Articole

Înapoi
Activitate

Cum să lucrăm cu familia copiilor abuzaţi/exploataţi sexual

Lucrul psihologului şi al asistentului social cu familia copilului abuzat sau exploatat sexual, consolidarea capacităţilor acestei categorii de specialişti a fost scopul atelierului „Tehnici de lucru cu familia copilului abuzat/exploatat sexual”, care s-a desfăşurat între 11 – 12 mai, 2016 la Chişinău.

Atelierul a fost organizat de Centrul Internaţional „La Strada” în parteneriat cu Reţeaua Organizaţiilor Naţionale din domeniul Protecţiei Copilului şi Prevenirii Exploatării Sexuale şi Traficului de copii din Republica Moldova,[1] în cadrul Proiectului „Includerea vocii copiilor-victime ale exploatării sexuale în programele şi politicile naţionale”. Unul dintre, scopurile proiectului a fost elaborarea Programului de Reabilitare şi Reintegrare a copiilor victime a exploatării sexuale (PRR). Cadrul general al Programului a fost setat în vara lui 2015, în cadrul unui seminar organizat de asemenea de Centrul Internaţional „La Strada” cu invitarea unor experţi internaţional în domeniu. În urma schimbului de experienţă cu experţii din Israel şi Marea Britanie, în parteneriat cu experţii locali, a fost elaborat un Program model, pilotat timp de 4 luni, la nivel naţional.

Anume în cadrul elaborării, dar mai ales a pilotării PRR, au fost identificate atât bunele practici, aplicate de specialiştii implicaţi în procesul de reabilitare şi reintegrare a copiilor, cu statut de victime-martori ai abuzului şi exploatării sexuale, cât şi necesităţile de formare în vederea consolidării bunelor practici. Una dintre necesităţile identificate este lucrul psihologului şi a asistentului social cu familia copilului abuzat exploatat sexual.

În vederea consolidării capacităţii specialiştilor de a asigura eficienţa procesului de reabilitare şi reintegrare a copiilor abuzaţi/exploataţi sexual, în cadrul celor două zile de formare participanţii s-au familiarizat cu o serie de subiecte privind tehnicile de lucru cu această categorie de copii, din perspectiva abordării sistemice a familiei. Printre ele – Familia ca sistem. Abordarea sistemică a familieiImplicații ale stilurilor de atașamentSubsisteme și granițe. Reguli și limite în familieAcceptarea necondiționată a familiei, dar şi un şir de tehnici de lucru structuraliste, comportamentaliste, experienţiale în abordarea familiei,. Atelierul a finalizat cu analiza unor studii de caz şi exersarea abilități de consiliere a familiei.

De mai remarcat că Programul de Reabilitare şi Reintegrare a copiilor victime a exploatării sexuale (PRR) nu este la singura şi ultima acţiune de informare şi instruire. Pe parcursul anului el va mai fi secundat şi cu mese rotunde, seminare de informare şi instruire, precum şu alte forme de formare a abilităţilor şi de consolidarea a capacităţilor specialiştilor implicaţi în acest proces.

 


[1] Reţeaua ECPAT din Moldova este formată din organizaţiile naţionale implicate în combaterea exploatării copiilor în sfera sexuală, trafic. Reţeaua naţională a fost formată în septembrie 2006 şi a devenit afiliată Reţelei ECPAT în martie, 2007. Reţeaua naţională consistă din 7 organizaţii a căror scop primar este promovarea şi protecţia drepturilor precum şi protecţia copiilor de exploatarea sexuală.

Telefoane de încredere