Articole

Înapoi
Informativ

Centrul Internațional „La Strada” anunță concurs de selectare a unei companii pentru producția unui spot video informativ privind fenomenul abuzului sexual online asupra copiilor

Centrul Internațional „La Strada” anunță concurs pentru selectarea unei companii media/echipe de producție care va elabora un spot video informativ privind problema abuzului sexual online asupra copiilor, impactul negativ al materialelor de abuz sexual asupra copilului și conștientizarea importanței abordării acestor probleme.

Context

Centrul Internațional „La Strada” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la edificarea unei societăți în care drepturile omului sunt respectate. Principalii beneficiari ai Centrului sunt femeile și copiii, care sunt sau au fost afectați de pe urma traficului de ființe umane, violenței în familiei și violenței sexuale. „La Strada” are ca misiune asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestor femei și copii din Republica Moldova la toate nivelurile - individual, legislativ și executiv. Mai multe informații despre CI „La Strada” pot fi găsite pe pagina web www.lastrada.md.

Misiunea noastră este să contribuim la respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelurile – individual, legislativ şi executiv. Promovăm acest lucru printr-o abordare complexă a activităților noastre: informare şi educație, sprijin direct şi asistență acordate beneficiarilor, prin consolidarea capacităților profesioniștilor şi prin dezvoltarea politicilor.

În pofida acțiunilor întreprinse la nivel national în domeniul siguranței online a copiilor, statisticile indică faptul că această categorie este expusă unui risc ridicat de abuz sexual online. Potrivit unui studiu realizat deCI „La Strada” privind experiențele copiilor în mediul online și riscurile la care se pot expune,copiii folosesc mai mult internetul, comunică și socializează mai mult, se expun riscurilor de contact și comportament în mediul online. Datele arată că 35% dintre copiii intervievați au declarat că au comunicat pe Internet cel puțin o dată cu o persoană necunoscută; 18% dintre intervievați s-au văzut cu persoanele pe care le-au cunoscut online; 12% au primit mesaje ce conțineau imagini cu conținut sexual; fiecare al doilea copil spune că cineva necunoscut i-a cerut cel puțin o dată să expedieze imagini cu caracter sexual, iar 40% din copii nu au vorbit cu nimeni despre asta. În 2021 Republica Moldova a fost inclusă în top 10 țări care oferă găzduire materialelor de abuz sexual asupra copiilor la nivel global.

La 25 aprilie 2023, Republica Moldova a aderat la INHOPE – rețeaua globală de combatere a materialelor ce reprezintă abuz sexual asupra copilului în mediul online, misiunea acesteia fiind asigurarea suportului serviciilor de tip Hotline în identificarea și eliminarea acestor materiale din spațiul digital. Astfel, a fost creat primul serviciu național de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copilului, care este gestionat de Centrul Internațional ,,La Strada” în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova și a fost dezvoltat cu suportul partenerilor de dezvoltare.

În context, CI „La Strada” anunță concurs pentru selectarea unei companii media/echipe de producție care va elabora un spot video informativ pentru publicul larg privind problema abuzului sexual online asupra copiilor.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața companiei media/ofertantului sunt următoarele:

 • Elaborarea conceptului/scenariului pentru spotul video.
 • Elaborarea a cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare a spotului.
 • Producerea materialului video, după aprobarea conceptului, inclusiv planificarea, și executarea.
 • adaptarea materialul video la toți parametrii tehnici solicitați de platformele online de promovare și rețelele de socializare și transmiterea tuturor sursele aferente realizării acestuia.
 • elaborarea a 5 fotografii-cover cu secvențe relevante din materialul video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului pe canalele de social media.

Cerințe față de produsul video

Materialul video va corespunde următoarelor cerințe: 

 • Spotul video va fi cu accent pe sensibilizarea publicului larg despre fenomenul abuzului sexual în mediul online, impactul negativ al materialelor de abuz sexual asupra copilului și conștientizarea importanței abordării acestor probleme.
 • Produsul video va încuraja implicarea comunității în raportarea acestor cazuri și va contribui la crearea unui mediu online mai sigur pentru copii.
 • Va implica colaborarea cu actori profesioniști (adulți și adolescenți) care vor transmite fidel și autentic stările, emoțiile și mesajele prevăzute în scenariu).
 • Va avea o durată de cel mult 3 minute.
 • Va fi elaborat cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
 • Va fi elaborat într-un un limbaj simplu și credibil pentru publicul-țintă.
 • Va fi subtitrat în limba rusă și va conține elementele de branding și vizibilitate ale implementatorului și partenerilor.
 • Va fi livrat către CI „La Strada” în format FullHD.

Cerințe și criterii de eligibilitate a echipei de producție

CI „La Strada” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • Confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract.
 • Experiență dovedită în elaborarea produselor video similare (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor omului vor constitui un avantaj).
 • Abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru.
 • Reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj). 

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA zero pentru persoanele juridice.
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).
 • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani (minim 3 produse video) și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale.
 • Planul calendaristic de realizare a video-ului grafic.
 • Perioada de executare a serviciilor.

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de producere a spotului video, conform unui calendar coordonat și aprobat de CI „La Strada”. Video-ul  va fi produs, aprobat și livrat nu mai târziu de 1 februarie 2024. 

Data limită de prezentare a dosarelor: 10 ianuarie 2024, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail: comunicare@lastrada.md . Doar echipa selectată va fi contactată pentru discutarea detaliilor contractuale.

Persoană de contact: Elena Căpățînă, comunicatoare, CI „La Strada”; tel.: 079 4543 44

Telefoane de încredere