Articole

Înapoi
Informativ

Centrul Internațional „La Strada” și Ministerul Educației și Cercetării au semnat un nou Acord de colaborare privind implementarea programelor educaționale în domeniile ce vizează siguranța copiilor online și relațiile armonioase în familie

Centrul Internațional „La Strada” va susține, în continuare, eforturile Ministerului Educației și Cercetării în domeniile ce vizează promovarea siguranței copiilor online în contextul digitalizării, dar și prevenirii violenței în familie prin educație despre relații armonioase în familie, cultivarea abilităților de comunicare asertivă și non-violentă.

În acest context, Centrul Internațional „La Strada” și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova au semnat astăzi un nou Acord de colaborare, pentru următorii trei ani. Documentul a fost semnat de directoarea executivă „La Strada”, Elena Botezatu, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Potrivit prevederilor Acordului, Centrului Internațional „La Strada” va oferi suport Ministerului Educației și Cercetării pe următoarele dimensiuni strategice:

 - Oferirea suportului în definitivarea Planului de Acțiuni privind promovarea siguranței online;

- Extinderea programelor educaționale inițiate până în prezent în domeniul siguranței copiilor online și relațiilor armonioase în familie,

- Implementarea campaniilor naționale de informare și sensibilizare despre violența în familie și riscurile în mediul online, prin metode inovatoare și implicând întreaga comunitate educațională (cadre didactice, părinți, elevi, parteneri educaționali);

- Extinderea programelor de formare a cadrelor didactice și a psihologilor școlari,

- Extinderea suportului oferit în implementarea Standardelor pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online, prin capacitatea instituțiilor de învățământ în toate cele trei domenii de intervenție (management, capacitate instituțională și curriculum/proces educațional).

- Dezvoltarea inițiativelor pentru elevi și încurajarea participării copiilor în generarea soluțiilor inovatoare.

La rândul său, Ministerul Educației și Cercetării va autoriza organizarea și desfășurarea activităților de informare și sensibilizare a tinerilor din instituțiile de învățământ în domeniul prevenirii exploatării sexuale și abuzurilor asupra copiilor, promovării siguranței copiilor în mediul online și prevenirii violenței în familie, violenței sexuale. La fel, va facilita participarea cadrelor didactice la seminarele de instruire, va autoriza activitățile de analiză și cercetare privind cunoștințele, atitudinile și comportamentele copiilor și/sau cadrului didactic în raport cu domeniul violența în familie, violența sexuală, navigarea în siguranță în internet, precum și va aproba curricula pentru disciplinele opționale elaborate de către Centrul Internațional ”La Strada", conform standardelor Ministerului Educației și Cercetări

În cadrul evenimentului de semnare a documentului, directoarea executivă „La Strada”, Elena Botezatu, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, au abordat domeniile și acțiunile imediat următoare care necesită a fi realizate, și-au împărtășit punctele de vedere privind acțiunile comune și au trasat obiective pe termen scurt și lung.

În ultimii ani, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării s-a reușit înregistrarea următoarele rezultatele în domeniile de referință:

- În domeniul ce vizează promovarea relațiilor armonioase în familie  - a fost adaptat curriculum național al disciplinei opționale ,,Relații armonioase în familie” pentru treapta gimnazială, care este aliniată cerințelor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie (Convenția de la Istanbul), ratificată de Republica Moldova în anul 2021. Curriculum disciplinei opționale și setul de materiale didactice și informative este disponibil atât pentru treapta de liceu, cât și pentru treapta gimnazială, fiind implementată cu suportul Centrului Internațional „La Strada” în 197 de clase din treapta liceală și de gimnaziu, în 60 localități urbane și rurale din întreaga țară.

- În domeniul ce vizează siguranța online a copiilor - a fost oferit suport în dezvoltarea Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a copiilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-20211 , ca răspuns la riscurile sporite pentru elevi în mediul digital, în context pandemic. Acestea își propuneau să formuleze recomandări punctuale despre măsurile de prevenire și intervenție ce urmau a fi întreprinse de cadre didactice în cazuri de violență online.

La fel, au fost elaborate Standardele pentru protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online, un document-cadru fundamentat pe Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, ce stabilește acțiuni și indicatori de monitorizare pe trei domenii de intervenție: management, capacitate instituțională și curriculum/proces educațional. Aceste Standarde corespund priorităților setate de Comisia Europeană în Planul de Acțiuni privind Educația Digitală. Standardele vin să asigure cadrul minim de acțiuni ce trebuie întreprinse de instituțiile de învățământ general pentru a-și consolida efortul în promovarea siguranței online, crearea unui mediu sigur și protejat pentru copil/elev, stabilirea unor măsuri de informare a cadrelor didactice, părinților și copiilor/elevilor despre siguranța online.

Centrul Internațional „La Strada” a oferit suport și în elaborarea întregului set de materiale didactice și resurse informaționale disponibile pentru cadrele didactice din treapta primară și gimnazială accesibile și pe platforma informațională www.siguronline.md, parte a Programului European INSAFE, finanțat de Comisia Europeană - Safer Internet Centers Plus.

De-a lungul anilor au fost implementate programe complexe de formare a personalului didactic în domeniul siguranței copiilor online, și s-a implementat la nivel național, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, ultimele cinci ediții ale campaniei europene de informare și sensibilizare Safer Internet Day, fiind reprezentant Safer Internet Day Committee în Moldova.

Telefoane de încredere