Articole

Înapoi
Activitate

Colaborare in interes public intre organele de drept şi societatea civilă

In contextul reformei MAI, la 8 august 2013 presedintele Centrului International „La Strada”-Moldova Daniela Misail-Nichitin si seful Inspectoratului General al Politie (IGP) al MAI Ion Bodrug au semnat un nou Memorandum de colaborare intre organele de drept si societatea civila. Principalul lui obiectiv este colaborarea reciproca a partilor in prevenirea si combaterea traficului de fiinte imane, a pornografiei infantile si exploatarii sexuale comerciale a copiilor.

Memorandumul fixeaza clar aria responsabilitatilor celor doua parti. IGP isi asuma un sir de angajamente, printre care sa asigure accesul beneficiarilor la informatia despre drepturile lor, despre autoritatile si organizatiile cu functii de asistenta si protectie, dar si sa intreprinda toate masurile legale de garantare a protectiei acestora, sa asigure respectarea interesului suprem al copilului prin aplicarea unor masuri speciale de audiere a copiilor, victime ale exploatarii sexuale in Camera de Audiere a Copilului a Centrului International „La Strada”, special amenajata pentru efectuarea audierii cu aplicarea inregistrarii video, sa informeze Centrul despre pericolele la care se expun beneficiarii inscrisi in programele de asistenta si protectie a lor, iar in caz de necesitate sa intreprinda, la solicitarea Centrului, masurile necesare protectiei beneficiarilor, sa ofere informatii de interes comun privind monitorizarea situatiei curente a beneficiarilor implicati in actiuni procesual-penale si in asistenta de lunga durata, sa gestioneze informatiile primite de la Centrul „La Strada” in conditii de confidentialitate si securitate s.a.

De cealalta parte, „La Strada”-Moldova isi asuma responsabilitatea de a monitoriza pe tara situatia privind fenomenele stipulate in Memorandum si tendintele de evolutie prin desfasurarea unor studii, cercetari in domeniu si a informa respectiv despre acestea partenerii, de a contribui la elaborarea proiectelor de acte normative/standarde in domeniul combaterii infractiunilor in cauza, de a desfasura activitati de consolidare a capacitatilor profesionale pentru specialistii din domeniul combaterii traficului de persoane, pornografiei infantile si exploatarii sexuale comerciale a copiilor (prin seminare de formare profesionala, ateliere de lucru, mese rotunde etc.). Potrivit Memorandumul, „La Strada” va pune la dispozitia subdiviziunilor IGP Camera de Audiere a Copilului pentru audierea victimelor-martori, in conformitate cu articolul 1101 al Codului de procedura penala, precum si specialisti instruiti in audierea copilului, va sesiza IGP despre cazurile de trafic si exploatare sexuala a copiilor, receptionate prin intermediul Liniei Fierbinti Nationale 0 800 77777 a Centrului si a portalului www.siguronline.md . Partile vor face schimb de experienta si de bune practici, inclusiv internationale, vor colabora in elaborarea, publicarea si difuzarea materialelor informative atat pentru actorii anti-trafic, cat si pentru grupurile de risc.

Semnarea prezentului Memorandum, de rand cu alt document similar (Acordul de colaborare cu Ministerul Educatiei) vine sa raspunda la modul concret imperativelor de aprofundare a colaborarii eficiente dintre structurile statale cu societatea civila, precum si realizarii Planului national de prevenire si combatere a traficului de fiinte umane pentru anii 2012-2013.

 

Telefoane de încredere