu” a trebuit să treacă, pe parcursul unгi an şi mai bine, mai multe „probe de admitere” (cick aici), după care cursul şi întreaga concepţie metodologică au fost înaintate Ministerului Educaţiei spre avizare, care le-a şi recomandat pentru pilotare.

Conţinuturile cursului au fost repartizate în 7 sesiuni, care în principal au vizat: Valori și mentalități referitor la familie. Ce înseamnă o familie fericită; Dinamica relației în cuplu. Alegerea partenerului și etapa de inițiere a relației; Subtilitățile pasiunii, îndrăgostirii, iubirii;Cunoașterea reciprocă în cuplu; Granițe personale în cuplu; Semne ale manipulării şi abuzului la etapa iniţierii relaţiilor de cuplu; Strategii de încheiere a relaţiilor abuzive la etapa premaritală. Atât profesorii antrenaţi în pilotare, cât şi majoritatea elevilor le-au găsit utile şi interesante.

— Scopul etapei de pilotare a fost de a evalua eficacitatea curriculumului pentru disciplina „Relaţii armonioase în cuplu”, a identifica  modalități de îmbunătățire a noului produs, precum şi oportunitatea implementării lui în învățământul liceal, a precizat Mariana Copacinschi, coordonator Programe Femei la Centrul Internaţional „La Strada”. Punând în aplicare pilotarea, am urmărit să evaluăm, în mod special, măsura în care noul set curricular răspunde exigențelor înaintate. În acest sens au fost folosite un set de metode de evaluare: chestionarul pentru elevi (pre-curs și post-curs, completat de clasele de control și cele experimentale, care a scontat evaluarea componentei informaționale a sesiunilor), vizite de monitorizare, analiza portofoliilor prezentate de formatori. Ceea ce ne-a permis colectarea de feedback de la factorii interesaţi şi o revizuire ulterioară a disciplinei opţionale.

Cu o evaluare internă a etapei s-au produs şi înşişi protagoniştii pilotării, ei procedând la o analiză din practică a sesiunilor şi materialelor pilotate, a aspectelor care necesită perfecţionare, schimbări, adaptări etc. Printre sugestiile şi recomandările mai principale au fost că acest curs poate fi binevenit şi începând chiar cu clasele a IX, vârstă la care încep primele relaţii de dragoste între mulţi adolescenţi, iar succesul perceperii conţinutului sesiunilor depinde aproape în totalitate de harul pedagogului de a prezenta această materie. Ar fi un sacrificiu nejustificat ca prin acest curs să se completeze pur şi simplu sarcina unor pedagogi cu ore puţine, cum se mai practică prin unele unităţi de învăţământ. De remarcat totodată, că mulţi dintre participanţii la pilotare au subliniat faptul că elevii percep mai bine conţinutul sesiunilor după vizionarea filmului „Culorile”. Altminteri, filmul a fost un factor determinant pentru elevii de la liceul teoretic „Ştefan Vodă” de a solicita reluarea audierii cursului, care, anterior vizionării filmului, după primele sesiuni îl abandonaseră, considerându-l inutil.

Participanţii la pilotare s-au referit şi la alte aspecte ale predării cursului „Relaţii armonioase în cuplu” (numărul de ore, perioada oportună a anului şcolar, vârsta elevilor, necesitatea unui suport didactic scris, dar şi nevoia de instruire a pedagogilor etc.), aşa încât aşteptările iniţiatorilor că profesorii și elevii vor contribui la îmbunătățirea materialelor pilotate s-au îndreptăţit. Absoluta majoritate a participanţilor la masa rotundă au fost de acord ca după revizuirile şi actualizările propuse, cursul să fie transmis Ministerul Educaţiei, care-l va înainta pentru avizare Consiliului National pentru Curricula. După care să se decidă şi includerea lui în programele şcolare în calitate de curs opţional.

Telefoane de încredere