Articole

Înapoi
Activitate

Constatările și recomandările primului studiu exploratoriu național privind profilul agresorilor sexuali ai copiilor și modul lor de operare au fost discutate în cadrul unei mese rotunde

Profilul agresorilor sexuali ai copiilor în Republica Moldova, modul lor de operare inclusiv în mediul virtual, stereotipurile și prejudecățile existente, ce influențează modul în care percepem credibilitatea copilului sau a făptuitorului, au fost discutate în cadrul unei mese rotunde, organizate pe 4 iulie de către  Centrul Internațional ,,La Strada”, cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Participanții, printre care practicieni în domeniul juridic (procurori, judecători, avocați), reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, psihologi și mediul academic, au abordat principalele constatări și provocări de desfășurare a procesului penal, dar și recomandările de îmbunătățire a răspunsului profesioniștilor la aceste cauze.

 Evenimentul a fost a organizat în contextul elaborării primului studiu exploratoriu național în domeniul abuzului și exploatării sexuale online a copiilor, care și-a propus să analizeze în ce măsură stereotipurile existente despre abuz și exploatare sexuală a copiilor afectează investigarea și examinarea eficientă a acestor cauze.

Acest studiu reprezintă o primă încercare de a identifica caracteristicile personale și comportamentale ale agresorilor sexuali, care comit abuzuri față de copii, pentru a oferi suport informațional pentru psihologii care lucrează în penitenciare și care au posibilitatea de a aborda aceste caracteristici în cadrul sesiunilor individuale cu persoanele condamnate.

Se întâmplă în condițiile în care „Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor este un fenomen puțin cunoscut de specialiștii din Republica Moldova, ceea ce determină mari provocări în activitatea de investigație, intervenție sau asistență a victimelor” a menționat din start Elena BOTEZATU, directoare executivă, Centrul Internațional „La Strada”, care  s-a referit, în prezentarea sa, la  situația abuzului și exploatării sexuale a copiilor în mediul online în Republica Moldova, la prejudecățile identificate, la rolul lor în investigarea cazurilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor, dar și la atribuirea responsabilității.

Și autoritățile, cei care înfăptuiesc actul justiției au recunoscut că,  în lipsa unor date calitative care să descrie modul de operare al agresorilor sexuali, impactul traumei abuzului și exploatării sexuale online asupra copilului și comportamentului acestuia în cadrul procesului penal, răspunsul sistemului de justiție și de protecție poate fi insuficient: „Nu există suficientă informație care să justifice abordările potrivite din programele de prevenire a abuzului și exploatării sexuale față de copii, și mai puțin - programe corecționale și de resocializare a agresorilor sexuali.” – au menționat justițiabilii.

Psihologii confirmă că stereotipurile și prejudecățile cu privire la victimizarea copiilor și responsabilitatea asumată în cazul infracțiunilor privind viața sexuală determină o abordare superficială a cazurilor, care deseori favorizează subiectiv abuzatorii: „Stereotipurile creează bariere și în identificarea timpurie a abuzurilor sexuale față de copii și în asigurarea unor reacții prompte, centrate pe interesele copilului victimă.” , spune Tatiana TURCHINA, psiholog, lector universitar, șefă la  Departamentul Formare Continuă, Universitatea de Stat din Moldova. Vorbitoarea a conturat profilul agresorilor sexuali în Republica Moldova, oferind caracteristici de personalitate a agresorilor, modul de operare al agresorilor sexuali, profilul agresorilor care utilizează tehnologiile în comiterea infracțiunii etc.

De asemenea, în cadrul evenimentului, cei implicați au discutat pe marginea provocărilor ce vizează audierile în condiții speciale a copiilor victime/martori a infracțiunilor de abuz și exploatare sexuală, prin prisma constatărilor cercetării, dar și a deficiențelor identificate de Procuratura Generală.

Evenimentul este organizat în cadrul unui proiect vast de consolidare a capacităților profesioniștilor din Republica Moldova în domeniul combaterii abuzului și exploatării sexuale online a copiilor, implementat de Centrul Internațional ,,La Strada”, susținut financiar de Departamentul de Stat al SUA prin Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău.

Telefoane de încredere